Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τηs Ηπείρου-Ερυτήs Eie. Τzλλas-Έos 930-Αρ. φινου 24751-Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020-060 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γα νέο θρίαμβο
στην Κρήτη
Special Olympics
και στην Ήπειρο
αΠατέρας και γιο
στην Εξαύδα
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 7
Απαντήσεις
χωρίς απαντήσεις
Στην ανάθεση της μελέτης για την αδειοδότηση ίδρυσης υδατοδρομίου Προχωρά ο δήμος Ιωαννπν ,
κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να επιστρέψουν τα υδροΠλάνα στην Παμβτιδα
Η σταβιακή ανακοίνωση των ηροενόμενων τn0θεσιν γα nροσu pνές δομές φλοξενίας εναιουσα
στικό η μόνη tίδnon nou nροκinτει
aπό τν ερνση για το npoσuυγνό , nou κατέθεσε η και βουλευtής Αρτης Ολγα Γεροβουλη σε τpεις
unouργούς
ΠΑΤΑΕΙ
ΓΚΑΖΙ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ
Πληθαίνουν
οι οντιδράσεις
Μπακόμη δάλωση και ένα οκό
μη κόλεσμα σε διαδήλωση npoστέθηκαν συς οντέρόσεις ενόντη
στην ηρογpαμματισμένη για ούριο
το απόγευμα εκδήλωση υπέρ ετης
ζuής ου ογwη του noiδιαύ, nou
5οργαννει στο Πάνενα n κίησn
Apήστε με να ήσw .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Εξηγήσεις
για τα ληξιαρχεία
Στηνανήγνη εξοικονόμησης Πρa
σωπικαύ , στο πλαίσια της προσηά θειος αναδιρθρωσης των υnnpe
στν του δήμου , απέδωοε ο δήμαρ .
χος Ιωαννίνων Μωυσής Ελιοόφ την
onόφoση κοτάργηoης tuν ληξιαρχ κν ηεριφερευν Μηζονίου, Περά ματος κοι Νήσο .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Η δερεύνησ
Επιφυλάξεις και Προβληματισμοί από την αντιπολίτευση ως Προς τον ρόλο Που θα έχει ο
δήμος Ιωαννιτν στη λειτουργία του υδατοδρομίου , αλλά και το ότι δε δίνονται κατευθύνσεις
στον μελετητή ως Προς ττη χωροθέτηση της δραστηριότητας
κλοπής αποκάλυψε
σπαθί και μαχαίρα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3
107 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΥΜEw,.
Μικρέs
Αγγελίεs
Τα Πάννενα
γιορτάζουν
ΔΗΛΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Αναζητούνται λύσεις για τις σχολικές υποδομς
ΕνΟικάσι α
Πωλίσείς
ΑΥοιύ
εηασίας:
Συναλικές λύσες γn τν enλυο των κυρακν προβλημότων, nou aντμε τωnίζουν το δδακήρια στα Γάνενο, αλλά.
καια ολόκληρη τη χρο, κοθς και γιο το δοκησακό καθεστς σχολκν κτρέν, αναζητά ουnoυργείο Ποιδεος
σ ουνργοσία με οunouργεία Ο νομιν κοι Υnoδαμν.
Με αφορμή ην napouoin της σπ Γάνενα γα υν καπή ntaς της ΔΑΚΕ Εnoδευτικν, η υφυπουργές Παιδείες Σοφn
Ζαχαράκη επισκέφθηκε σχολικές μονάδες της πόλης, εν εκε ουναντέσεις με ων περκκρορεπρχη Ηπείρου Αλέξανδρο
Κοχρηνη, τον δήμορκο Ευονίκων Μουοί Βλσόφ κοι αν Περεpερερκ Δευθεντή Εκνοδευσης Hnερου Κωνσι νι
νο Καμηουρόκη.
Παρουίο του Προέδρου τς Δημοκρατος
Προκόηη Παυλόπουλου και ου unoυργού
Εθνικής Αμυνας Νίου Πανογιτάηουλου
κορυφνονοι σήμερα οι εκδλσεις γο τη
συμηλήρωση 107 χρόνωναό mν anελευθέ ρωση των tωαwνίνων aπό τον τουρκικό ζυγό.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΡΑΠΤΗ
Ο Εσσάτ Πασάς και τα Περιουσιακά στοιχεία του
μουσουλμανικού πληθυσμού στα Γάννενα το 1913
Καλέστε στο
265102630ο
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα