Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 19.02.2020
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6477
ΑΘΗΝΑ
Κ. Φραγκογιάννης:
Ατρλιο οι αποφάσεις για την επένδυση της Τolkswagen
Οπως επιση μαίνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο
Γατί ανιμένα υνηλίτερη ονάτεξη στην Ελδα η Κιμιαύν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( European Commission) αναθερησε | Μηταράκης:
ελαφρά επί τα βελτίωτις εκτιμήσεις της για τη βραχυχρόνια πορ
εία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσίευ- <Παγνουν)
ση των χειμερινν προ βλέψεων, ο πραγματικός ρυθμός οικονομι
κής μεγέθυνσης για το έτος 2019 εκτιμάται στο 2,2%, δηλαδή
υψηλότερος κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις
φθινοπωρινές εκτιμήσεις.,
Eurobank
μrobank
για μια
εβδομάδα οι
επιτάξεις
Οπως επισημαίνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της
δελτίο για την οικονομία , η εν λόγω αλλαγή οφείλεται
σε δύο παράγοντες: 1ον στην υψηλή αναθερηση προς
τα πάνω του ετήσιου ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το 1ο εξάμηνο 2019 (στο 2,1% από 1,5%
βάσει των αρχικν εκτιμήσεων) και 2ον στη σχετικά | κλειστές δομέςστα νησιά,
καλή επίδοση της οικονομίας το 3ο τρίμηνο 2019 (2,3
YΟΥ% /0,6 Q0Q%).
εκτάσεων
Μια βδομάδα προθεσμία στην
τοπική αυτοδιοίκηση να υπο δείξει άλλους χόρους για τις
Εκδήλοση ΣΒE
ια την εταιριή
διακυβέρνηση
έδωσε ο υπουργός Μετανάστευ
Το <πάγωμα> της επίταξης
εκτάσεων στα νησιά για τη
δημιουργία των κλειστν κέν .
τρων για μια εβδομάδα , ανα κοίνωσε ο υπουργός Μετανά στευσης και Ασύλου Νότης
Μηταράκης , σε συνέντευξή του
ΧA: Πέρασε πακέτο
στην ΕΡΤ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
BIOM HXANION
Η κίνηση αυτή γίνεται, προκει
μένου να συνεχιστεί ο διάλογος
με την αυτοδιοίκηση και τις.
τοπικές κοινωνίες.
ΕΛΛΑΔΟΣ
για το 1,8%
της Eurobank
Με επιτυχία ολοκληρθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα Εταιρική Διακwβέρνηση χαι Βισιμη Ανάπτυξη:
Σύγχρονες Τάσεις και Βέλτιστες Πρακτικές >, που
συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιν Ελλάδος και
το Χρηματιστήριο Αθηνν, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου
2020, στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνν στη
Θεσσαλονίκη.
Οπως ανέφερε και σε ανάρτησή
του στο twitter ο υπουργός,
Μια βδομάδα προθεσμία στην
τοπική αυτοδιοίκηση να υποδείξει άλλους χρους για τις
κλειστές δομές στα νησιά . Όλα
έτοιμα για την υλοποίηση του
κυβερνητικού σχεδίου , στε να
κλείσουν οι άναρχες ανοιχτές
πακέτο
66.904.198
Πωλητής , σύμφωνα
κάποιες πληροφορίες είναι
το fund Capital που πρόσφατα μείωσε το ποσοστό του
στην τράπεζα κάτω του 5ο,
εν παραμένει άγνωστος ο
αγοραστής του πακέτου .
μετοχν ή του 1,8% της
Eurobank
πέρασε
ολίγου μέσω του ΧΑ.
Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό ομιλητή τον Στλπωνα
Νέστορα , Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nestor Advisors
Lid, Corporate Governan ce Consutants, ο oποίος αναφέρθημε στις σύγχρονες τάσεις στην εταιρική διακυβέρν
ηση και τη σημασία τους για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το πακέτο πέρασε στα
0,7940 ευρ ανά μετοχή-με
οριακό discount σε σχέση με
την τιμή της μετοχής στο ταμπλό-εν το συνολικό ύψος
της συναλλαγής ανέρχεται.
στα 53,122 εκατ. ευρ.
δομές και να επιταχυνθεί η
πολιτική ασύλου και επιστροφν .
Το πακέτο πέρασε μέσω της
Πειραις Χρηματιστηρια
Created by Universal Document Converter