Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
BHMA.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς o ου κ | Τφή ΦύΠου το Βpά
www.olymplobima.gr
ΤΑΤΗ 19 ΦΕΡΟΝΑΡΟΥ 2nο
α 10 EνεΣ ATonα
Αυξήσεις σε νέες
κόριες συντάξεις
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ευνοούνται
πολύτεκνοι, ένστολοι,
ΜΠΟE Η ΚΑΤΕΡΝΗ ΜΑ
ΠΕΙΜΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ
Ένας σύγχρονος
δημόσιος χρος με
βιοκλιματικό
χαρακτήρα
ΕΠΕΤΡΟΦΗ ΠΕΡΤΟΠΝ
τΟΥ 2186
M 10μο nκο οvς 0p
pesa r n αηΒeυήονο
οp ομουa Το νομ ο N.
-φ 6 ξμος κ νάς εύpς
au α oς imωνoop6 30
κoνpoαnς npeφ p
ω 6 ο pi 6o kά ow
μήςpότξσεοinς ς α μόσυς
ΣΤΗΜ ΚΑTΕΡΜΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
υs μο ς μn η ς να
ςamdκήτως upάα Οοργς
Εργa noνes s p Kο
p, t Νo ή μpομοη
υτpe4άν &nς αλης μ boo wό ξό pόσημο
Ανu pα, σς 10oς αλογς u
pυ οκμκομ, ooκ
μ δν πηρμυ n
ού , N am άς
Μαpόnοηopapέp, ou opαοκο
papiu tod ciι Aυ α cu
puroo δμήγρη Ποόδα (o αή
oo αppo a κ oo
po) onw A ό Δγμό Fa
μλοάnn npvω
u nς K Μaάντιρ.
m iς ύμες αυπέξες
1ΜTγ wνη κυνου pκεό on
Εμς ό e u 5o10 anφν
arpouς ςίκνοαδο Τe i μpύσημαατό
Φna φωης , Οooάον ppήο
μο ήκπκp η0 m
ρη onnkovσο @o apooμύ o ή o o μόνσο o nυ 51% .
Στο ΑΝ ND NΗ
Υπογράφηκε
η σύμβαση
για την αποκατάσταση
κατολισθήσεων
OAEA:
Aτήσας
για τη νεανική
επιχειρηματικότητα
κο TΝΑΝΠΕ0ΕΡΕΙΑΡΗ
Τrνprol oύpn tγu
m ηmdύης ooν cμό u
Au Au uάoη μυ Κoμww Μνο
ηΑνpεμήως n,. u
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ. ΣΕΠΕ ΠΕΡΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΕΗΑΝΕΡΤΝ NEν
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Eιαdamy Παpo 0Φ pω η ap
Poσματeς ορo o
ΠpόpΥo ημ
Eμ bνp onς 10 δ 2
μ ηκ γμτς
oς o vu pογpoμος d ηuοpe
ξηoεpν νaumμoν α o uw
tppημή pampτpa u α μo
φουνςμμς κς ς o mοό
aoμ ημ οba
για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Ο ΜONΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
egioroai ούμοι τοάp
51000ap, πμδου ό
ουκ Γογ4ς ΔηκEοtw
50D E a on μ σονοκ
κu λuhνάνηυ κυoprης
κoupao mpοή oupaμος uipo
πόνc 4
| Εdpη
δμpun
Τομτον γθς
eμo na o .
ΠΑΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ
Εξαιρούνται προϊόντα
ελιάς , τυριά και κρασιά |
uor Πuς
ρμo, ao
ο ς σp.
που pu .
ν γ pήn ω
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΚΑΝΚΟΥΣ
ΔAΜΟΥΣ
ΠΑΤΝ ΕΥΡonoHEΗ Τ
ΑΓΡΟΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΕ
raύu n τέpησυ σεm
a τupela Eμ ς5
6βuοuη Εaε κoς oμς σην Το Μηκό
ν4μu Η
Συνάντηση του
βουλευτή
Φ.Μπαραλιάκου
| wpoο nK N Δ
Πupeς ouο
| o μ ο 05, αη - α a, iσnν σpν w Luuoυu
ουκoς p δαμαμα ,
CKT uowyoλnη Κ nes
oνομοομδοδον oωa a aη
μημον oapa ν mu
μη ν pδα 010-01mείvς
ουra m μη wοwφv mό m a
ο Cυτηpoα,α ότς σοα ος
νο σαπ ήη μ D κόν
oνoή tpοά np poςnς A
Cv E ός ν τάpηna
pdomν κυ o η ς
Enrpeo6ς μ r oτόκw
KETpσος, μηνiοpή ός υmoύ
α έτη δoοην ou
ΜΕ ΕΝΝΤΟΥ ΑΤΟΤKοΥ
ΣΥMOΓΟΥΚΑΤΕΡΝΗΣ
- αοue w Μο Kanpouiu ς
oto οοp r soορi sp
Sai p d ο owuwi Sipοou
oίαpo iotlo m ioy oop
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΤΗΣΥΜΕΔΡΑΣΗΤΟΥ
ΑΣ ΚΑΤΕΡΗΣ
Συζήτηση για
την Ολυμπιάδα
Κορινού
κυTHMTOΥΡΕΤ
μe er s Τm
ETRTHK MEE
Iνt mpν κωμΗΗΗς
φgpς ου νμο, ο euης ς ΜΔος
Mοpς ουδνπρ μηκηα κό
ΠΡΟΒΟΗ
bαμοnςο ς Καp
oμa ηn κ
Εφσκw 4w oτy
Εpοήnkv n ηεπή
ος, ηpόοp oη mpαη οu
E E uμ ν a
s μη ή oτ w
μu-irς ω0, μεθηονου
| ς P ηεpς δο.
- καυ δηό
α u nς στόω
Δήμαρο Μa Kοnμa, ση
Bp Tς ρir κ
Cημoύ α
ΤΕΡΠΟΣ
1ΓΔ1 15ΤΑΤ
ατεkLε0τωι atai
Πωλεύνται οντόψομα διαμεραματα
|στην Λεπτοκαραα Πmpiας από 5Στμ
(ως 601μsοντά στην Dάλησου.
ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
Χιομε σχσας εμmooσύνης
Εnαyrλματικά aΜνητα και
| ουκοn δα εντός αχιδιου και τατός
στην Λεπτακαρυά και πλάκαν
Ακοgρου..
Μο a Kpwo.
Ο. καμος οοφέρθ
oτy oάτμηu o ή o
p pηση Aήνα μκν
pupό Μpo n
Αo 40κςάμη
O σ ιo
porβr οopnνεφia
ογοp τ, μ dοm n
mSaponpeύμης δaeμη 5
bp pς
Μ προϊότα παιότητας στς
κλύτεpες Τιμές α ω
ξειδιμένο μας προουmκό , ους
εruoματε ω ατερο
eπorLiομα.
oκy ha Μopς 0 ς
SENTIDO
MEDITERRANEAN
VILLAGE
ΠΑΡΑΣΝΕΥΗ
ΕΒΡΟΥΑΡΟΥ
pe 2030
T.2351039303 & 34886
δ1590 Ε1tα, ,ο9/Η 10 550
wwwlerρας,5 inίοsierμαυην
[email protected] live.com
ΟTτο ανm