Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΡΙΟΙΤΕΣ
της Κρήτης
Έτος 280-Aρ. φύλλου1.410- Τέτάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020-Έδρα :Κίσαμος Χανίων, τηλ.:28220-23.6ι5, 28210-88.066 τΙΜΗιo0 EYΡΩ
ΑΝΕΞ ΑΡΤΗ ΤΗ ΕΒΔΟ ΑΔΙΑΙΑ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ
Απούλητο Παραμένει το 65%
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
του ελαιόλαδου ης Κρήτης
σελίδα 12
Κοινή γραμμή
για το Λαφονήσι
Σίδερα ΣκυροδέματοςTούβλα
Υiong/ Αδρανή/Τσιμέντα
Θερμοπρόσοψη Θυρμομόνωση
Ηχομόνωση
Στεγανωτικά/Επισκευαστικά
Έτοιμα Κονιάματα Κόλλες
rυyοσανίδες & Συναφή
Επενδύσεις Όνεων/Kεραμίδια
Πετρματαλάκες Lminate
Πλάκες Πεtοδpομίου
| 1ο χλμ ΕΟκιοάμου-Χανίων /Κίσαμος τηλ. 23220 23189
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΔΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
4 ΙΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ.: 28220 23.336.Κιν.: 694 85.99. 144
τe-mail : [email protected]
Συνεργασία Φορέα Διαχείρισης &
LOUPASSIS
των Δήμων Κισάμου και Καντάνου-Σελίνου
nοκο%
σΕλ. Τη
ΜΕΛΕΤΗ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL EΣΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΜΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
AΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΑΣΕΙΣ
ΝΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΥΓΑΝΑΚΗΣ
Εφροv Πoεμστων 26 73135 Χαγο
321 6000 , κιv 6946982449
enil . tonpaν 0gmail cum
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA. 20220-23.456
κIN 6945 - 337 762, 6945-424 149
0leτawdc Πuλίτoμονo οd οκonκδo στο κρο8 1κίζει
1 6cot. κατάλληλο pαoποδήποε τmμann μήση npo
οΦοpd195000 0
ΚοαμςΛαpoo nuλείαιοκόπε δο μ. μ2ομ.φάτοπιαν
| τρικά δρόμο. καάλληογα β0ς Τuή no000 ρό
3Kίoαμος (Δραηανάς Πuλtίται na τp. δαEΑ208, (χιφονταστκήθακαιPoνό καιBaλoρ000, κατάλ
ληλeνασητλματιήγρήση. Πpοσnoρo oλ.ooo upλμόνα
κοαμος (Kοψομπίτoαx nωίto μοοδικό οικόπε5ο 2.10οΕ με
αελενm00no0ρροάμο6ρροεpμόγο!
5Kaσμος Πολπαιnapαλακά οotοκΜo αkmo Βoτo
στους συβάδες εhνo20 tμκάεέpοφος aκάλιατοχρο3οoτ..
Προοφορό. 190οοηρ
1 50aoσα Daείτaauοθmpκά οuόnεδο00tu.κ 00
xε φάτο. κενρκό δράμοsMκατάλληλο αoΠδήποτε
Εpoελματκή χρήσn, Προoφοpά 49000 tupu
ορκόπtbo Tooτ. 9η 4κατο Χιοκάλυ
KΟΥΚΟΥΝΑΡΑ Πωλt αλήθεnipοσφopd-120.000ρωl , |
ΓΡΑΜΠΟΥΣΑ (ΦΟΥΡΝΜΟ:ακόηεδοαμοθοατφκό εντέζ ο99ού, 1
5πμ0άτρα κεντο όδρόμο Προσpopά:2ρρoυρμόνα
9ΠΑΤΑΜΟ nλται οκία δoτ. Με ννοδωάτα ηου άνα
ΕΓΙΕ ΝΔΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕ ΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑnΟ
01.200
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
19/02 έως 20/02
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
3,99ε
Crete Perfect Home
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΛΑΙΜΟΥ ΟΝΜανδίας
το κιλό
μεσπικό γραφtίο
| anθnκη Πoods9.000 εp . .
19ΚAYΑΝΗ ΠΜtoιμοοδικό oκίnεδα αμoθεατοικό aoιμ.
aooττμή69.000p
mNAMOΜSo Oκόπε5 6 τμ.ες ακιομd, κατάλληλο
τελματική pήσηΕα s μίτοφάτo σον πρρpακά !
δρμοκ τΚετροoφο0ά too ορ0p
Γήσεις.5νοικος . συηpήσες . μελέπς- καταυκευίς
|6,45ε
Στούαρτ Σάμν
Μπορούμε να σας βρούμε
, ότι ακίνητο θέλετε
κV-697 4458178180
τηΜpαξ . 28220 22505
Καμπουρη 4 . Koαμος (δπλα στον Αy Σmυpίδωνα).
wob , wwwαroio-porfochom,oon
Τηλ./ Fax : 28220-22.933, κιν. 6932-122.132
ΑΡΝΙΓΑΛΑΚΤΟΣ
Βλληνκό Το κλό
ΤΑΧΙ OFFICE α
Ταχεία εξυπηρέτηση κοί συνέπεια
Ζητουντσι ακινητα προς αμεση πuληση
KIN.: 6932 - 122.132, 6946-848.093
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε