Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Οριστική λύση
στον προβληματικό
α Κοκκινόβραχου > λ 7.
Ζητούμενο
οι νέες δράσεις ΜμΕ
για ενίσχυση της αγοράς, σελ
Οι Μανιάτες τίμησαν τους
αδικούςν τους Στ. Ξαρχάκο
και Αν. Μαριόλη > σελ11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 | Ετος 24-1 Αριθμός 5832 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ξεκίνησε το πιλοτικό Πρόγραμμα μιας στάσης)
Στα ασκαριάν
συνεργασία
Περιφέρειας-ΠΑΠΕΛ
Στον τομέα Τουρισμού
Νεογέννητα με ΑΦΜ-AΜΚΑ
στο Νοσοκομείο Σπάρτης
Τμμτm nAναν
θέματα nou αφορούν την
ανάπτυξη του Τουρισμού στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου
anoτέλεσαν το αντικείμενο της
συνάντησης nou είχε την
Τρίτη 18/2στην Τρίπολη , ο nεριφερειάρχης Παναγιτης
Νίκας με Πανεπιστημιακούς
καθηγητές αnό τα Πανεπιστήμια Πειραις και Πελοηπoνή σου, με το onoia εξετάζεται το
ενδεχόμενο συνεργασίας στον
εν λόγω τομέα . Ειδικότερα,
στη συνάντηση συζητήθηκαν
ο σχεδιασμός για την αύξηση
στην Πελοπόννησο του τουριστικού Προϊόντος , το πλοίσιο
διαμόρφωσης DMO Destination Marketing Organization)
και DMS (Destination Management System), εν έγινε
εκτίμηση και σχετικά με ενδεχόμενες εππσεις στον τουρισμό, γενικότερα , από τον
κορωνοϊά
Οι εκπρόσωnοι της ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν , anό
το Πανεπιστήμιο Πειραις οι
καθηγητές Νικόλαος Γεωργο Πουλος , Δημήτριος Γεωργακέλος και Γεωργία Ζούνη και
onό το Πανεπιστήμιο Πελοowwήoou ο καθηγητής Νίκος
Πλατής Στο μεταξύ , σύντομα
θα είναι έτοιμη η τουριστική
ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου , η οποία θα
ενημερνεται σε καθημερινή
Βάση ενημέρωση , αnoτε
λντας την αυχμή του δόρατος
της Περιφέρειας για την ηροΒολή της ελκυστικότητας και
των συγκριτικν ηλεονεκτημάτων της όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση.
Πδήλωσε ο Λάκωνας υποuργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Περρακάκης
Αριθμό Φορολογικού και Ασφο - Βέρνησης , Εσωτερικν , Υγείας μαιευτικές κλινικές σε όλη την αναμένεται μέχρι το τέλος του
λιστικού Μητρου (ΑΦM , και Εργασίας έθεσον σε Πιλοτική Ελλάδα . Ανάμεσα στα νοσηλευ- μήνα να εφαρμόζεται καθολικά ,
ΑΜΚΑΙ αnοκτούν το μωρά nou εφαρμογή το ηρόγραμμα μιας τικά ιδρύματα noυ υλοηοιείται σε σύμφωνα με το ηλάνο του
γεννιούντοι aπό τη Δευτέρα 17 στάσης για την ψηφιακή δή - Πρτη φόση το ρόγραμμα είναι ΥΠουργείου Ψηφιακής ΔιακυΦεβρουαρίου 2020 και έπειτα.
Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυ- διν σε 15 μαιευτήρια και
και το Νοσοκομείο Σηόρτης
Το συγκεκριμένο ηρόγραμμα
λωση των γεννήσεων των na θέρνησης
ουνέχεια σελ 9
Κυβερνητικό απράσινο φως
για ολοκληρωμένες επενδύσεις
στον Ταυγετο | Πουoι αι σόχοι των ΟΧΕ
> oελ 9
Η ΤΟΥΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
της ΤΟYOTΑ Ελάς Πou δραστηριοηοίται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
0 Πεζός
στο πεζοδρόμιο
και το πεζοδρόμιο
για τον πεζό;
Άντε καλέ!
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
της Ποτούλος Πασχαλίδη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα