Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Διορθωτικές κινήσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH ili
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5667 Ττάρτη 19.02.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Με άνοδο
Βισιμες λύσεις
Τσίπρα-Werner Hoyer
>>> Τελ
>>> Τελ.
άνοιξε το
Χρηματιστήριο
Αθηνν
Τι συζήτησε ο Σταϊκούρας με τους διαχειριστές απαιτήσεων από οόκκινα> δάνε ια
Επενδύσεις και κλιματική αλλαγή στο
επίκεντρο της συνάντησης
Σύμβαση ΕΔΑ
Ασθενείς ανοδικές τάσεις
επικρατούν στο άνοιγμα
συνεδρίασης.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν
στις 10:55 , διαμορφνεται
923,98
μονάδες
σημεινοντας μικρή άνοδο
0,18%. Η αξία των συναλ
λαγν ανέρχεται στα 2,45
εκατ. ευρ.
Κήτους Καρδίταgν
μετος
με τους
Ο δείκτης υψηλής κεφελαι
οποίησης σημεινει οριακή
άνοδο σε ποσοστό 0,02%,
εν ο δείκτης της μεσαίας
μεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,12%.
Από τις μετοχές της υψηλής
μεφαλαιοποίησης
μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της
ΑΔΜΗΕ (+1,49ο ) , της
Τιτάν (+1,00%) και της
Ελλάκτωρ(+0,93% ).
Sultan Al Jaber
pe ΕΔΑΘΕΣΣ
Forum για τη στραπηνή συνεργαωία
Ελaς-HAE
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη
πτση καταγράφουν οι
μετοχές της ΕΥΔΑΠ ( 1,20%), της Coca Cola HBC
( -0,50% ) και της Τέρνα
Ενεργειακή (-0,35% ).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
Σε συνέχεια της επίσκεψης ΗAΕ , για ένα ευρύ φάσμα
του Ποωθυπουργού Κυριά - θεμάτων που εκτείνεται από
κου Μητσοτάκη στα Ηνωμέ
να Αραβικά Εμιράτα (3-4 δύσεις , ως την άμυνα, την
Φεβρουαρίου) , την Τετάρτη ενέργεια, το περιβάλλον , τον
19 Φεβρουαρίου θα
τοποιηθεί
συνάντηση εργασίας του
Forum Διευρυμένης Στρατ
ηγικής Συνεργασίας Ελλά - τάσχουν ο Υπουργός Οικοδας-Ηνωμένων Αραβικν νομικν Χρήστος ΣταϊκούρΕμιράτων. Στο πλαίσιο του
Φόρουμ , ο Πρωθυπουργός Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υποθα συναντη θεί την Τετάρτη υργός Εθνικής Άμυνας
στις 09.00
Μαξίμου με τον επιχεφαλής
της αντιποοσωπείας , Υποuργό Επικρατείας των ΗAΕ, ζηδάκης , ο Υπουργός Επικρ
Sultan Al Jaber.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
την οικονομία και τις επεν
επιμέρους
δείκτες , τη μεγαλύτερη
σημεινουν
δείκτες των Πρτων Υλν
(+2,46 ) και της Τεχνολογίας ( +0,86%) , εν τις
απλειες
καταγράφουν οι δείκτες
των Τροφίμων (-0,41%) και
των Ταξιδιν (-0,18%).
Επ ευχαιρία της σύνδεσης με το δίκτυο διανομής , στελέχη
της ΕΛΑ ΘΕΣΣ ξεναγήθηκαν στον χρο του θερμοκηπίου ,
ενημερθηκαν για τις νέες επενδύσεις , τον τρότο λειτουργίας και την παραγωγική διαδικασία της Μονάδας
πολιτισμό και τον τουρισμό .
ποαγμα Αθήνα
άνοδο
Από την πλευρά της κυβέρν
ησης , στο Φόρουμ θα συμμεμεγαλύτερες
Ο Γενικός Διευθυντής της Θερμότητας Υψη λής ΑποδοΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας τικότητας της
Λεωνίδας , η Διευθύντρια
Ανάπτυξης Δικτύου
εταιρείας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,
στην Καρδιτσομαγούλα του
Δήμου Καρδίτσας , όπου
τους υποδέχθηκαν οι ιδιο τήτες της επιχείρησης , .
ας, ο Υπουργός Ανάπτυξης
<ΚΗΠΟΙ
Συνδέσεων
ΘεσΑνοδικά
κινούνται
στο Μέγαρο Νίκος Παναγιωτόπουλος , ο
μετοχές , 22 πτωτικά και 12
παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αλουμύλ+5,38% και Παπουτσάνης+2,99 %,
μεγαλύτερη
σημεινουν οι
Νάκας -11,90% και Ιντε
άλ( )-4,17%.
Περιβάλλοντος σαλίας, κ. Ε. Καλογήρου και
Υπουργός
και Ενέργειας Κωστής Χατ
στελέχη της Εταιρείας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις Λέλης Γεργιος και
του Υπερσύγχρονου Θερ- Παπαργυρόπουλος Αργύρμοκηπίου
Καλλιέργειας Συμπαραγω
ατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερο
ακάκης και ο Υφυπουργός
για την Οικονομική Διπλω ματία και την Εξωστρέφεια
Υδροπονικής
ιος με τους συνεργάτες τους .
Στη συνέχεια , θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις Υπουργν και στελεχν της
κυβέρνησης με τα 30 μέλη Κστας Φραγιογιάννης.
της αντιπροσωπείας
μετοχές:
Ηλεκτρισμού
Created by Universal Document Converter