Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
ΛΤΩΝΑΣ)
ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Γράφει ο Θανάσης Μουσόπουλος
Goarines
σαγερές
ΤΟ ηΡ9ΤΟ ΤΑΤ υ
ΒΕΤΑΔΕΡΦΟΥ ΑΟΥ
ΕΦΗM-E-PΙΔΑ
ΤΗ ΣΟ,ΘΡΑΚΗ Σ
KΤΑΜ οrAΤΑ .
ΚΑΘΗΜΕΡΙNΗΠΕΜΠΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020- Αρ. φύλλο 316-Eτog: 370, 050 ΕΥΡΩ -1 ΜΑΚΕΔΟNΑΣ 4,6710 ΕΑΝΘΗ 84101717
htp:/www.aponas.gr e-mailngonasxanagmail.com-Τακτικό μέλος της ΕΠΠΕΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Συνάντηση
Μητσοτάχη-Μπορίσοφ
στη θράκη
Σελίδα 6
ΚΙΝΑΛ προς υπουργείο Παιδείας:
Τι μέλλει γενέσθαι
με τους διδάκτορες
Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού
Την Τετάρτη 26 Φε- να μην γίνονται επισήμως
βρουαρίου σύμφωνα με τουλάχιστον γνωστοί .
όσα ισχύουν μέχρι τόρα, ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Πρωθυπουργν θα αφορά
Μητσοτάκης , θα συναντη - σίγουρα τον Διασυνδετικό
θεί στην Αλεξανδρούπολη Αγωγό Φυσικού Αερίου
με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας-Βουλγαρίας
Βουλγαρίας Μπόικο Μπο- (IGB) , εν στο Αντατο
ρίσοφ . Μια συνάντηση που Συμβούλιο Συνεργασίας Ένοσης , η ατζέντα θα πε- ροδρομική σύνδεση με το
αρχικά είχε προγραμματι - Ελλάδας-Βουλγαρίας που
στεί να πραγματοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί για
στην πόλη της Καβάλας, με πρτη φορά εκτός των
τους λόγους της αλλαγής πρωτευουσν των δύο
Η συνάντηση των δύο
THESSALON
SUMMIT
:2l+2
κρατν της Ευρωπαϊκής ξανδρούπολης καιη σιδη
ριλαμβάνει θέματα ενέρ- Λιμάνι της Βάρνας στην
γειας , οικονομίας , τουρι - Μαύρη Θάλασσα .
σμού , επενδύσεων και υλοποίηση έργων συνδεσιμό
τητας στην περιοχή .
Μέχρι σήμερα έχουν
Σελίδα 7
Συνελήφθη 60χρονος
ο οποίος μετέφερε παράνομα | πραγματοπουηθεί τρευς συ
με ΙΧ.Ε. αυτοκίνητο
μεγάλη ποσότητα
οστρακοειδν ακατάλληλων φορά που θα πραγματογια κατανάλωση
Κατασχέθηκαν 740 κιλά οστρακοειδή
Το Σωματείο ΑμεΑ
ΠΕ Ξάνθης έκοψε
τη βασιλόπιτα του
ναντήσεις στο πλαίσιο αυτό (Σόφια, 27-7-2010 , Αθήνα, 17-12-2012, Σόφια , 1-82016 ) και είναι η πρτη
ποιηθεί εκτός των πρωτευουσν των δύο χωρν.
Μετά την πανηγυρική
τελετή υπογραφής του δι
μερούς συμφνου συνερ| γασίας ο Κυριάκος Μη τοοτάκης , αναμένεται με
ταβεί στην Ξάνθη για να
εγκαινιάσει την νέα πέρυ
γα του εργοστασίου Γερμανός στο Όλβιο .
Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίχεντρο θα βρί σκεται το Λιμάνι της ΑλεΣελίδα 5
Σελίδα 11 |
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
ρυrenr9
ATLAS FILTRI
improving water
Energy & Bectronic Suρρort
Θinstapure
9 Μπρωκούμη 32
Εάνθη, τ.κ. 671 00
SINCE 1975
Φωτοβολταικά Συστήματα
Doulton. AQUAPHOR
water filterε
* [email protected]
Συστήματα Ασφαλείαs/
Αυτοματισμοί
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
O 25410 78597
Τεχνική υποστήριξη
Θ www.purenrg.gr
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα