Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
nom oανντωνοΣ σα
AMΕA ΑΝΕΣΗΗ ΠΕΟεΡENH ΕOΝEα-Εupα 6
Παίκτες απλήρωτοι .
πρόβλημα επίβίωσης
Το κράτος παρέδωσε
μαθήματα εξαπάτησης
οopς p mo miouan n
κpεp ος puvμ οo
οpe po φ m
ωpn u p e
aφ γ te
Σχίσμα>
απειλεί
το Ευγηρείο>
ΔΕΝ ΓΝΕΤΑΙ
9 ΓΝΑΡΗ
ΧΟΡΙΣ ΜΙΧΑΛΗ
Ο Δυκ τurp
Μaο Be
me λεκεη ba
TPATOI
ΧΘΕΣ ΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΟ
ΔΙΑΤΑΗ ΠΟΥE ΚΑAΠΟΥΕ
ΑΜΦΙΣΗΤΕΙ Εt
ΕΔΙΑΧΕΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΤΗΜΑΤΑ
e p ς and Δκ
oyn oάκi χy saυi p α φ or
ΤHΙ ΔΙΟΙΚΗΕκt AΠΕΙAEΙ
Το ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ
NΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
δ u e u αε
pis aoσς φκου e
oο σ ot apptu
τutve υ σtτyu eeu
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΜΕΤΑΤΡΟΟΗ
ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΚΡΟΥΕ
τisupν
ΑΒΑΣΤΕ
lpnle lank
nonrκ
μe tnmmop
αpe w δ0
b τ 5 > s
npάνκ u Mαο
Φ ό n
Φ AabAo
p lμpp
ΔΥΝΑΤΗ
ΗΠΑΤΡΑ
ΣΤΣ ΕΛΟΓΕ
Age μ wο
m uηi
15 χρόνια Χρυσόστομος στην Πάτρα
Μ Fuγν Πeo
ΡOΟΥΝ
φA nn4ΑΠA n
i oκ op τ oφeo o po, a νω , on 3)o Μrpε e
w e ν op ολά n popς δp
Ο Πρέσβης επί τιμή
έτοιμος για τσίκνα
Οι άνθρωηο
nou έφεpαν
tnv Ελnίδα
T a Ma
Μόp ύς δεμnε ς o o
pe γu ιά a κuβλo Ee
ομ ω pouαν np, dooe
o ρ , m pε 0
0we πnd
ν λaκα ο.
opδp iν