Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 63ο-Αρ. φύλλου 17.703. Τιμή 0,60 E. Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πογήνορα η απόδοση τον επιδοτήσεων και μικρότερη αναμονή για την έταξη πιριρήσεων
#PΜΗΦ ΓΑ ΝΙΚΟΙΕΝΟΙΣ ΤΟ ΕΠΑ
EiDA!
Ο Απλουστευμένη και λιγότερο χρονοβόρα η όλη διαδικασία
@ laiwTu ταατήμοα όκι ληγτοί καυμένης μα φίας
Αφιέρωμα σήμερα του Π.Λμ στην 107η επέτειο (σελίδες 7, 8, 9)
Κορυφνονται οι εκδηλσεις για
τα ΚΕλευθέριαν των Ιωαννίνων!
. Πολύτμο χρηματοδοτικό
εργαλείο στποτελεί αναμφίβολα το
ΕΣΠΑ μέσω Του οποίου η χωρα
μας μπορεί να αντλήσει πόρουςς
Τόσο για την επίτευζη σημαντικν
έργων , όσο κυρίως και για Την ε
νίσχυση μκρομεσαίων επιχερή.
σεων . Όμως δυστυχς α γραφειοκρατικά εμπόδια που συχνά
ορθνονται καθυστερούν (πολ .
Τελετές έγναν χθες σε τύμβο Μπιζανομόχων και λόφο Αυγού . Σιρά έχουν σήμερα
Χάνι Εμίν Αγά, λόφος Δουρούτη κα. . Απόψε (7.55 μμ ) η εκδήλωση
του Δήμου Ιωαντν με κεντρικό ομιλητή τον Κστα Τασούλα
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
λές φορές ακόμη και με ορατό
κίνδυνο απλειος) ς εκταμεύ
σες , με σοτέλεσμα όλα να λεΤουργοuν στον αυτόματο Τιλό Το, εν οι μικρομεσαίοι- και ιδ
αίερα οι νέοι - που έχουν επεν δύσει σ' αυτή τη βοήθεια, να βρέ
σκονται σε απόγνωση , αφού
μπλοκάρει όλο Το σύστημα και
δεν μνορούν να συνεχίσουν Τις ε .
πενδύσεις ους
Σ αυπό έρχεται να βάλει
Τελος στη Χαρτούρα και τη γραφειοκραπία επιχειρεί να βάλε.
: ΤΟ Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, aπλοποιντας δράσεις του
ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους, έτοι στε να επισευοθούν οι
εκταμεύσεις πpος Της επχrpήσεις!
-------------------- ----Εως Τις 31 Μαρτίου η υποβολή επανένταξης
. Μεγάλη ήμέρα η
Ανοίγει ξανά η ρύθμιση των 120 δόσεων για υρνή γαην πρωτπο
ουσα της Hπείρου, καΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΠΤΕΛΟΥΣ ΤΑςDο Υπουν
Ανάπτιης και Επεν+ 15η στλ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
6ς πμά την 107η επ Τους οφειλέτες των Ασφαλιστικν Τάμείν
>Πρότα οι χαθυστερούμενες οφελές και μετά α τράουσε .
από Τον Τουρκικό ζυγό. Μα απε .
άλλες γωνιές της χ
λευθέρωση για χάρη ης οποίας ρας, όπως η Κρήτη και
θυσιάσηηκαν πολλοί ήρωες , όχι η Μάνη , που πολέμημόνο Ηπειρες, αλλά και από σαν με πείσμα και συ
Ταπάρνηση μέχρι την
έρα mapάδοσης ης
Στον αίρα η πλατφόγμα μα
το επίδομα γένησης παιδιού| ρία να εναχθούν ζαν
. Μια δεύτερη ευκαAπό τη χθεσινή τελετή στον Τύμβο
ση ρύθμιση rων 120 δ6στων θα έχουν οι οφειλέ
Τες Των Ασφαλιστικν
Ταμείων Του Το προη
: γούμενο διάστημα βρέθηκαν εκτός λόγω αδυνα
μίας πληρομής , Κ αυτό
αφού στο υπό Ψήφιση
Ασφαλιστικό Μομοσχέδιο
Τους δίνεα η δυνατότητα
επανένταξης αν πρτα όμως κα Ταβάλλουν ο σύνολο Των καθυΤων Μm ανομ ν στεφaν
Τρία νήπηα
στη μνήμη των πεόντων . .
Στην ένθετη φωοό
Σελ. 2
πόλης από rον διοικηη ης Εσάπ Πασά .
0 εορτασμοί για την
επέτειο έχουν ήδη ξεκ
νήσει με τελετές στους χρους ό
που vρo ηpής σναμέτρησης για Μτιζάνι και ο λόφος
Ια αήματα τον ατουμκάν
από τν ΕΚNN σηνΜ Κpda
ΟΑμμόςιondov n
ην κατάληψη των Ιωσννiνων . Χθες
επίκεντρο Των εκδηλσεων ήταν Το
-1δη στλ
Σελ. 2
Μiα μαναζωτοέμον
φυνίπ Μon ζουμκα
α κυριότpες σελ
δες της
Εαοδάθρωη
των υτηρν τρονορά
η Διμοτική gχή Ιίκον
Ανοίγει σήμεραnyιορτινή καυλαία
στερούμενων δόσεων , καθς και
των νίων βεβαιωμένων , εκτός
ρύθμσης οφειλν .
