Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΙΡΟΤΚΟΣ ΑΤΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τηs Hneipou-Βρuns Euθ. Tzάλλas-Έτos 930-Ap. Φιλου 24750-ΠΕμnτm 20 Φεβρουαρίου 2020-0,60 8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Χαμηλοίτόνοι
και σοβαρότητα
Με άρωμα Παράδοσης
και γειτονιάς
Ο Andre Nieri συναντά το.
Yiorgos Fakanas Group
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 8
Προκαταβολικές
αντιδράσεις
Πα ΠΟιοτική και Ποσοτική υστέρηση του Προσωπικού έκανε λόγο ο δήμαρχος Ιωαννίνων
Μωυσής Ελισάφ , Προαναγγέλλοντας την άμεση αναδιάρθρωση των υπηρεσιν του δήμου
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
ΛΟΓΩ ΛΑΘΩΝ
Αντέρόσεις τόσο anό τους εργαζόμεευς των Φορέων Δισκείρσης Προ στατυόμενων Περιαον όσο και aπό
rpeoλλοντκές oργονσες ουναντούνοιπροθέσες του υησυργείου να
ολλάξει το σήμα της διαχερισης των
rpoστatuέενων περιακν αλλά και
π ενμερωτικό σμείωμα με το onoia
ους onoξνι
ΣΕΛΙΔΑ 4
αΠλότος
για όλη την Ευρπη
Ημοναδική Επυεipnoη aπό τν Ελάδα
αλλά και η μανοδική εnoείρnon tpop
μων από τν Ευρnn , noυ ουμμετ ειστο ετροετές Πρόγραμμα ΚΥKLOS
40. είνoι ο Π.ΣΙ Πίδοςυ με στάχο
w οισελέαιηλότο γα τηνεφαρμοήνέων tκαλογν και καναταμν
στην napoyuγιή δοδικασία
1 Ανέλαβε την ευθύνη
για όλες τις ολιγωρίες
τις ανεπάρκειες
και τις αστοχίες
του δήμου ο Μ.
Ελισάφ , αλλά τόνισε
ότι τα Προβλήματα
με τις ακυρσεις
διαγωνισμν είναι
διαχρονικά και
υπάρχει Πρόβλημα
κακής επικοινωνίας
των υπηρεσιν του
δήμου
ΣΕΛΙΔΑ 7
Μπαράζ αλκοτέστ
και 14 Παραβάσεις
Συναλικά 57 ropa βόσε γα οήγnσυnό mνεπήρε αλκοάλ βεβουθη
καν στη διάρκεια 13434 αλιοτέστ nou
rpoyματonoήθηκον το tpήμερο σπό
Παροσκευή 14 έως Κυρωκή 1 ΦεΒρουορίου σ όλ τη χρα. ουτν
α 14 βεβοεeηκον στην Ηnεpa
ΣΕΛΙΔΑ &
Τμήθηκε η μνήμη
των πεσόντων
Στον τύμβο Μηζνομάκων στο Μπζό Μ και σταν λάpο Αβγού σντχίστηκαν
eες οιεκδηλσες γιο την anελεe
ρωση των ωσννίκων από τoν τουpκ.
κάζυγά nou κορυφνοντο ος εnμεες ημέρες
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΟΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΗ ΤΟΥ ΣτΕ
Εκ νέου
Πράσινο φως για το Σχέδιο
Σεισμοπλήκτων
ΣΕΛΙΔΑ 2
Αθλητισμός
ο Χρήστος Πάνος
θεική γνωμοδότηση υπήρξε από το Συμβούλιο της Επικρατείος ο Προεδρικό Δάτογμα
για το σχέδιοτων Σεισμοηλήκτων , dnως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυοής Ελσόφ . ευκαριστντος όλους όσοι συνέβαλαν στο θετικό αnοτέλεαμα κα τς υπnpeσίες του δή-μου , Πρόκειτα γο ένα ζήημο που εκκρεμε σχεδόν μια δεκαετία, εν πριν anό δοχρόνια
nepinou ο δήμος Ιωσνντν aε anoφοσίσει την snκαροnoίnon nαaιότερης απόpooης nερί
εnaνέγκpισης της nολεοδομικής μελέτης Σασμοηλήκτων, όπως συτή εχε εγκριθeί με απόφα on τοu τότε γενικού γραμματέο Περιφέρειας Ηnεiρου το 2005.
οΧρήστος Πάνος εξελέγη με ευρei nλεo
Ψp anό τo bηματκό συμβούλο να υnηe
ρετήσtιγα δούτερη θnt h τoν θεσμό του
Συμηαροστότm ου Διμότη και Enatpnos
Ο πρην πρόε δρος του Δηγορού Συλ .
έγου Κωoνίνων uφστηε σπό 32 trμοοκούς συμβούλους σε σύνολο 36, καθς
oπείκαν οι Ολ Τσουμάνη και Χρ Πατοούρος
ΣΕΛΙΔΑ 5
MOTOR FESTIVAL
θα πάρει . φωτά
Πάσφαλτος
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 13
Και επίσημα
οι βετεράνοι
της Μακάμπι
ΑΝΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡ αΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥν
Ανεπιθύμητο το Αφήστε με να ζήσω
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 13