Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
TPITH
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Tax. oaφο
K.T.A
1ΑΟΓΟΗ
Aρθ6 λεa
Hellenic Post
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
XPONIA
9l 772529 029121
ΕΤΟΣ: 490
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 14068
T: 210 38 17 7o0 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Μ. Χρυσοχοΐδης
Μοντέλο Κορέας
<Χειρόφρενον στα μέσα
μεταφοράς σήμερα Τρίτη
Φορολογικές δηλσεις
Κίνητρα για την αύξηση των ηλεκτρονικν
πληρωμν προωθεί το υπουργείο Οικονομι κν με το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής το οποίο βρίσκεται υπό
κατάρτιση.
Μήνυμα ότι η ασφάλεια είναι ένας από τους
τρεις βασικούς πυλνες της κυβερνητικής
πολιτικής έστειλε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και αναφέρθηκε εκτενς στο έργο που έχει γίνει τους
τελευταίους επτά μήνες.
Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος
για την υποβολή των φετινν φορολογικν
δηλσεων. Στο τέλος Μαρτίου αναμένεται να
ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του ΤΑXISnet
που θα υποδεχθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρι
φορολογικές δηλσεις .
αΧειρόφρενον τραβούν την
ερχόμενη Τρίτη 18 Φεβρουαρί.
ου, λεωφορεία , τρόλεϊ, τραμ
και μετρό , λόγω συμμετοχής
των εργαζομένων στην 24ωρη
απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνν
(ΕΚΑ) ενάντια στο νέο ασφαλιστικό .
αΗ κυβέρνηση, ξέχασε πολύ γρήγορα τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου και προχωράει
σε μια νέα αντιασφαλιστική επίθεση, προωθντας ένα νομοσχέδιο, το οποίο συνεχίζει
με μικροβελτισεις, στην ίδια φιλοσοφία και
πολιτική του προηγούμενου απαράδεκτου
νόμου. Όπως διαπιστνουμε, οι αυξήσεις
στις συντάξεις που είχε υποσχεθεί, είναι
τελικά ψίχουλα , συγκριτικά με τις απλειες
του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ιδιαίτερα
τελευταία δεκαετίαν τονίζει σε
ανακοίνωση του το Σωματείο Εργαζομένων
ΠΕΕΙΚ
- σελ. 3
- σελ. 8
σελ. 2
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Διαιτησία και 50% επιδότηση
κάποιες περιπτσεις να αποφευχθούν
οι πλειστηριασμοί.
Με την ατομική πτχευση τα ευάλωτα
νοικοκυριά δεν θα έχουν την παραμικρή
προστασία από τους πλειστηριασμούς ,
αλλά θα είναι επιλέξιμα για προνοιακά
στεγαστικά επιδόματα , με εισοδηματι κά και κοινωνικά κριτήρια, αφού όμως
πρτα χάσουν το σπίτι τους . Με την
ενίσχυση της διαμεσολάβησης δεν συμ
φωνεί η πλευρά των τραπεζν , καθς
υπάρχει η άποψη ότι η διαδικασία αυτή
θα προκαλεί καθυστέρηση, η οποία θα
μπλοκάρει το σύστημα των πλειστηριασμν
Ο στόχος της κυβέρνησης, πάντως ,
είναι να δίνεται ένα χρονικό διάστημα
περίπου τριν μηνν , μέσα στο οποίο
ο δανειολήπτης και η τράπεζα θα δια
πραγματεύονται μια κοινς αποδεκτή
λύση υπό την αιγίδα ενός διαμεσολαβητή, χωρίς να ξεκινούν οι διαδικασίες
πτχευσης . Μέχρι να ολοκληρωθεί n
διαμεσολάβηση, ο δανειολήπτης θα έχει
προστασία από νομικές ενέργειες, όπως
έκδοση διαταγής πληρωμής, κατάσχεση
και πλειστηριασμό .
Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις , όπως εκείνη που προέρχεται
από το δικαστικό σμα και προβλέπει
μια διαδικασία διαιτησίας, η οποία θα
πραγματοποιείται από νομικούς, χωρίς
όμως να πρόκειται για δικαστήριο. Στη
διαιτησία ο δανειολήπτης και η τράπεζα
να σύστημα διαμεσολάβησης και
επιδιαιτησίας για τη διαχείριση
των κόκκινων δανείων
ηκυβέρνηση στο πλαίσιο των αλλαγν
που θα γίνουν με το νέο σύστημα ατομι κής πτχευσης, το οποίο θα διαδεχθεί
την - υπό κατάργηση- προστασία της
πρτης κατοικίας.
Με το νέο σύστημα, όταν ένα δάνειο έχει
καθυστέρηση άνω των τριν μηνν , η
υπόθεση θα εισάγεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα
γίνεται μια σχεδόν αυτοματοποιημένη
πρόταση ρύθμισης του δανείου από την
τράπεζα ή την εταιρεία που έχει αποκτήσει το δάνειο. Εφόσον ο δανειολήπτης
δεν αποδέχεται την πρόταση ρύθμισης
ή δεν έχει τη δυνατότητα να την εξυπηρετήσει, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία θα οδηγούνται σε πλειστηριασμό ,
εκτός και αν πετύχει προηγουμένως μια
διαφορετική ρύθμιση μέσα από μια δι
απραγμάτευση που θα γίνεται υπό την
αιγίδα ενός διαμεσολαβητή ή επιδιαι
τητή, σε μια τελευταία προσπάθεια να
καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφω
νία, στο πλαίσιο μιας προ-πτωχευτικής
διαδικασίας.
Εξετάζονται διάφορες προτάσεις για
το ποιος θα αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση, οι οποίες περιλαμβάνουν δικαστικούς , δικηγόρους , εκπροσπους
επιμελητηρίων ή πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, αλλά τελικές αποφάσεις
ακόμη δεν έχουν ληφθεί . Η κυβέρνηση
σχεδιάζει να ενισχύσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης προκεμένου να αμβλύνει
τις κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτσεις που θα έχουν η κατάργηση της
προστασίας της πρτης κατοικίας και
η πλήρης απελευθέρωση των πλειστηριασμν , καθς γίνεται αντιληπτό ότι η
νέα πραγματικότητα θα έχει οδυνηρές
ΣΤΑΣΥ .
Και συνεχίζει αδιεκδικούμε :
προωθεί
- Δημόσια , καθολική , υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση . Καμία ιδιωτικοποίηση της Κοινων
κής Ασφάλισης.
- Ένταξη των ηλεκτροδηγν της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε
στα ΒAΕ με αναδρομική ισχύ, στε να αρθεί
το ασφαλιστικό κενό των προηγούμενων ετν
και ανάληψη του κόστους από το Κράτος
- Επαναφορά των ΒAE όπου έχουν καταργηθεί και την επέκτασή τους στις ειδικότητες
της ΣΤΑΣΥ. Α.Ε.
- Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης, η
οποία να ανταποκρίνεται τόσο στις πραγ
ματικές ανάγκες, όσο και στις ιδιαίτερες
συνθήκες εργασίας των ειδικοτήτων της ΣΤΑ.
ΣΥ. Α.Ε.,
πολύ περισσότερο όταν ο στόχος για
τους τελευταίους είναι να διενεργούνται
χωρίς καθυστέρηση, καμέσως , για να δικοινωνικές αλλά και οικονομικές συνέ
πειες, οι οποίες είχαν αποφευχθεί όλα τα
χρόνια της κρίσης, καθς το πρόβλημα
των κόκκινων δανείων ανακυκλωνόταν ατηρείται ημέγιστη δυνατή αξίαν, όπως
χωρίς να επιλύεται .
Από την 1η Μαΐου, όμως, με την πλήρη σημείωμα που έχει τεθεί υπόψη των δα
απελευθέρωση των πλειστηριασμν ,
το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Ενδεικτικό
των κυβερνητικν προβληματισμν νομικές ρυθμίσεις που προέβλεπαν για
είναι και το γεγονός ότι την περασμένη παράδειγμα , ότι οι αναδιαρθρσεις των
Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικν δανείων θα πρέπει να γίνονται σύμφωΧρήστος Σταϊκούρας συγκάλεσε σύσκε
ψη με τους εκπροσπους των εταιρειν
που διαχειρίζονται τα δάνεια και τους
ζήτησε να έχουν ανοιχτές τις πόρτες
και τα παράθυρα, για να ξέρει ο κόσμος είναι αναγκαία για την εξόφληση της
που μιλάειυ, στε να ζητά καλύτερες οφειλής , όλα τα περιουσιακά του στοιρυθμίσεις απ' ό,τι του πρόσφεραν οι
τράπεζες έως τρα.
Ηακριβής μορφή της διαμεσολάβησης
είναι ακόμη υπό επεξεργασία και πρόκειται να τεθεί υπόψη των δανειστν για
έγκριση Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο
διότι οι νέες διατάξεις θα είναι αυστηρές
και σκληρές και δεν θα αφήνουν περιθρια αποφυγής των πλειστηριασμν,
< Δίχτυν από ηλεκτρονικά
τιμολόγια για τους πονηρούς
χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετικό
Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο,
ωστόσο ρίχνουν φως σε μια
από τις πολλές ανοικτές
απληγές), που εξακολουθούν
να αιμορραγούν παρά τα 3
Μνημόνια και τις αμέτρητες φορολογικές
επιδρομές . Πολλές μέθοδοι εφαρμόστηκαν ,
πολλές ιδέες δοκιμάστη καν- προφανς
ανεπιτυχς- και πλέον ήρθε η ρα της e
εφορίας, δηλαδή των ηλεκτρονικν βιβλίων
και ηλεκτρονικν τιμολογίων . Από το 2009
που μπήκαμε στον προθάλαμο της κρίσης,
μέχρι το 2018 που τυπικά έπεσε η αυλαία της
μνημονιακής περιόδου, τα κρατικά ταμεα
έχασαν πάνω από α 65 δισ. ευρ από ΦΠΑ,
που κανονικά θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί
και να χρηματοδοτήσει έργα υποδομής , το
Κράτος Πρόνοιας, το σύστημα Υγείας , την
Παιδεία από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
νειστν . Δεν καταργείται μόνο κάθε προστασία για την πρτη κατοικία, αλλά και
να με τις οικονομικές δυνατότητες του
δανειολήπτη. Με το νέο σύστημα, εάν
ο δανειολήπτης δεν έχει τη δυνατότητα
να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση, η οποία
χεία θα οδηmγούνται σε πλειστηριασμό . θα καταθέτουν στοιχεία και προτάσεις
Είναι ενδεικτικό ότι προβληματισμός
για την επόμενη μέρα υπάρχει και σε
ορισμένα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, τα οποία την περασμένη εβδομάδα
διατύπωσαν ανεπισήμως την πρόταση
να παραταθεί το καθεστς κρατικής επι
δότησης για τις ρυθμίσεις των δανείων
ευάλωτων νοικοκυριν, προκειμένου σε
και θα γίνεται μια διαπραγμάτευση υπό
την αιγίδα του διαμεσολαβητή, με σκοπό
να καταλήξουν σε συμφωνία που θα
δεσμεύει και τις δύο πλευρές . Εάν δεν
επιτυγχάνεται συμφωνία, θα συνεχίζεται
κανονικά η διαδικασία της πτχευσης,
με ρευστοποίηση όλων των περιουσια κν στοιχείων του οφειλέτη .
ως τα πανεπιστήμια.
OHMER