Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκπνέει η προθεσμία για
το πρόγραμμα Νεανικής
Επιχειρηματικότητας >συλ7
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Μαθήματα ελληνικν
σε Πρόσφυγες από την Επιτροπή
Αλληλεγγύης Σπάρτης >σελ1
Ευρωπαϊκός κοδηγόςν
για την ψηφιακή Γεωργία
στην Πελοπόννησ0 > σελ8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τπάρτη 19 Φεβρουσρίου 20201Ετος 24 Αριθμός 5831 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081 253 Fax 2731081250.e-mailinio Blakon ikos.gr.www.lakonikos.gr
Σύλλογος Φίλων Προστασίας Ποταμού: Νίπτουν τας χείρας τους .)
Υπουργός Αμυνας
Δεν υφίσταται
σχεδιασμός γα
κέντρο φιλοξενίας
στο ΚΕEΜ)
Απελπιστική η κατάσταση
με τα απόβλητα στον Ευρτα
SoS εκπέμπει για μία ακόμα
φορά ο Σύλλογος Φίλων Προστα σίας
καθς διανύουμε Πλέον τον τέταρτο μήνα nou ο noτoμός Ευρ τας δέχεται μεγάλες nooότητες
υγρν αnoβλήτων από διόφορές
ογροτοβιομηχανικές μονάδες
[ελοιοτριβεία , Πupnvouργεία) , με
συνέπεια, τόο την υnoβάθμιση
της noιότητος των υδάτων , όσο
και τις μαζικές θνησιμότητες
απελούμενων ενδημικν ειδν .
Ύστερα aπό επιτόπιες επισκέ Ψεις μελν του ΔΣ του Συλλόγου .
κατά μήκος του Ευρτα , όηως
επίσης και μερικν naρanοτo μων του , κοντά στον Δήμο Σηόρ της, η κατάσταση για άλλη μία
χρονιά κρίνεται απεληιστική.
unoγραμμίζουν οι Φλοιτου Ποταμού nou Προσθέτουν όι n κείμενη ξηρασία , αλλά και ο τρόηος
nou nραγματοηοιούνται οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ,
επιβαρύνει ακόμα Περισσότερο
την κατάσταση του noταμού. .
Ποταμού Ευρτα .
Καττγορηματικά απέρριψε το
ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας μεταναστνΠροσφύγων στο στρατόπεδο
του ΚΕEΜο unouργός Εθν κής Αμυνας κ . Νικόλαος Πα.
ναγιωτόηουλος στο γεύμα
εργασίας του Διεθνούς Εμπoρικού Ειμελητηρίου (ca
nou έλαβε χρα τη Δευτέρα
[17/2 στην Αθήνα,
Στην εκδήλωση συμμετείχε
και ο δήμαρχος Σπάρτης και
Πρόεδρος της Εθνικής Εληνι
κής Επτpoηής του Διεθνούς
Εμπορικού Eπιμελητηρίου κ.
Πέτρος Δούκος , ο onoiος δεν
έχοσε την ευκαιρία να απευ θύνει σχετικό ερτημα στον
υπουργό αναφορικά με τον
κυβερνητικό σχεδιασμό για το
μεταναστευτικό σε συνάρτηση
με τη Λακωνία . Στην απόν τηση nou έδωσε ο κ . Πανα γιωτόηουλος ήταν σαφής -0
Π απάντησε το αρμόδιο τμήμα της ΠΕ Λακωνίας σε καταγγελίες
Σπυριδούλα Σπανέα:
ςπου ακούγεται
ΚΗ αρχή της δημοσιογραφίας
είναι η δημοσίευση με αρχές ν
σχεδια
υάρχει για το KΕEM δεν υφί
σταται και δεν θα είναι τόσο
aηλή υπόθεση αυτή . Και οι τοΠικοί Βουλευτές είναι Πάρα
Πολύ πιεστικοί, Τρα , Βέβαια ,
τους στέλνω όλους στον αρμόδιο υnοuργό Μεταναστευτι κής
Μηταράκη κι οισθόνομαι ανα κούφιση γι' ουτό , είπε χαρακτηριστικά ο υnouργός
Εθνικής Αμυνας ο οnoiος
ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν
υπόρχουν οκέψεις για ενδε
χόμενη δημιουργία δομής φι
λοξενίας σε άλλη περιοχή της
Λοκωνίας
Συνέντευξη της Μανιάτισσας δημοσιογράφου Που τιμήθηκε με το βραβείο Μπότση 203.ει
Πολιτικής
Νότης
Η ΤΟΥΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
της ΤΟYOTΑ Ελάς Πou δραστηριοηοίται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
συνέχεια σελ. 7
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Πότε θα σταματήσεις
να πέφτεις
από τα σύννεφα;
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
mς Αγγελικής Κ Δαλαμάγκα
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα