Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Βρuτής.Μικάλaος Κααθάνος 1951-174 * Ιδοκτήρια - Εκδόερια Σταυρίδου 1. Σεανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
A. φύλλου 630-12.057
Περίοδος Β' (1974"
0.50ε
Ο Σιδηροδρομικός
Σύσκεψη μεταξύ των φορέων
Με 79 μετάλλια
Χωρίς κάρτες
στάθμευσης μισής
ρας έμεινε
ο Δήμος Δράμας
υγείας χθες στο δημαρχείο
Εβδομάδα Υγείας
μέσα στο Μάιο
προγραμματίζει
ο Δήμος Δράμας
Σταθμός Δράμας θα
σρωταγωνιστήσε
στη νέα ταινία του
Βρετανού σκηνοθέτη
Stephen Saunders
επέστρεψε ο ΚΟ.Δ.
από την Αλεξίπολη
Bελ. 3η
σελ. οη
oελ. Τη
σελ uη
Νέο σήμα λειτουργίας χορηγήθηκε
από το Υπουργείο Τουρισμού
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
Σύμφωνα με την Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής
Από τον Σεπέμβριο πιθανότατα
η λειτουργία των Φυλακν Νικηφόρου
Με αποσπάσεις έμπειρων σωφρονιστικν υπαλλήλων η πρπη λετουργία
> Πρακτική εκπαίδευση3 μηνν για τους νεοπροσληφθέντες σε παρακείμενα
καταστήματα κpάτησης
Απόντηση σε ερτηση του βουλευτή Δράμας Θ. Εανθόπουλου όπως και
στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κ Βελόπουλο
Του θανόση Πολυμένη
ΜΗ μια eετική ξέλιξη να το Χιονοδρο μικό Κέντρο Φολακρού , καθς με από oaση του Υπουργείου Τουρισμού σις 14
Φεβρουαρίου , απέκτησε το νέο εδικό σήμα λε
τουργίας
Όπως είναι γνωστό , το Χ.Κ Φαλακρού , είχε
ήδη από το 2016 ένα προσωρνό σήμα λεπαυργίας, ενπρόσφατα στατέλη του 2019, eίe anοκτήσει και την έγκριση περιβαλλοντικν ορων.
Αναλυτικότερα, στο Εδικό Σήμα Λεπουργίας
αναφέρονται τα πλήρη σταχεία του όπως ότι βρε
σκεται στο Δήμο Νευροκοπίου και την Κονότητα
Βλακα, όι είναι εmιχείρηση της Περιφέρειας
Αν. Μακεδονίας-Θράκης, το ΑΦΜ του , ότι πρόκειται για ιδιοκτηρία του Ελληνικού Δημοσίου και
ως εκτρόσωπος ορζετα ο ανττεριφερeιάρχης
Δράμας κ Γεργιος Παπαδόπουλος
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που περλαμβάνει, αναφέροντα: Αποθήκη τίριο ) μηχανημά
των , βοηθητικά κτίρια (οοκίσκοι) των αναβατήρων , Περβαλλοντικοί όροι
αποθήκη καθισμάτων του τετραθέσου αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα Ε.Α1, κτίριο του αναψυκτηρίου καφέ 2019, το Χιονοδρομικό Κάτρο Φολακρού δαθέτει πλέον
"Ανεμοσούρ, κτίριο του αναψυκτηρίουκαφέ Χονότρυη ".
