Πρωτοσέλιδο Μεσσηνιακός Λόγος:Recognized text:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΚΕ
Χαρείτε σήμερα
την Τσικνοπέμπτη!
| ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . ΧΡΟΝΟΣ 31ος . ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 1498% 1,00 ευρ . ΠΕΜΠΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
. ΣΕΛ. 12-13
ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟΣ
MANIATAKEION
Ευρύτατη σύσκεψη για τα
έργα του ΕΣΠΑ στη Μεσσηνία
| Ευρύτατη
| σύσκεψη για
| την nορεία
| των έργων
| του ΕΣΠΑ.
| και όχι μόνο
- στη Μεσ.
| σηνία πραγ
| ματοποίησε
προχθές
Τρίτη, στο Δουητήριο της Περφερεαής Ενότητος
| στην Καλαμάτα , ο αντιπεριφερεάρχης Στάθης Ανα|στασόπουλος
| Ση σύσκευη πό τον αντυεριοερειάρχη Μεσσηνίας
| συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Διαχειριστική
| Αοχή (ΕΥΔΕ Πλonoνήpoου, υτηρεοιακο napάγoντες|
| από τις Διευθύνσεις Τεχνικν Εργων της έδρας
| και της Π.Ε. Μεσσηνας . όπως και από όλους τους
| δήμους του νομού , καθς και ειδικοί σύμβουλο
| από το γραοφείο του περιφερεάρχη Πελοποννήσου
| Παναγτη Νίκ .
| Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η πορεία στη |
ον κm KΛΑΜΑΤΑΣ
| Νέες Προσλήψεις
| στο Νοσοκομείο
| Πάνδημη η κηδεία
|Φιλιnπόπουλou
Εκδήλωση για την
| επιχειρηματικότητα το '21. σ. 9
. σ. θ
. σ. 11 και 21
ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Σε έξαρση παραμένει
ακόμη η γρίπη..
προγράμματο. Α ΠA, αλλά και του !
διαφόρων υπουργείων .
| τομεακο .
| Στη διάρκεια της σύσκεψης καταγράφηκε η πρόοδος
| Που έχει εππελεστεί και δόθηκαν οδηγίες για την |
επίσπευση, όπου χρειάζεται , των διαδικασιν προ| κειμένου ναπροχωρήσει συντομότερα η υλοτοίση
των έργων και να επταχυνθεί η απορρόφηση των |
| πιστσεων .
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τιμήθηκε ο μακροβιότερος
Δίμαρχος της Κυπαρισσίας
Hλίας Παν. Τσίγανος
Αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων προστασίας του κοινού
Σε έξαροη παραμένι ακάμη η γρίτη στην Κaλαμάτα και τηΜeοσηνία γενκότερα λόγωκαι
της ακαταστασίος του καιρού και κυρίως όοο
οι θερμοκροoς είνα χαμηλά σταθερές κάτω
των 18 βαθμν όπως nληροφορούμεθα από
έκατους παθολόγους , mtυμονολόγους, na .
δάτρους Μnστα ατρεα τωνατοωνονούτα
ασθενείς θύματο της γρύτης ενα αρως ,
ηλικιωμένοι αλλά και νοι και μικρά παιδιά,
χωρίς να ατολείουμε κα ελάχστους θανάτους
α οnoίοι επεβάρυναν την ήδη βεβαρυμμένη
γενικότερη κατάστοση της υγείος των και η
Υράτη υπήρξε η χοριστική- βολή γι' αυτούς. .
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ο ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ
Στη διάρκεια του έτους οι διάφορο οί εναλεν κάποιες φορές , όταν οι συνθήκες είναι
ευνοίκές , συνυπάρχουν.
Σε ότι αφορά στη γρrτη , ο άρρωστος μεταδδε
μία ημέρα πριν εκδηλσει συμπτματα και
ya57ημέρες μετά , όταν πρόκετα για ενήκο.
Ταπαιδιά μεταδίδουν 23ημέρες πρν και έως
8-10 μετά, σε ότι αφορά τηγρίτm , eν ο υπό.
λοποι ιoί εχουν μκρότεpο χρονο μετάδοσης.
που διοφέρει από ό σειό. Από τη στιγμή της
μόλυνσης , αnaτούντα από 14 μέρες για να
εκδηλσει ο άρρωστος συμπτματα .
