Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

14oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 85%-96% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:28 - Δύση ηλίου: 18:20

Ôï ìáñôýñéï ôçò óôáãüíáò, ïñèÜ êé áíÜðïäá!

Τα πράγματα προχωράνε. Αργά, βασανιστικά, γραφειοκρατικά. Κι ο χρόνος είναι αντίμαχος, όπως συνηθίζει να
λέει ο Σπύρος Ζηνιάτης. Ο λόγος για την αντιμετώπιση του τέρατος των σκουπιδιών και τις αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ. Έτσι λοιπόν, μπορεί τον πρώτο χρόνο να χαίρεται ο πάσα εις εξ αιτίας της άνευ ενστάσεων διαδικασίας επιλογής εργολάβου μεταφοράς αλλά οι μέρες τρέχουν σαν το νερό κι αν δεν ξεκινήσει εγκαίρως η διαδικασία για τον διαγωνισμό μεταφοράς των επόμενων χρόνων θα κινδυνέψει η υπόθεση να εμπλακεί ανάμεσα σε ενστάσεις και Πρωτοδικεία. Ο θρύλος λέει ότι στην Αιγιάλεια, που δεν υπήρξε η πρόνοια της fast track διαδικασίας, έχουν μειοδότη μεταφοράς από τον Σεπτέμβριο αλλά όχι και μεταφορά, ακόμα! 3>>

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5064

ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ ΧΘΕΣ Ο ΦΟΔΣΑ ΚΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Íáé ãéá åñãïóôÜóéï & ìåôáöïñÜ

ÊáôÜ ðëåéïøçößá åãêñßèçêáí
áðü ôï Ä.Ó. ôïõ Öï.Ä.Ó.Á. ôá
Ôåý÷ç ÄçìïðñÜôçóçò ôïõ
Åñãïóôáóßïõ óôï Ôåìðëüíé ÁíáâïëÞ æÞôçóáí ÂïññÜò,
Íüôïò & ÔñåðåêëÞò

Êñáóß äåí
ðßíåéò ðïôÝ
ìüíïò óïõ!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης της Ολοκληρωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς δεν υπερψήφισαν οι κ.κ.
Τρεπεκλής, Λέσσης, Ανδριώτης
και Κόκκαλη ζητώντας αναβολή.
Έστω και με αυτόν τρόπο, ο
Φο.Δ.Σ.Α. παρέλαβε τα Τεύχη
Δημοπράτησης, τα οποία θα σταλούν πλέον στο Υπουργείο για να
κάνουν ένα... νέο κύκλο προτού
επιστρέψουν στην Κέρκυρα!
Σελίδα 5>>

Ïðëßôçò ãéáôñüò óôçí Åñåßêïõóá 3>>
Êñßóéìïò ï ÌÜñôéïò
áêüìá êáé ãéá ôçí
ýðáñîç ôïõ ÁÏÊÊ 13>>>

Óôï ÏÁÊÁ
ðñïðïíåßôáé ç Êáñýäç

15>>

Απένειμε για μια ακόμα χρονιά δικαιοσύνη, το Κρασοδικείο, τέρποντας το πλήθος των
Κερκυραίων που
συγκεντρώθηκε
στην πλατεία δημαρχείου.
Η Ομάδα του Σατυρικού καρναβαλιού κ.α. σύλλογοι
και μπουλούκια
τραγούδησαν, χόρεψαν, το φχαριστήθηκαν με την καρδιά τους. Η φιέστα
συνεχίζεται!



Τελευταία νέα από την εφημερίδα