Η ατηση για ην επανέναξη στη
pύθμιση θα υποβάλ
Σελ. 16|
Απόκριες στα Γιάννενα με
Δικαίωμα στη ζωή και αμβλσεις.. .
Αλήθεια, ποιοι τελικά είναι
οι σκοταδιστές κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Σελ. 16
επίκεντρο Τις Ιζαμάλεςν!
νΜΕΛΙΣΑΦ: Να διατηρήσουμε το άρωμα της γειτονιάς . .
+2η σελ.
Με ευρεία πλειούηρία χθες από το Δημ Συμβούλο Ιωσνίων
0 Χρ. Πάνος εξελέγη και πάλι
Συμπαραστάτης του Δημότη
ν0 θεσμός αποτελεί γέφυρα μεταξύ Δήμου και πολιτν
. Με τρόπο m ροδοσιακό θα γιοp Τάσουν τα Γιάννενα
.Είναι να απορεί κα
νείς -Το
oφοδο
πίθεση που εξαπέλυσε και
σε τοπικό επίπεδο ο
ΣΥΡΖΑ για την εκδήωση
με τλο Aφήστε με να ζ σων που διοργαννεται με θαύριο Σάββατο στα Γιάννενα από έξισυλλόγους , υπό
την αιγίδα ης Μητρόπολης
boaνwivων , που έχουν αυημένη
σγωνία για Το δημογρσφικό πρό βλημα Της παιρίδας μος.
Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και η βουλευτής κo δυστυχς καθηνήτρα μάλστα της Παδιατρικής Μερότm Τζούκαι Τις φεmνές Απόκριες, στο επίκε.
ντρο Των οποίων
χιστο- με rm
| και ακατανόητη Εθα βρεθούν, όπως
πάντα, οι 70 περ
. Με ευρεία
πλεοψηφία (συγκέντρωστ συνολικά 32 ψήφουs επανεξελέγη χθες βράδυ
από το Δημοτικό
Συμβούλιο Ιωaν.
νiνων ο Χρήστος
Πάνος στη eέση
Του 1η σελ
που Τζαμάλες οι
οποίες θα ανάψουν
σης γενονιές της
πόληςΓρω Τους
θα στη ούν
oη0υν γλένισ
με η συμμετοχή
Τόσο rων Γιαννωτν όσο και
φ- ανακολύπτουν πρόθση παιν
κοποίησης των αμβλσεων που
κατ ' αυτούς καποτελεί ευθεία επίBE
οη στα κονωνικα και πολΤκά δικα
ματα Των γυνaικν !
Ακόμη με πο ος -1η σελ
ζε επίσης 1o αναβαθμισμένο
Καρναβάλ Του Κατσκά.
Το πρόγραμμα των -sη σελ
rων πολλν επισκεπτν rou a ποκριάτικου τριημέρου Ξχωρί
ΓΝΩΜΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
H eΗπειρωτική Εταιρείαν
και οι απλοί αγωνιστές της
Επαναρχίζουν σήμερα οι προπονίσεις
Τα πλάνα για τον Πλατανιά
καταστρνουν στον ΠΑΣ Γιάννινα
<Οι Ευεργέτες και
το χρέος μας"...
> Γράgει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛ4ΒΟΣ
Φυδλονς- Σηγραφίας
- Στη διάθεση Γιαννίκη ο Κάστρο
> Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. Σης προπονήσεις
επιστρέφουν σήμερα ο
μεσημέρι ο ποδοσφαι.
ριστές Του ΠΑΣ Γιάννινα
pετά Το διήμερο ρεπό
Του Τους δόθηκε Τρίτη
και Τετάρτη και θα ξεκ
νήσει η mporopασια
για roν δευτεριάτικο σγνα με Τον Πλατανιά
στα Χανιά
Με πρωτοσέλιδο άρθρο του σε τούτη ην
εφημερίδαο πρην Πρυτανης του Πανεπιστημί
ου Ιωαννίνων κ . Χρήστος Μασσαλος επισημονει
το χρέος της nόλης των Ιωαννίνων της .
Των Ευεργετν - με ευθύνη της Περιφέρειος, του
Δήμου καιΤου Ριζαρείου ίδρύματος να στήσουν σε περίοπη θέ σή της πόλης Το Μνημείο των Ευεργετν μας .
Πρόκεπα για ένα χρέος ανεκπλήρωτο που ξεκνάει , όχ μόνο
για μας Τους Ηπειρτες αλλά για όλους Τους Ελληνες , από το
έτος 1842, έτος θανάτου του τελευταίου Ζωσιμά, του -11η σελ
Ο Είναι γνωστό ότι σημαντικό και σπουδαίο ρόλο στο έπος Του Μπζανίου ( 1912-1913 ) έπαι η
ΗΤΕιρωτική Εταιρεία , δηλαδή, η Φιλική Εταιρεία
της Ηπείρου, που ιδρύθηκε το 1906. Η οργάνωση
και η δομή της είχε ως πρότυπο τη Φιλική Εταιρεία , η σποία είχε το βασικό ρόλο στην προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης του 1821.
Ο cύρoς στόχος της sHmερωTκής Εταιρείας dχε δύο κατευθύνσεις: 1) Η συγκέντρωση πληροφοριν για τα οχυρά
- δη σελ.
15η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα