Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΗ ΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
PΑΑΥΝΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Α ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ
Τηλ.: 241550 22196
Fax: 23850 22288
E-mail: foniflegmail.com
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Φύλλου : 2860
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ;
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Το 10 Σύνταγμα Πεζικού θα τελέσει Επιμνημόσυνη
Δέηση για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πίστεως και
Πατρίδος στους αγνες του Εθνους για την Ελευθερία.
Η ελετή θα πραγματοποηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίυ
Με απόφαση της Δυπουργικής Επιτροmής για την πολιγν - 2020 στις 11:000 στο Στρατίωτικό Νεκροταφείο Φλρινας .
ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Μετοξύ των πολλν ζΤτημάτων που προκύππουν από την επι
κείμενη αποληνποτοίση, και πν ουνακλουθη παίση λετουγίας
του ΑΗ.Σ. Μελίης , συγκαταλέγεται και η τηλεθέρμανση της
Φλρινας, έργο το οποίο είναι στο στάδιο της υλοποίησης. τσποίηση και με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζεται ο
Πριν λίγες Τμέρες ανακοινθηκε τοπρόγραμμα Ανάπτυξης Κωστής Μουσουρούλης, ανωτερο στέλεχος της Ευρωπαίκής
ΔΙΚΤου Δανομής της ΔΤμόσιος Επιχείησης Δικτύων Διανομής Επιπροπής , ως Συντονστή του Σχεδίου ΔΚΗS Αναξιnκn ΤΡΙΣΑΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΝ
Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024 , που περιλαμβάνει και
ην Δυτική Μακεδονία . Σύμφωνα με το πρόγραμμ, και ειδικά για Μεγαλόπολης,
τς τπλεθερμάνσες, αναφέρει στι α ετοηθούν α ατατούμενες
μελέτες βακκού σχεδιασμού των δικτύων για την τροφοδότηση Γραμματέας Ενέργειας , έχει προύπηρεκία στις Βρυξελλες και λεση του καθήκοντος στο Μνημείο πεούντων Αστυνομικν nοu
των μονάδων ηλεθέρμανσης των ανωτέρω πόλεων (Πτολεμαίδα, μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικν προγραμμάτων Βρίωκεται στο Κατάστημα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλρ Κοζάνη, Αμύνταιο) πλην της πόλης της Φλρινας στην οποία θα καθς διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επεν - νας . Το τρισάγιο Βα τελεστεί από τον Σεβασμιτατο Μητροανατυθεί δικτιω δονομής στονατικό ντό ης πλς. Σμωνο ε δύσεων και ΕΣΠΑ επί κυβερνήσεως Κστα Καραμανλή . Εξετο πρόγραμμ. 6a aνδοούν με το δίτυο 234 cuaκoi καταναλωτές λέγη με τη Νέα Δημοκρατία βουλευτής στις εθνικές εκλογές Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. καθς το Α.
και 52 εμπορικοί το 2023 και άλλοι τόσο το 2024 , δηλαδή στο του 2009, επανεξελέγη το 2012 και δορίστηκε Υπουpγός Ναυ - Ψυχοσσάβατο κάθε έτους έχει καθιερωθεί από πν Π.Ο.ΑΣ.Υ.
σύνολο 234 οκιακοί και 106 εμπορικοί καταναλωτές . 0 προυπο - Τλίας και Aιγαίοu την πεpίοδο 2012-2013 .
λογισμός γα τα 40,4 χλμ μέσης πίεσης είναι 9.428.561 , για τα
χλμ χαμηλής πίεσης 4,653.900 & με κόστος οιχιακν και Ανασυκpότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υπηpο0οη
εμπορικν συνδέσεων 273.385 C και 123.500 ε αντίστοιχα.
Ελπίζουμε σύντομα να δοθούν διευκρινήσεις αναφορκά με
τους σχεδιασμούς και να μη βρεθούμε προ εxπλήξεων.
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η Ενωση Αστυναμκν Υπαλλήλων ΕΛΑΣ Φλρινος θα τελέσει
0 Κωστής Μουσουρούλης έχει διατελέσει υπουργός και Γενκός τρισαγο στην μνήμη των nεσύντων Αστυνομικν κατά την εκτ Μετάβασης των περισχν της Δυτικής Μακεδονίας και της
πολίτη Φλρινας, Πρεσπν και Eορδαίας κ.κ . Θεόκλητο το
ως ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ υπέρ των πεσόντων Αστυνομικν κατά
Επίσης, διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής |την εκτέλευη του καθήκοντος.
κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2015
Ο Κωστής Μουσουρούλης, όπως έγινε γνωστό , αναλαμβάνει
καθήκοντα την 1 Μαρτίου 2020
ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ
ΘΑ ΠΕΡΙΠΟΛΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Παραδόθηκαν στην Διεύθυνση Αστυναμίας Φλρινας 8 νέα
περιπολικά που θα διευκολύνουν τα στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας στην άσκηση των καθηκόντων τους . Η παpσυσίαση
Nissan Oashgai mpaγματοnoήθηκε
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΟN ΝΟTΟ
σπαθί στο χέρι Σε βοήθειά του σπεδουν ο Αγγελής των νέων ουτν
Γάτος , ο Χατηχρήστος, Παλαιός αύντροφος τυ το μεσιμέο της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου στην Αστυνομική
Γεωργάκη Ολίμπιου , και οι Μοραίτες Γιατράκος και Διεύθυνση Φλρινας και , όπως ανακονθηκε , θα napαδοθούν
Παπαταιρης .
Ο Κανέλλες Δεληγιάννης γμόpε αpγύτερα Εξ dλων Παραδοθέντα σχήματα Nissan 0ashqai θα δατεθούν 4 στο τμήτων Ρουμελιωτν oπλαρχηγν μόνον ο ΚαρατάΟιος μα Τροχαίας Φλρινας , 2 στο Α.Τ. Αμυνταίου , 1 στο Α.Τ. Βεύης
επολέμησεν ατρομήτως τον Αιγύπτιον σατραΠην και 1 στο ΑΤ. Πuεσπν .
Ουδείς
Τα Μσαλόννι υπερασπίζονται εκατοντάδες
Στις αρχές του 1823 , μετά αγνα και βαρύτατες
θυσίες είκοσι μηνν .
στη Νότιο Ελλάδα , oπου πολέμησαν μέχρι την opi .
στική νίκη . 0 Χρ . Βυζάντιος τους Περιγρoφε 0
άνδρες αυτοί υπήρξαν εξοιρετικοί πατρτα , αφλοκερδείς , καρτερικοί εις τας κακουχίας και στερήσεις, ανδρείοι εν πολέμω και ευπειθέστατο.
Ήλθον εις την Ελλάδα δια να υπηρετήσουν την Πα
τρίδα , μη έχοντες ενταύθα οικείους ή γνωρίμους . .
Στην Ευβοια , στην Πελοπόννησο , στη Στερε .
στο Μεσολόγγι και στα νησιά του Αιγαίου , ακομη
και στην Κρήm. Πολέμησαν από το 1823 μέχρ το
τέλος του Αγνα περισσότεροι αnό 3.000 Μακεδύνες- ίoυς και Περισεύτερο . Μονάα στα Ψαρά.
κατά τη μεγάλη καταστροφή του νησού, το 1823 ,
πολέμησαν ηpuκά και θυαστκαν 1.200 Μακεδόνες
υπερουπιστές , Εδμοo στη Μτιο Ελλάδα υπό τpεις
κυρίως καπετάνιους τους: Τον απαράμιλλο Γερο-Καρατάσο , τον Μήτρον ορμούντα με το ένα χέρι στα μάτια και με το άλλο στο
Αγγελή Γάτοο και τον Διαμαντή Νικολάου . Ταυτόχρονα, υπό γιαταγάν . Και έκτοτε δεν τον ματαείδα . Ήτον είσοσι χρονν
άλλους οπλαρχηγούς , Πήραν μέρος σε όλες τις κρίσιμες τύτες..
μέχες . Στα Δερβενάκια και στα Βαυλικά , όπου κρίθηκε η τύχη
της Πελοποννήσου κατά την πρτη φάση της Εθνεγερσίας , με πιτίθενται στην Αταλάντη με τον Γάτοο και στο Τρέκερι με τον |
τους Μοpaίτες παρατάχθηκαν και οι Μακεδόνες πολεμιστπές Καρατάσο το Νοέμβριο 1827.0 Τόλιος Λάος, γόνος των πε συγχηματοδότηση του Ευρωπαϊκου Ταμείου Περιρερειακής
υnό τον καρατάσιο , τον Διαμαντή και τον Γάτσο . 0 Γενναίος ριωνύμων αρματολν του Ολύμπου, με 250 Μακεδόνες κα- Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης του Περιφερειακού
Κολοκοτρνης τους μημονεύει στα Απομνημονεύματά του και
ο Φωτοκος Χρυσανθdnoυλος , υnaoτιστής του Γέρου του Μοριά , και επιστρέφει σος nα να συνεχίσει τον αγνα στον Μοριά του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας-τομέας Σύνορα και θεω
τους εξυμνεί . Κατά την καταστροή του Ψαρν το 1823 από μέχρι το τελος , Μακεδονες υπο τον καρατασο ελαβαν μερος ρήσεις για πς ανάγκες της Ελληνκής Αστυνεμίας.
τον καπουδάν Παod Χοσρέφ Τοπάλ , το ηρωικό νησί υπερα - στην καταστροφική μάχη του Πέτα και naέμεναν , μόνοι αυτοί,
σπίζονταν 1.200 Μακεδόνες , οχυρωμένοι ψηλά στο κάστρο . aiττου Παράλληλα , άλλο Μακεδόνες αpματολοί , τν περίοδο
Όταν η θαλοσανή άμνα έσπασε στο ησί, α Μακεδόνες αντέ - 1824-1827 , αpματνουν ξανά πειρατικά καράβια στην Σκιάθο
ταξαν άμυνα μέχρις εσχάτων και , τελικά , έβαλαν φωτιά στην
πuριτδaποθήκη και Τνάχθηκαν μαί με τους εχθρούς στον Κασσάνδρα , aχμαλωτίζουν γαλλικά καράβια στον θερμαϊκό και
αέρα . Ο Υδραίος νούαρχος Σαχτούρης τους υμνεί σε έκθεσή χτυπούν την ίδια τη θεσαλονίαη.
του μετά την καταστροφή . 0ι Ψαρανοί είχαν εγκαταλείψει έγκαιρα
το νη τους.
Το Τρίκερι , noυ ελέγχει τον Παγασητικό Κόλπο , υπερα - ΕΡAΜΗΤΡΟΠΟΛΕ
σπίζονται ο Καρατάσος και ο Γάτσος με 2.000 Μακεδόνες , Επί ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΑΣ
τέσοερις συνεχείς ημέρες απέxρoυσαν τις επιΒέσεις 10.000
Τούρκων υπό Σελήν ποσά , Την επιή άμυνα των Μακεδόνων
περέγραpε στην εφημερίδι Φλάτατρις- Το 1857 ο αλapγγoς
Γ. Βελέντζας, που ήταν Παρόν . Γpapeι για τον Γερο-Καρατάσο:
Αγιον ρίγος μας κατελάμβανε όλους , όταν παριστάμεθα έμ.
προσθέν τουτο νεύμα του ήτο προσταγή αδυοπητος και ουί ό την Τετάρτη 26 Φεβρυαρίου 2020 έορτάζεται ή μήμη του ημμη ΜtD, AOπα Νύβα , Αχιλλέα Παnαθανασίου και τον
εις τον παραβάτην αυτής Ουείς είδεν αυτόν εφ όλης του ης aγίου μέτυρος Βεοκλήτου, κατά την όποία άγει τα όνομαστήριά Τα Παιδιά συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό
ζωής οπισίοχωρήσαντα ενπιον των εθρν . Τέσσαρος ημέρας
διήρκεσεν η μάχη και επί της αυτής nέτρας εκάθητο ο Γέρων
ασάλευτος ως ηπέτρα ουτήκ .
Στο τέταρτο έτος Του Αγνα , ο εμφύλιος πόλεμος έχει ξε- Πατγυρκός Εσπερινός στόν Τερό Μητροπολιτικό Ναό τού Ποδήλατα και παιρνει οανεχς μετρησεις για την Ποότητα του
σπάσει στον Μοριά , όπου αποββάζεται με την αρμάδα του από Αγίου Παντελεήμονος .
την Αίγιπτοο μηραημ nασάς . Ο e Κολοκοτρνης φυλακίζετα. .Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στίς 7.30 n.μ Πολυαρχιερατική | και στέλνει τις μετρήσεις αυτές στον παγκοσμιο χάρτη. Έτο ,
ναχος , nαiρνει 200 μρνήν.
Είναι μαυρες ωρες του ΕAuμου μ Τ aπoνeμε 26 Φεβρομαρίου στίς 5 μμό Σεβασμτατος να ετουμε αυνεγς μετρήσεις για την nοoτητα του αέpα , oι o.
Σχοινολακκο της Μεσσηνίας, όπου ατρόμητος αντιπαρατάσσε. Βά δεθή ί εύχές όλων μας στο άνuπαλαωΒέν Μηπροnonκo Παίες να καταγράφονται σε έναν χάρτη.
ται σις δυνάμεις του Ιμπpαημ Στις 18 Maϊοu 1825 εξορμούν Μέγαρο .
κατά των Μακεδονων 300 λογχοφόροι με Γάλους αξωματ.
κούς , 1.000 άτακτοι και 700 Μαμελούκοι ππείς . Ο Καρατάοος νά καταθέση όηaο nonό στό Γηροκομεο τής Μητρπολεως .
τους αποκρούει πολεμντας όρθιος , όπως Πάντοτε , με το
Μακεδόνες κατέρχονται
ακόμα δύο σχήματα 9 θέσεων , τύπου Chiroen Jumber . Από τα
ορεσίβιοι Ιλακεδύνες της Πίνδου και της Δυτικής|
Μακεδονίας κυρίως Βλάχοι . Ο Μακεδόνας ιστορκός
του Ανοα
Νικολάου Στουρνάρη , αρματολού του Ασπροποτάμου , είναι εκεί και Περιγράφει την Ηρωκή Εξρδ
"Εις την φωτά αυτήν ενεθυμήθην την Παναγίαν και
είπα Παναγία μου, φύλαξε μας" . Από τον προ
μαχνα της ακρογιαλιάς είδα τον αδελφόν μου
Κορομούλης, γραμματικος του
Του Νίκου Μέρτου
Μετά την πτση του Μεσολογγίου οι Μακεδόνες αντε
Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε με
Τέρχεται στην Κρήτη μα με τον Καλλέργη, αγωνίζεται σκληρά Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας και
0 ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ "ΜΙΚΡΟΙ ΧΑΚΕΡ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ VODAFONE
και την Σκόπελο , Οργνουν τον θερμαϊκό , απο ιβόζονται στην
Τρεις μαθητές και μια μαθήτρια του Ομλου Ρομηοτικής "Μ συνέχεια στην σελίδα 2κροί Χaκερ . του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλρνος
επλέχθηκαν να συμμετέχουν στη διαφήμιση του ιδρύματος
Vodatone , με ην κατασκευή τους "Εnvironem.gers Social '. Η
διαφήμιση , η onoίa περιλαμβάνει σκηνές απ την Πόλη μας ,
προβάλλετα αno τις 17/2 στους τηλεοπτικούς σταθμούς, εν
είναι αναρτημένη και σπο yοufube
https://www.youtube.com/watch?v=fIEtm001H-k
Η ομάδα αποτελείται αnό τους : θεύφιλο Μαυρόπουλο ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ανακοινναυμε στό πλήρωμα της τοπικής Εκλησίας μας,
εκπαιδευτικό τους Γιάννη Αρβαντάκη ,
του καί ό Σεβασμιτατος Μητροπολίτης μας π. θείκλητος.
οι έσταστικές άκολουθες που Βά τελεσθούν Βά εναι oί έξής
. Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στίς 7 μ.μ. θά τελεσθή Μέγας
Vodatone gemaraion ned όπου naρouσίασαν την κατασκευή το υς και την εφαρμογή nου η ουνοδεύει
Η ουσκευή που έχουν αναπτύξει μπορεί να τοποθετηθεί σε
: του .
| αέρα. Η εφαρμογή συνδέει το κινητό τηλέφωνο με την συσκευή
ο Καρατάσος , ολομό - θεία Λειτουργία
κάνοντας τη όλτα μας με το noδηλατο στην noλn , μπερούμε
μονάχα !
Σκοπός του ομλου ραμποτικής είναι να δσει τη δυνατότητα
ΟΣβασμτατος δέν Βά δoeή δρα Όοος άμως Βέλη μιαρεί σε όλους τους nολίτες να μπορούν να λαμβάνουν μετρήσεις
και να δημιουργηβεί ένα κοινωνικό δίκτυο επιστημόνων, Πou
Έκτής Ιερός Μητροπόλεως. | θα ανταλλάσ00υν περβαλλοντικά δεδομένα .