Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

20

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5367

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΙ ΑΛΛΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ

∆εν έχουν τέλος
τα κρούσµατα
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Η 59ΧΡΟΝΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ «ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ»
ΠΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

«Θωράκιση»
µε δράσεις
ΣΕΛ. 3

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

15 χρόνια
από την
χειροτονία του
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 10

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Μεθυσµένοι
στο... τιµόνι!
28 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ, 60 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ∆ΙΠΛΟΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

23 ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΗΡΕΙΑ
ΑΛΚΟΟΛ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΣΕΛ. 4

ΜΟΕ: ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

Στις 13
Μαρτίου
η συνέχεια

«Ανένδοτος»
για το
αγωγόσηµο

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 19-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Τέλος η ανοχή

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (;) ΣΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Α.Π.

Άφαντοι...
οι µάρτυρες,
«παρών»
ο ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 2

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ: ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΟΧΗ... ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ

Ο καιρός... δεν χαλάει τη γιορτή!
n ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,
ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

ΣΕΛ. 7, 13