Οι πίστες που διαθέτει eίνα: ΙΣΙΛΑ μήκους 230μ ΚΑ και σήμερα
ΛΙΡΟΗ μήκους 160μ ΝΕΣΤΟΣ 1 μήκους 500μ, ΝΕΣΤΟΣ 2
μήκους 700μ ΧOΝΟΡΥΠΑ μήκους 900μ , ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ θετική ελξη, που δει τη δυνατότητα υλοποίησης
1 μήχους 600μ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 3 μήκους 1800μ ΔΡΥΑΣ μή- έργων στο ΧΚΔ, μιας και μέχρι πρότινος δεν ήταν δυ
κους 430μ 2ΥTΑΝΤΗΣ μήκους 1500μ
Οι αναβατήρες που βρίσκονται λεπουργία είναι 1 τ τραθέσος αποσυμπλεκόμενος αναβατήρας (ΕA1 ) και8 τότητα να ετελεστούν έργαπou χρειάζονται στον χρο
συρόμενοι αναβατήρες (ΣΑ1 ή ΧΟΝΟΤΡΥΠA, ΣΑ2 ή
ΚΑΡΤΑΛΚΑ ΣΑ.3 ή ΜΕΣΤΑ
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο , moτν , την τοποθέτηση τεοοάρων οικίσκων-anομακpυτο παρόν Ειδικό Σήμα Λτουργίας , χορηγείται υπό την σμένων σταθμν ξεκούρασης και την κατασκευή Εγκα προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη λετουργίας της εκά - τάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων . Στην επέκταση
στοτε χεμερινής πeριόδου θα υποβάλλονται :
α Ετήσιοι έλεγχοι Ε1 για όλους τους αναβατήρες , δραστηριστήτων , οι οποίsς δεν απατούν την κατασκευή
καθς και τα αντίστοοχα συρματόσχοινα.
β.Ο ορισμός προϊσταμένου εκμετάλλευσης αναβα - των ζωνν ανάπτυξης δίαθλου δραστηριότητας χονο
τήρα , με τα απαραίτητα δκαιολογητικά, όπως προβ σανίδας , αλεξίπτωτου πλαγιάς και με απόφαση του
ποντα .
. Αδεια κυλοpορίας ασθενοφόρου ή βεβαίωση δάθε - δάκη ανοtγε ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό και την
σης ασθενοφόρου από το λησέστερο στη μονάδα Κέν - επέκταση των εγκαταστάσεων.
τροΥγείας ή Νοσοκομείο της περιοχής
& Σύμβαση απασχόλησης Ιατρού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
χονοδρομεκού κέντρουή
βεβαίωση Νοσοκομείου ή
Κέντρου Υγείας για την α τρική κάλυψη στις εγκατα ΞΕΛΞΕΙΣ φαίνετα
ον οφοά τη
λειτουργία των Φυλακν
Νκηφόρου καθς η
έναρξη
τους πιθανολογείται aπό
τον ερχόμενο Σεπτέμ.
βριο .
Ανολυτικότερα, έπεπα
από σχετική ερτηση κα
τοποθέτηση του βου λευτή Δράμας του ΣΥ
PIZΑ κ
λειταυργίος
θεόφιλου
Ξανθόπουλου και απαν.
τντας η Γενή Γραμματέας Αντεγληματικής
Πολιτικής σ αυτό, τοποθέτησε τη λεπουρία
των Φιλοκν Νιηφόρου
γιατον ερχόμενο Σεπτέμβριο .
Οκ Ξανθόπουλος ζήτηρε να ξεκαθαρέ
σειο οpιβής αριθμός των μόνμων υmο
λήλων που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ.
να γνωστοroureεί σε παιό στάδιο βρίοκε , ρομινους ή παραπλήσιων νομν .
ται η προήρυξη και ποια κρτήρα θα
χρησιμοποηθούν γα την επιλογή του πτερινες και να αποτελέοουν έται τους.
προσωπικού.
ΑΓΓΑντεγληματκής moλmκής αταν μοω ΑΣΕΠ
τντας δεσμεύθηκε όn θα γνοuw 258 συνολκά προσλήψεις μόνμου προοωποού Yος ροσταοίας του Παλίτη κ Ελευθέ
μέσω των διαδικασνταυ ΑΣΕn .
0.κ Ξανθάπουλος έθεσε και το aίτημα
πολλν σωφρονστικν υπαλλήλων , οι
φυλακές της Δράμας στο αρχικό στόδιο ρων . κατηγοριν και ειδικοτήτων στο
λειτουργίας τους να στελεχωθούν με μ τατάξεις naλaιότερων και εμπερότερων ΤASoν η προήρυξη βρίσκετα στον
υπαλλήλωw από όμορες φυλακές .
Στο αίτημα αυτά θετική ήταν η στάση
του παρσταμένου εκτροσπου των
υπολλήλων , ΣΤερή , αντrροέδρου του
Σωματείου εξωτεροκν φρουρν.
στάσεις του κέντρου
θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, ήδη από τατέλη του
ΤΟ ΑΡΧΕΟΥΠ.
Οκ Βελόπουλος ρτησε αν η κυβέρνηση προτίθετα να προσλάβει δυθυντή
Φιλακν και αν είνα διατεθειμένη να
αποσπάσει σωφρουστικούς υπολλήλους
και την έγκριση των σχετικν περβαλλοντικν όρων, που
αποτελούσε τροχοπέδη τόσα χρόνα, από το 2014 μέχρι
Όπως ήδη έχουμε αναφερθεί πρόκειται για μια πολύ
στε να λετουργήσει κάποα από Τς
νατό να γίνει κάτι πέρα από τα έργα συντήρησης.
Η έγκριση περιβαλλοντκν όρων , δίει πλέον τη δυναεκπαιδευτές των νεοπροσληφθέντων
Στην απάντηση που έδωσε ο υφυπουρ Η επέκταση του ΧΚ. συνίστατα κυρίως στην εγκατά
σταση τριν νέων αναβατήρων , τη διαμόρφωση δύο νέων
ριος Οικονόμου γίεται γνωστό ότι έχει
εγκριθεί η κνηση των διαδικασν πρόσληψης 258 μονμων υπαλλήλων διαφό συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη συμπληρωματικν
Κατάστημα Κράτησης Δράμας και ότι
μόκμης υποδομής Αφορούν τον χωρικό προσδιορισμό
Τονίζεται εnίσης στην ατάντηση , ότι
οι υπόλληλοι που θα προσληφθούν στο
Κ.κ. Δράμας πρυ την έναρξη λεπουρ Yίας του θα τοποθετηθούν σε παρακεί .
μενα ΚΚ , προκεμένου να αποκτήσουν
σχετική εμπeρία για χρoικό διάστημα
τρν μηνν , εν με την έναρξη λεπουρ
Υπουργού Περβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζη
Στον ΑΣΕΠοι προσλήψεις
Ερτηση για το ζήτημα της ενεργοπο νος του θα αποσπασθεί σε αυτό κανός
ησης των Φυλακν Νηφόρου προς τον
υπουργό Δικαιοσύνης κ Τοιάρα έθεοε ρθμός έμπερων υπαλλήλων με στόχο
και ο βουλευτής Λάρισας και πρόεδρος την ευρυθμη λετουργία του , ως σχέει
της Βλληικής Λίσης Κυράκος Βeλόπου.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
στις περατσεις νεοδρυθέντων καταστημάτων .
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
TΣΥAΛΟΓΟ ΦΙΟΝ ΓΡΑΜΑΤM & ΤEΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
BTIK ΟΜΑΔΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλω .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεoίες
διαγνωστικν εξετάστων
e ANGIEMENE
ΑΝΕΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΑΝΟΔΙΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελξη στην εξέταση του μαστού
. Ytέpnxος Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογnηκός Τομοράφος
Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθoπαντοηρόφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΡΕ Ι Ο 14 Α2
mAt. uVilu
μΙMl , maniU68
mmBν8 ΜΠΗ ΗΝ
aκ a an
πάνοα δηπλα 6ας ατon,
μαθράπιτροάντο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ. 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
μαμμμα ΚΜΤιμa.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα