Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγana
τον τόΠο το
πρέπει να ξέρει
να δυοαpεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δοτήτης Ειδότης Δευθυτής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ετς 150-kφίλου 150 Τμήφ0ευιρή ατύντη 190ουρίον 2920
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΦPIΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
ΕΡΓΟ ΕΚΤΡΩΜΑ!
ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
του nontστικού Eun0 γου Πpέρεζa npoc tov
Δήμαρο Ν rεωoνoκο ,
στην onoία toν pωτούν ε.
dν napampon to έρyo η
ε την onορία . .
πουν μείνει οι
συμηολίτες cov
έχει nopoλn .
φθί ή όκι o τoν Δμο
Γράφει ο
Αρες Τσελίκος
Πρέpεζος το έργo ανά- eκoνo του no όμορφου ό. Εύμφωνα με nnmpοφ .
nhoonς nαντοκράτορα npoootou της npepζος ,
ΝΟ θυμέοουμε ou npr
κι μόνο δεν κοομε , oM ono tνο μήνο nepaou , δn .
αντιοέτως αμαυρνει την μοσιεύσομε tηv επιστοnή
pίες, anovτηon δεv 66nακόμη , rioti outn η α
θυστέρηση
μυνέχuu στη0,
Ενα έργο έκτρωμα nou ό,
| Επιστολή της Παρέμβασης για τα Ζα!
στο Δήμο Λευκάδας
rνωpikoντος nάρα nonu καλά το εtopετ κό φnοζωκό tργo nou nραγμoτοοιείta στη
Λευκόδα εο0 και aρκετά χρόνα κι έκοντος .
nionς άριστη συνεργοσία τόσο με τα ούο ουματεία tου vησιού onΟ και με oφιnous
nou δροστηριonoouνοι εκεί , το όκουσμα
της είδηonς nuς to Δ1 anopoοε να δ .
μιουργήσει κατοφύνιο αδέσnoτων ζoν, μας
εξinληξε ουοάρεστα . νχο υτη
Εκδήλωση για την Υγεία έκανε
ο ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας
Με κεντρικό ομιλητή τον Ανδρέα Ξανθό
Δεν έγινε
κατά λάθος...
Η nonτική στάκα του Αn. Τonpa με τη
φράση την άλλn φορά να εhtyξουμε
Ανοιχτή εκδήnωo
για την γείο noματο.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΗ
notnos o ΣΥΡΑ Πpέt.
ξος τmν Δευτέρα το .
noγεuμα στην aίθouοα
της Οεοφονείου με κ
ντρικό ομιλnτή τον Το .
μεόρη eίας του rΥP2Α Ανδρέο Eo0 . M.
anoov tnίonς ο npoην
Δοκητής της 6ης ΥΠΕ
nav . Νικοόnounoς κα
ο Πρωnv oνann . π Υ.
noupriou γeioς Σταμ .
Βορδαρός.
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ
τεικΗ
τους αpμούς της εξουσίας δεν έγινε
ούτε κατά Λάθος , ούτε είναι κάτι και
νουργο .
συνέχεια υτη σε ο
υνέχευα στη υελ 6