Ηκθε επιδημία γρύτης διαρκεί aπo 6-10 εβδομάδες . Η μεγαλύπερη διάρκεια που είχε πρν
λίγα χρόνα ο ιός Η 1Ν1 οφελόταν στο ότι ήταν
Αναγνριση και σεβα
σμός για τηνηpοoφoρά!
του στην Κυπapσσία
τους πολίτες και τη ΝΔ
Τον τέως Δήμαρχο Κυ
παρισσίας Ηλία Παν.
Τσίγoνο τήηρε στην
εκδήλωση κοτής της
βασλάττος της η ΔΗΜ
Τ.Ο. ΝΔ Τρpυλίας στην
Κυπαρισσία με τον
υπουργό Εσωτερικν Παναγτη θεοδωρικάκο να του
ατονέμει την τμητιή πλατα. Η Τμή στον κ . Τοίγγονο
| αποτελεί αναγνριση κα σεβασμό γα την πολυετή |
ενασχόλησή του με τα κονά στον Δήμο Κυπαριοοίας |
και κυρίως την τεράστια προoφορά της Δημορχοντίας
| του στην nόλη και τους συμπατρτες του . Αλλωστε
κατά κονή ομολογία αόμα και από nomoύς του
αντπάλους η Δημορχοντία Τσύγανου στην Κυποροoία
| έδωσε άλμα ανάπυξης στην πόλημε νέους ορoντες
|υλοποκντος noλλά και σημαντκά έργanou pελτωσαν
| την καθημεροότητα και την noτητα ζωής των κατοίων
| και έκανον την Κυποριοσία ελνυστικό Προορσμό nu
επίτων ημερντου γνρσε ταχύτατους ρυθμούς αά |
| πυξης και επενδύσεων της ιδυτκής πρωτοβουλίος
Ο δος με τη σεμνότητα ποu τον διακρόνι απoδέχτηeε
την ύψιστη τμή με μεγάλη χαρά βέβαιος ότ απλς
ένανε το καθήρον του ατνανη στη γεντερά του και
τους συμπατρτες του και οφέρωσε την τμή στη
λάοσονται με ευτή αλληλουα και γιατί χι
με σεβασμό ο ένας στην πάροuoία ου άλλου,
ο συνέχεια στη σελίδα 22
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ
Εκδήλωση τιμής για τον σεβάσμιο Ιερέα Π. Νικόλαο Β. Χατζή
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝ . ΝΙΚΑ
Σε τιμητική εκδήλωση για τον ιερέα Νκάλαο Β. Χαντζή , nou πραγματοnοήθηκε
την περασμένη Κυριακή στο Πλατύ Μεσσηνίας , παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης
Πελοπονήσου Παναγιτης Νίκας .
Χαιρετίζοντος την εκδήλωση- στην οποία
napόστη roλύς κόσμος .ο Περφερaoρης
Παν . Νίκας απέδωσε τα εύσημα στον εν |
λόγω ερέα ο ατοίος Τροσέφερε ευόpκως
τις υρεσίες στα 60 χρόνα της εροούνης
του" σημεινοντας , μεταξύ άλλων , ότι
" anoτελεί μεάλη ευτυ α για κάθε δρντα
άνθρωπο , να έχει αυτή την τιμή στο τέλος
της σταδιοδρομίας του .
μμήμη όλων των συνεργατν του .
ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Εγκαίνια της νέας οργανολογίας
του ηλεκτρικού μικροσκοπίου
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ
Από τη θεσσαλονίκη όπου σπουδαίοι επιστήμονες διακήρυξαν στο Βελλίδειο
3, EΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16.2.20 ΩΡΑ 17.00
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΑΧΑΡΙΑ
Ο Πρύτανης του, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθ. Αθανάσιος Κατσής και ο Διευθυντής του Ερ
γαστηρίου Αρχαιομετρίας Καθ. Νυκόλαος Ζαχαριάς
πραγματοποούν αύριο Παρασκευή και ρα 13.00
στην Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας στο Παλαιό
| Στρατόπεδο με ελεύθερη είσοδο , τελετή εγκαινίων
| της νέας οργανολογίας του Ηλεκτρονικού Μοκρο
| σκοπίου Διέλευσης
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΘΕΡΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 22