Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσοιογράφος
Ποu αγαπa
τον τόΠο του
Πρέ1ει να ξέρe
να δυοαpεσtεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δοκήτης- Eτδότης Aευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒAΕτgς 5o-Α, δύλλον 1185 Τμή0υρμό Πέμπη 20φεβουίον 2020
ΠΚΗAΘΕΗ ΕΤ ΒΝYM ΤΟΥ ΠΟΝΟΕΚΕΙΟΥ ΕΝΝΑΤΟΔΟΕ
THN ENANEKKINHEN
| ΑΡΟΠΚΩΝ ΣΜΕΑΡΕΜΟΝ
EYNETAIPE
ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΑΑΤ
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Το νομοσχέδιο 0έτ + ιστκές και επικερδείς
nν επανεκκίνη .
ματοδοτε η κατόθεση
σn του Ευνετα ,
γιείς και στέρες βόσεις εnερήσεις .
στη Βοuλn του νομοσκε .
τονετα
ριστικού
κινή . δίου ano τoν noupγo Aγια την σνοδειξη των Aστην ανοκοίνωon του Y .
γpouκν Συνεταιρισμν noupγeίο .
σε σύγpονες , ανταγ ματος και συγροτικής Ανάπτυξης κα
γKεκρμένα των Αγρου Τροφίμων Μάκη Βop δη.
pυνεχειαστη σελ
κν Ευνεταιρισμν ση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον nαρουσίασε
Η ενημερωτική εκδήλωση για το Κτηματολόγιο
0 Προθοιουρός Κ Μιοοτάκης, συατίθηκε ες
Mw luyo Enρς wr buu λολν Εμίνς, R. Sia Ad AlMia
h διοργύννo ο Διρκός Σάλοpος Πρaς m w Eiand Κομτολόpο
16οούτερ0 ενδοφtρον nορουσίoε η
ο προunoυργος Κυρoκς Μπτοστά
κης συνοντήonκε θες το nρυί στο Μεγαρο Μαξμου με τον Υnoupyo .
ενημερωτική εκohuon γα το κτηματοnογο
nou διοργανωουν το anoγευμα της Τρίτης, ο!
Δικηγοοικός tunnoνος nρέpεξος κοι το .
EnnnKo κτηματοnογo , στη νεμοτη ano
nupaτείος ων Ηνυμένων Αροβiv Eμ
Δικηγόpους και Μnxανικο0ς afθouσα της
ράτων, Du. Sutt md Ν or.
οεοφονείου ,
αννεχει στη 1
Ψwνχεα υτη rε .
Με φόντο την προανακριτική για Νοvartis
Φύλλο και φτερό κάνει τον Αλ. Τσίπρα
Ο ΥΠουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
"Είναι τραγικά
εκτεθειμένος"
Eφοδpn εn.
θεση στον ΑΛ
En Τσίnρα και
Οnομέτωηn enioeon
στον Αλέξη Toinpo με
φόντο tnv Προανοκp .
τική για Μovartis κα
tmw onouoή tου ορκη
γού της αξωματικής ο.
νnotεο
pοonoτεί ένον φυγά.
nροστατευόμενο μάρ .
τυpα, όnως καρακτίρ.
σε τον Μάξιμο topoφn, εξanthυoε ο Αδω
νς rεωproδης ano την
Κoνωνία tp MEOA.
| συνέχεια στη σελλ η
τη σύζυγό του
nεριστέρα
Μnαάνa γα
τις δηλσεις
τους mερί οp .
μν τηκ 4ou .
να une
σίας και της εdianς να μην shtyEει ο .
PTA pόνο την κυβέρνηση aλha κόθε θεομό,.
εξαπέλuσεο βουλευτς της Δ κα μέλος
της npoavaκρrτής snτροnής για τη σκευ ρία Μovatis Δημήτpης Μoρκonounoς
συνέχuα στη Ε