Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος δρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
18.757
Δεευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Σελίδα 28
Εες συνένουg
φωτοπόροιστήν ΑΥκατηγρία
Προτάσεις για αναδάσωση.
σε Σελάκανο και Μύρτος!
Ετη Λευτέραίοι ειλογές στην ΕΠΙΕΛ
Σχεδόν παντού νερό Αποσελέμη
Οι στόχοι
του νέου Αστυνομικού
Διευθυντή Λασιθίου
Επτέλους επικαιροποίηση της μελέτης Παυλάκη
Σελίδα 3
Ανταποδοτική
Ανακύκλωση
και στη Σητεία
Σελίδα 11
SUPER MARKET-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ Δ.
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 1. ΟΕ
λέμη , γνωστοποίησαν ο Υπουργείου Υποδομν και Εξω Λακνια , Κριτσά
Δήμαρχος Αντνης Ζερ - και Μεταφορν Βασιλική Νομού Λασιθίου , από το
βός και ο Πρόεδρος της Τούρτα , γνωστοποίησε φράγμα Αποσελέμη, σε
ΔΕΥΑΑΝ Βαγγέλης Μαυ- στη Δημοτική Επιχείρηση σύμπραξη των γραφείων
Την ικανοποίηση ενός οκάκης στη χθεσινοβρα - Ύδρευσης Αποχέτευσης μελετν στην οποία α .
πολύχρονου ατήματος δνή αυνεδοίαση του Δη - Αγίου Νικολάου ότι η Y νατέθηκαν τα καθήκοντα
μοτικού Συμβουλίου Αγίου πηρεσία έχει κινήσει τις τεχνικού συμβούλου .
Όπως επισημαίνεται
στο ίδιο έγγραφο , η εν
λόγω σύμβαση εκτιμάται
Διεύθυνσης Εργων Υδρευ - χνικού συμβούλου για την ότι θα ολοκληρωθεί τον
άρχισε η διανομή νερού σης ΑΠΟχέτευσης & ΕπE - υποβοήθηση της Δ/νσης Απρίλιο του 2020.Ηδη έ .
χει ολοκληρωθεί και ε .
mικαιροποίηση-συμπλή - γκριθεί η μελέτη των το ρωση της τεχνικής μελέ - πογραφικν εργασιν, ετης (και των τευχν δη - νημερνει η κ Τούρτα
Ρετορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ζητείται προσωπικό
για μόνιμη ή εποχιακή εργασία
του Δήμου Αγίου Νικολάου και μιας εκκρεμό- Νικολάου, Με έγγραφό διαδικασίες ολοκλήρωσης
τητας από τότε που ο.
λοκληρθηκαν τα υπό - ης, Ττης, 19ης, Φεβρουα - της σύμβασης με Τίτλο:
λοιπα υδραυλικά έργα και
ρίου , η Διευθύντρια της Ανάθεση καθηκόντων τεΠλήρες βιογραφικό με φωτογραφία
στο email [email protected]
από το φράγμα Αnοσε- εoγασίας Λυμάτων του Δ6 στην αναθερηση. ε.
Eampouratzis
Εισιος
μοπράτησης) των αγωγν
προσαγωγής νερού στις
τουριστικές περιοχές Σίσι
Mλατος , Ελούντα , Νεά
πολη και στους οικισμούς
Βραχάσι , Νικηθιανό , Λ
μνες , Χουμεριάκο , Μέσα
Επικαιροποίηση
της μελέτης
Παυλάκη του 20041
Πράκειται για την ε .
πικαιροπoίηση που ζητά
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδο 4.
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
CANDIA
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
|ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ!!
ΣΜΑΤΑ ΟAPRIUΑ 30Ρ ΦΡΕΣΧΟΥΛΗΣ 233/ΣΣ
|ΟAΤA ΑΝΑΨΥΚΤΠ ΟΝΝΗ 15T
ΟΕΣ Ο ΓΤΣ ΠΑΣΟΥΜΑΚΙ ΦΡΣΚΕΣ ή κιν 0988/ΣΥΣΚ
RETAFARM AΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΠΜΟΥ 30 1m 3,99 /ΛΟ
ΕΥΛΟΚΑΡΟΟΥΝΑ ΣΙΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5ΚΛΩΝ 4,994/ΣΥΣ
ΜΟΥΡΕΣ FM 5+1Η δοά
ΟΛATAΚΡΑΣΤΑ ΒΟΡΠΑΝΑΚΗ SATΡΝ
I.KTEO
Μ3Κ ΣΣΚ
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ AΕ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
WAKE UP
WINTER SALES
ARE HERE
(10787
3.89% ΣΥΣΚ
548ΥΣ
1ουνεγνστε κρλές εμ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΊ
ΚΑΝΤΕ ΜΑ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑ ΤΟ ACE0OK btbook
www.facabook.com/ Oωponuλείο Μυλωνόκης
www.CANA G
|Νε ΠΟ Η
-mA - fax. 28410 31225
mailetampouratzis.com.gr
www.tampouratzis.com.gr
Ιερηπετρη
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΧΑΛΗΣ
Φρέσκα ΦΡύτα και λαχανικά
Πληση λιανική . χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711|
Περιφερειοκός Νεάπαλης.
Διανομή κατ' οίκον
Ιέναντ SM Χαλειοβάκης)
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα