Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ φύλλου 17.702. Τιμή 0,60 E. Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Γρaφeίa Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fac 26510 30.350htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
οι ευεργέτες και το χρέος μας ..
. Στους χαλεπούς καιρούς αναπτύχθηκε στους ξενιτεμέ
νους Ηπερτες η δεολογα του κευεργετισμούν. Σύμφωνα με
την δεολογία αυτή, εκτης ευεργεσίας πηγάζουν όλες οι aρετές
καθς εκ της δικαιοσύνης όλα τα καθήκοντα: κπίμιος είναι όστις
δεν αδικεί και ενάρετος οστς ευεργετεί
Οι Ευεργέτες ουνέβαλαν στην πολιτική, πολιτσμική και ο - ξίες , Και είνα αυτές οι αξες που συκονομική αναγέννηση του ελληνικο (θνoυς
Στην εποχή μας, όπου οι αξίες δοκιμάζονττη και η πατρίδα 9υν μE, συνεπε την πορείa μς προs
μας περνάει από κρίση σε κρίση , είναι επιτακτική η ανάγκη aναβίωσης του ευεργετσμού . Ο όγος είναι απλς : Την δεολογία νουν συνέχεια κα συνέπεια στην αν
αυτή τη διαppέει σταθερά και αναλλοίωτα ένα ούστημα από α - θpπινη περιπέτα , είναι αυτές οι aξες που συνδέουν τις γενείς , αλλά και δίνουν συνοχή στην κάθε γενεά
o. Σεφέρης στην ομλία του κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ τόνισε είναι μικρός ο τόπος μας αλλά η:
δοσή Του είναι Τεράστια και Το πράγμα που τη χαρακτηριζει Eί
ναι οτι μας παραδόθηκε χαρίς διακοπή .
Στη σημερνή εποχή όπου το άτομο εξατομικεύεται και το
συλλογικό πνεύμα ολοένα και περισοότερο υποτάσσετα στου
έντονους ρυθμούς της τεχνοκρατικής εποχής , τα ζητούμενα εί
ναι : η συλλογική συνείδηση , η κοινοωνική συνοχή και
η ξανα-ανακάλυψη του διπλανούς μας Οι αξες αυ - -11ησε.
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πονεπ. ΙωανΜνων
, παρά.
γκροτούν την παράδοση και υποδεικνύτο μέλλον . Είνι αυτές οι αξίες που δίΣτη Βουλή το ΝΣ μετά από εξαντλητικό διάλογο
Με πανό καη συνθήματα οι συγκεντρσεις στα Γιάννενα
Σε νέες βάσεις μπαίνουν
οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Το Ασφαλισττικό στο επίκεντρο
των χθεσινν κινητοποιήσεων
Στάχος να εξελιχθούν σε σύγχρονες και επιχερδείς ειχειρήσεις
Οι εργαζόμενοι διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο
ΟΜΒΟΡΙΔΗΣ: Δορθνονταυ τα κακς κείενt, ενοχύεται το Συνκετυριστικό Κίημα
. Την επανεκκίνηση Του Συνεπαιριστικού κινήματος και συγκεκριμένα muv Αγροπικν ΣυνεΤαpισμν ασηματοδοτεί η καΤάθεση στη Βουλή Του νομοσχεδίου από roν Υπουργό Αγροπκής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάκη Βορίδη -Το, νομοσχέδιο
θέτει υγείς και στέρεες βάσεις
για Την ανάδεξη rων Αγροπκν
. Την αντίθεσή rouς στο υπό
Ψήφιση ασφαλιστικό Νομοσχ διο ποu κατέθεσε στη Βουλή ο
Υπουργός Εργασίας διατράνω
σαν χθες και στα Γιάννενα συνδκαλισικοίφορείς Τόσο του Δημό .
AΚΕTΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΟΝΛΗΙΚΗ ΝΟΛΕΗ
ΤΡ ΡΕΑWΥΤΕΙΑ
ΑΡΑΗΣ )
ΡΕΠΟΡTΑΖ
σιου, όσο και του ιδιωικού roμέα
με συγκεντρσεις και πορείες
διαμαρτυρας στους δρόμους Της
πόλης.
Με πανό και συνθήματα, Τα οποία επικεντρνονταν κυρίως στην.
υπερόστιση της δημόσιας κονων
κής οσφeλισης οι εκπρόσωποι των
συματείων εμφανίστηκαν αποφοσ
σμένοι να συνεχίουν τον αγνα ,
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ωνσηηήσε ύ ο
πιχειρήσεις", Τoνίζεται στην ανακοίνωση Του Υπουργείου
Μια από ης καινοτομίες που εσάγει είναι η δυνατότητα που δίνεται σε ιδτες-επενδυτές να συμμετέχουν στους Αγροτικούς Συν
ταιρισμούς με δικαίωμα ψήφου με
αντερο ποσοστό 35%. Μα από
Τς βαοικές στοχεύσεις του νέου νο μοσχεδίου iναι η οκονομική αυτο
τέλεια ων αγροτικν συνεταιρσpν και η εελία στη λεπουργία
Με την ψήφαη του νομοσχεδί
ου αναμένεται να αποκατοσταθεί η
εμστοσύνη των αγpoτν στον
συνεργατισμό , η σποία έχει κλονσθί τις τελευταίες δεκατίες από
την αρνημκή πορεία
Αποκλειστικά δημόσηα κονωνική ασφάλιση και δωρεάν
υγεία ήταν το κεντpκό σύνθημα στο πανό του Εργαπικού
Κέντpου Ιωαννίνων
: Η Κυβέρνηση με το NΣ του
; ΥΠΑΑΤΜ Βορίδη δίνει πη δο. νατότα στους ουνεταιpΗ σpούς να αυξήσουν την κερ .
: δοφαρα τους προς φελος
Των μελν-ουνεταίρων
---------------------κατηγορντας την Κυβέρνηση ότι
δεν τήρησε τις πρoλογικές της δεσμεύσεις για κατάργηση του Νόμου
Κατρούγκαλου. Οπως τοζουν aι
συνδικαλιστκοί φορείς πρόκατα γα
ένα Νομοσχέδιο Το οποίο
που θΕλει να πετύχει είνα η βιωσμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και όχ των πολ 11ησελ.
Επανήλθαν οι κέξυπνες εφαρμογές .
Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για
την κίνηση και τις θέσεις στάθμενσης
V iaκολοτοηγα τις δηνίς πυ ανούται στους δούος τον κarτίνω
Κa οφίξεηα μ μ
Ερουναό ια ουτοροοpοpό
n Ελνιές Κεινwianας
. Στη σελδα 12
735ΕΞΙΣ ΣΣ Ν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
, Σε λετουργία rέθηκε ξανά η
κέξυπνη πλατφόρμα , η οποί.
πληροφοραί rouς οδηγούς για ms
συνθήκες κίνησης στους δρόμους
της πόλης ων Ιωavνίνων, αλλά
: και για Τις θέσεις στάθμευσης.
Η κκιβωτός, Των ΒΗπειρωτν στα Γιάννενα
Σπουδαία η προσφορά , θολόν
όμως το μέλλον για το Ι.Β.Ε.!
Του Γ. ΠΝΝΑΚΗ
-11η στλ
Ολοκληρθηκε η αποκατάστασή του
Αγέρωχο ξανά στη θέση του
στέκει το εφύρι της Πλάκας!
Β BMΕΤΣΑΣ Αντιδήμαρχος
θι ανεμτίη σαβθμη
Τον λαίκν αγορόν uανίνων
>Πλήθος κόσμου στην κοτή πίτας . T εito Πράεδρός του
Οπως κάνει γνωστό ο Δήμος , επανήλΒαν σε πλήρη λετουρrα μετά
ς εpγaotες συντήρησης που προr
γήθηκαν από το Τμήμα Πληροφορ: ής Του Δήμου , όλες
V.ΚΑΛΑΜΠΑΟΣ (Κoτγτς ΕΜΠ 00 γδο πίριο στον κόνμο.
. Στη θέση
του στέτε περή11η σελ.
bηάστιμον οι γύπες
ση Δυτιή Ελάδα
φανο και πάλ Το
στορικό γεφύρ
της Πλάκας , οι
ργασίες αποκο
τάστασης rou ο ποίου ολοκλη
ρθηκαν ακρι
βς μία πεντα Τία μετά ην κατάρρευσή του, υπό την πεση Των
ορμητικν ντρν Του Αράχθου .
Η διαδικοσία της
Πέιεφαγά με
nepnμένοκο ταογροκ
επαίoν συν ona
Σελ. 2
. διαίερα σημαντική υπήρξε
n ελευταίες δεκαυτίς η δράση
rοu Ιδρύμαrος ΒoΔύο λοeρoθήρες στο δόκανο
Aa μκν Ερευνν.
φορά στην ανάδειη ου Βορειon
περωτικού ζητήματος, αλλά και για
την ανακούφιση Των
Εio γμίτο το δίκανο aλά
δν πρλαβον ια κωηίoυν
νόσογ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
-4η σελ.
Σελ. 12
- 11η σελ
Διαπιστσεις
Μετά το διήμερο ρεπό στους πoδοσφαιριστές του ..
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Από αύριο η προετοιμασία του ΠΑΣ
για το παιχνίδι της Δευτέρας με Πλατανιά
Το μεταναστευτικό απειλή
για την ανοιχτή κοινωνία!
Η Περιφέρεια Ηπείρου
για τη λίμνη Παμβτιδα .
0πρωπές σε επίθεση και άμυνα πιστοποιούν Την ανωτερότητά του
> Του ΜΑΕΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
. Δήμεροχαλάρωσης για τους ποδοσφαιριστίς Του ΠΑΣ Γιάνννα , καθς για χθες και σήμερα τους δόθηκε
ρεπό από Τον προπονητή Αργύρη
Γιαννίκη, Η εντυπωσιακή νίκη επί Του
Απόλλωνα Σμύρνης με 5-1, που έκανε
πάταγop στην ποδοσφαιρική Ελλάδ ,
έδωσε Τη δυνατότητα για μια μιρή ανάσα ενόΨει των νέων αναμετρήσεων
- προκλήσεων που έχει μπροστά του ο
ΠΑΣ nάννινα μέχρι η λήξη mης κανο νικής περιόδου Του πρω 11η σε .
Σε πρόσφατο άρθρο του Αριστείδη Σωτηριάδη σχεπικά με τα
προβλήματα της λίμνης Παμβτιδος και συγκεκριμένα, για θέρα
τα όπως τα αναχματα και ο παραλίμνιος πεζόδρομος-ποδηλατόδρομος απαντά η Περιφέρεια Ηπείροu . Ειδικά για τα ανο χμστα , παραπέμπει στο πουργείο Αγροπκής Ανάπυξης, εν.
υπενθυμίζει mως Το ΣΤΕ έχει anopρiψει σχετικές προσφυγές Του
Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος , Πο συγκεκριμένα, η Πε
ριφέρεια σνοφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Κύριε Διευθυντά,
Στη στήλη εmσημάνσεις, Του φύλοου Σαββάτου 15-Κυριακή
16 Φεβρουορίου 2020 Του .Πρωνoύ Λόγου, δημοσ -τη σελ
IΠA. ΓΝΝΙΝΑ
Τα πρόσφατα δραματιό γεγονότα στην Μόρια
αποδεικνύουν ότ , δυστυχς , το μεταναστευmκό
ήλθε για να μείνει Τουλάχιστον , όσο δεν λομβάνοιοι αnαpaίτητες αποφάσεις, κυρίως από τους
νται ο
Ευρωπαίους εταίρους μας . Γιaτi η αλληλεγγύη δεν
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον σαν ένα ωραίο
συνθημα, την ρα nου στην πράξη εmικρατεί ο πο στενόκαρδος
ωφελιμσμός .
ρωnaϊκές αρχές η όρνηση όσων Τους ζητούμε να αναλάβουν μερ .
κές εκατοντάδες ή έστω δεκόδες οσυνόδευτα παιδιά .
POTAN
με βασικές ει
ε καμία περίπτωση δεν υνόδε
7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα