Πρωτοσέλιδο Χανιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χανιτικα νέα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
www.haniotika-nea.gr /e-mail: [email protected]
ΑP. ΦΥΜΟΥ 15.990
TETAPTH 19.2.2020
0,80ε
EΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Ριζικές αλλαγές
Νέο ασφαλιστικό
τοπίο
στους Συνεταιρισμούς
Με επιφυλάξεις, ειδικά σε ότι αφορά τη συμμετοχή
ιδιωτν,επενδυτν , αντιμετωπίζουν το νέο νομοσχέδιο
για τους Συνεταιρισμούς που κατατέθηκε στη Βουλή
και αναμένεται να ψηφισθεί εντός των ημερν , στε
λέχη Συνεταιρισμν στα Χανιά. Το Υπουργείο κάνει
πάντως λόγο για νέα εποχή και παρουσιάζει τις βασικότερες αλλαγές
Κερδισμένα
τα υψηλά εισοδήματα
3> Σελ. 6
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ
Κατάργηση της σύνδεσης εισοδήματος με ασφαλιστικές
| εισφορές για τους αγότες ,
ότως είχε καθιερσει ο νο μος Κατρούγκαλου και επα ναφορά των ασφαλιστικν
κλάσεων , προβλέπει το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο
που κατατέθηκε στη Βουλή.
Μικρές αυξhσεις στις ειοφορές!
Δικαίωση της Τράπεζας
Χανίων
Ομόφωνα δεκτή έγινε από την Ειδική Επιτροπή του
άρθρου 152 η Προσφυγή των Κρητικν Ακινήτων για
το οικόπεδο της ΑΒΕA Ετσι, ακυρνεται η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το οικόπεδο
aποδεσμεύεται και επιστρέφει στα Κρητικά Ακίνητα
ΑΕ, τα οποία πλέον μπορούν να αξξοποιήσουν την π ριουσία τους όπως κρίνουν
τους θα δουν οι ασθενέστεροι
οικονομικά αγρότες εν ση| μαντικά κερδισμένοι βγαίνουν
οι αγρότες με υψηλά εισοδή>) Σελ, 9
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝOVARTIS
ματα.
Τα "Χν' με τη βoήθεια του προ -|
| έδρου του Συόγου Λογιστν
- Φοροτεχνικν Χανίων Κ.!
Σταυρουλάκη , παρουσιάζουν
τις σημαντικότερες μεταβολές
που πρέπει να γνωρίουν οι
ασχολούμενοι με τον πρωτοενή τομέα
Tην ίδια ρα η Ολομέλεια του
Ελεγτικού Συνεδρίου γωμοδότησε επί του περιεχομένου
των διατάξεων του ασφαλιστι
| κού νομοσχεδίου , διαπιστ,
| νοντας σημεία αντισυνταγμα
| τικότητας.
"Θρίλερ" με
προστατευόμενο μάρτυρα
) Σελ. 15
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Κηδεψαν το ασφαλιστικό
υA3ΕPΙ Σ
Laronε
>> Σελ. 7 & 19
2 Σελ.5
Στα Χανιά σήμερα n πουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνn
Σελ. 5
διαβάστε ακόμα
Εκπαιδευτικέ επισκέψες
στο Μουσείο Τυπopαφίa
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
-ΥNΚΑ
19/02 έως 20/02
. Ονομασία προέλευσης για σταμναγκάθι
και ασκόλυμπρο
) Σελ 11
3,99ε
. Εκστρατεία οικονομικής ενίσχνσης
στα Χανιά για τον μικρό Μιχάλη
> Σελ. 13
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΛΑΙΜΟΥ ΟΝλανδίος
το κιλό
, Οι διαχρονικοί στόχοι της Τουρκίας
δεν είναι μέσα σε καλειδοσκόπιο
Γράφα ο Στέφανος Ανδριάνης
9 Σελ. 16
16,45ε
Επιστήμονες σαρνουν. τον ουρανό
σε αναζήτηση εξωγήινων μηνυμάτων
Γιακαθητέ Νπάνωτείου
ΔηΜοτικού, roANασου και, Λυείου
) Σελ. 22
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της Δυτικής Τάφρου
Κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας στο τηλ . 28210 80090
ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ελληνικό το κιλό
) Σελ. 26
ΣΥφηλό επίπεδο στο 130 Μαθητικό
Πρωτάθλημα Σκακιού δυτικής Κρήτης
www.typography-museum.gr
ΒΙΟΠΑ Χανίων , Σούδα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
αr ν λ
> Αθλητυκή aυκαιρότητα στις συλίδες 45-46