Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξ
TETAPTH
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Έτος ιδρόστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.756
Σελίδα 25
Σελίδα 1
Στη Σητεία η ελετή λήξής πg
του Ετους Ερωτόκριτου
Εμβόλιμη αγωνιστική σημερα
, στην Ακατηγορία ΕΠΣΛ
Επελέγη προσφορά
για τα σφαγεία Νεάπολης
. Νέα παράταση
για την υποβολή
των δελτίων
των έργων
Ρεπορτάζ:
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 3
Τη μία εκ των δύο προσφορν που κατέθεσαν
στο Δήμο Αγίου Νικο
λάου οι ενδιαφερόμενοι
να αναλάβουν την απoκατάσταση
τουργία των Δημοτικν
Σφαγείων , στις Κουρού νες, προέκρινε χθες η Ο. .
κονομική Επιτροπή η ο.
ποία συνεδρίασε υπό την
προεδρία του Δημάρχου
Αντνη Ζερβού . Οι δύο
προσφορές , υπενθυμί ζομε , επανακατατέθηκαν
στο Δήμο , όπως είχε ζη .
τήσει ο επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας Νί
κος Κοκκίνης , από τους
ενδιαφερόμενους επχει.
pηματίες , επικαιροποι . να μισθσει τα oφαγεία έτη 1300 ευρ, το 9ο κι
ντας και επιβεβαινοντας για 12 έτη με δυκαίωμα πα- 100 1.500 ευρ . Προτείνει
το ενδιαφέρον τους για ράτασης επιπλέον 5 έτη , επίσης δυνατότητα παράτη συγκεκριμένη επέν - nεpίοδο -χάριτος , στην οδυση.
ο Δήμαρχος ενημέ , σθματα 12 μηνν για να
ρωσε την Οικονομική Ε . ολοκληρωθούν εντός αυ Πιτροπή ότι η ομάδα -Δ - τού του διαστήματος ο βλέπει επένδυση 12840 nου απαιτούνται για τη
νεράκη -Βελημβασάκη , διαδικασίες αδειοδότησης ευρ , που αφορούν απο λειτουργία των σφαγείων .
είχε καταθέσει πρόταση της μονάδας , πληρωμή κατάσταση κτιριακής υαnό τις, 20 Ιανουαρίου , νοικίου 550 ευρ μηνιαίως noδομής και λειτουργίας όλα τα σχέδια και άδειες
την οποία επιβεβαίωσαν για τα επάμενα 5 Yράνια μίας γραμμής σφαγής Δημε νεωτερη επιστολή και 1250 ευρ μηναίως μουργία δεύτερης γραμ τους στις 5 Φεβρουαρίου , για τα επόμενα 6χρό μης αξίας 167.400 ευρ θα
Προς την Οικονομική Επi- να Σε ότι αφορά την ετροπή , χωρίς αλλαγές Ε.
εήγησε ότι ο Δήμος κατό - επένδυση που θα κάνει
Πν δύο διαδοχικν Προ . σε 311.000 ευρ . Σε περί
κηρύξεων διαγωνισμού με πτωση που ο Δήμος anoάγονο αποτέλεσμα , προ - φασίσει να μην ανανεσει
χωρεί τα σε απευθείας τη σύμβαση μίσθωσης για
ανάθεση , διατηρντας το
πλαίσιο που ζητούσεε και τίας . (ητά καταβολή από
με τις προκηρύξεις αυτές.
Όπως είπε ο Δήμαρχος , την -υπολειμματική αξία
η συγκεκριμένη ομάδα , της επένδυσης στη 12εστην οποία συμμετέχει τία .
και επαγγελματίας εμπο - Η άλλη πρόταση , ήταν.
pίας κρέατος , aποδέχε - του κ Ζαχαρία Πατρωνάκη
ται το σχέδιο λειτουρ - και προτείνει μη καταβολή
γίας των σφαγείων , με μισ0ματος για το πρτο
δύο γραμμές παραγωγής εξάμηνο με δυνατότητα
[οφαγής) . εκ των οποίων παρότασης απαλλαγής και
η μία θα λειτουργήσει με
το άνοιγμα των σφαγείων χρι την πλήρη αδειοδό και η δεύτερη σε επόμενη τηση και λειτουργία της
φάση ,
Το ( Diamond Princess ,
ο κορωνοϊός
και οι κρουαζιέρες
επαναλει .
Σελίδα 4
Φτo ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
. Σήμερα το Εφετείο
για τη δολοφονία
του Σητειακού
Καρδιολόγου
Οι προτόσεις
Η σύμπραξη-Δινεράκη μήνα , το 50 και 6ο έτος την προσφορά και ζήτηση
Βελημβασάκη , προτείνει 1000 ευρ, το 70 και 80 της περιοχής
έτη λειτουργίας 500 ευρ μπορεί να εξυπηρετήσει
Αποδοχή
Ο ανάδοχος του έργου ,
τασης της μίσθωσης για όπως εξ αρχής έχει ζητη.
θεί θα αναλάβει και τις
Το επενδυτικό σκέ διαδικασίες έκδοσης όλων
λος της πρότασης προ - των αδειν και εγκρίσεων
Σελίδα 28
μια επιπλέον neνταετία.
noίa δε θα καταβάλει μι 4 aιστος
,0 Δήμος θα nαpέχει
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
nou διαθέτει στο αρχείο
0 Δήμαρχος εισηγήπραγματοποηθεί εφόσον θηκε στην Επιτροπή να
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Στη σελίδο 10
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Λαϊκή στον Μυλωνάκη
0,89ε/KIΛ0
0,996/KIο
ΣΑΛΑΤΑ CAPRICIOZA 30ΡΟΡΕΣΚΟΥΝΗΣ 2396/ΣΥΚ
Πένδυση , υnολογίζει την η φιστάμενη γραμμή δεν
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
L.KTEO
Τσικνίζουμε από σήμερα στον Μυλωνάκη |
ΟΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΙ ΦΗΜΗ 1,5LT
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΤΕ ΠΑΣΟΥΒΛΑΚ Φα ία 0996/ΣΥΣΚ
GRETA FARM ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΕΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΤΩΝ 5KΙΛΩΝ
| ΜΠΥΡΕΣ FIX 51 Η 6οδα
|OΛAΤΑ ΚΡΑΣΠΑ ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗ 5AITΡΩΝ 6496/ΣΥΣΚ
τα 5 έτη ( πλέον της 12εΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
039%/ΣΥΣΚ
το Δήμο απoζημίωσης για
ΠΑΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΧΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
3998/ΚΙΛΟ
4996/ΣΥΣΚ
3.89/ΣΥΣΚ
το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΠΑΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡEΣ
ΚΑΝTEMA LυKE ΣΤ ΣΕAΙΑΑ ΜΑΣ ΣΤΟΕAαOOK rt
ww.acobook.com/Onupρonuείo Muλωνόκης
ΧΩΡΙΣ ΡANΤΕΒΟΥ
δεύτερου
εξαμήνου . μέ .ΦΡέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΠΟ νiΚΟΛΑΟΣTHA. 28410 21711
Διανομή κατ' οίκον
ΤΗAΕΦΩΝΟ 28410 21111
μονάδας , Για τα 2 πρτα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα