Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στο σημαντικό χτύπημα κατά
του παρεμπορίου, που κατάφε
ραν τα μικτά κλιμάκιαυπό τους
ελεγκτές του υπουργείου Ανά
πτυξης, αναφέρθηκε o υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.
ΕΚΣΥΓΚΡΟΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
αΗ ενίσχυση και ο εκσυγχρονι
σμός των ενεργειακν δικτύων της Ελλάδας είναι καίριας
σημασίας για την επίτευξη των
αναπτυξιακν στόχων>, δή
λωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πρόταση για τον ψηφιακό συγχρονισμό των κρατν μελν, με τη
δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας επιστημονικν δεδομένων, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
ΣΕΛΙΔΑ 2.
ΣΕΛΙΔΑ6
ΣΕΛΙΔΑ ί
ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 975 | 0,50 ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
a-1ατΟΕΥεΠ 0 Τ-Η 0 ΗκΕη
Τ375Σ ΕΤΕΘΤΕΤe .
Eσ-α ΤαΕΜνα ΕΕ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΜΕΤΑPΡΥOΜΙΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΣΗ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΤΑΧΙΣΤΑ
Η! ! / Ιαμ
g4μ9itτ
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
αΜενέα εικόνα, που αποπνέει
αξίες όπως η ελληνικότητα, η
φιλοξενία, η αξιοπιστία, φι
λοδοξούμε ο νέος μας στόλος
να λειτουργήσει ως όχημα της
κληρονομιάς μας> δήλωσε ο
πρόεδρος της Aegean Ευτύχιος
Βασιλάκης στην εκδήλωση των
νέων Airbus A320neo.
ν, +15,μ5 ενtiαπα
την συδο 4ουςς
Εακ ατ λ4μ0 δανΗ
A0 αΚi Η
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 1.
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Σ30,, 30λ
οι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΝΤ ΚΑΙ FED
ΣΕΛΙΔΑ3
ΥΨΗΛΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-Ξ014n,
ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ι ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΑΛΟΥ 975
ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΑΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΑ ΒΙΟΣΙΜΟ ΠΛΑΣΙΟ
ιατο ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στα χρόνια της κρί
σης, αναφέρθηκε, οπρόεδρος του Παγελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ
λόγου Θεόδωρος Τρύφων, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την
κοπή της πρωτοχρογιάτικης πίτας,
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ
ΤΩΝ 500 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ
Για την αξιοποίηση ακινήτων,
η εξέλιξη της οποίας στους
επόμενους μήνες, μπορεί να
επιβεβαισει, τον έντονα
αναπτυξιακό χαρακτήρα που
την διακρίνει, αναφέρθηκε ο
αν. διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank Σταύρος Ιωάννου,
παρουσιάζοντας τη στρατηγική του ομίλου.
ΧΡΝΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΙ AΓΟΡΑ
Με ήπια πτση και μικρό τζίρο
η χθεσινή διαπραγμάτευση
bevmoε αξφύνα
αpέςmό
τwν 00μονέδων κτου
ολού του, λόω
φoς 0Χρημαιστήρω
Μνosmπρά ογεγννές
dαέpδμορφωθείέe
wτρτό τρβέλλο
wμρούοι να δ .
mτα τpα
ΣΕΛΙΔΑ 10
5 ύοie Sia m
ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΕΟΤΕΡΙΚΟΥ
Για την στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση που χτίζεται ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Κίνα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της AVIAREPS
(Στέργιος Πτοιόρλας, στην τελετή αφιέρωσης δέντρου ελιάς προς
πιμν της πρέσβειρας της Κίνας Ζhang Qiyue.,
ΤΝΑ9 . Ας
FAMHN
έ.d.Χ.
aμέn οδο τς ΕλλΜκ o
owοp 15uςpλο κ.
6ςδλάσα τς έρνα.
μηνο400,
wwpΜιον της oν
Kοmςo p
k τK Mκ om2 αpο
Δκiρησητκύστισης
ρσpο, oτήν την εδομάδα
oο pλ σις
o δονίρη
στικαόσοος φαλrίος
we μ pοφής ης
ά ύς vμα,
oοφep κ oλoλομp
orτpο τς τaλ
δmpaoupopm όσ
tooφοτnoμνοάαηνpορήα τουτ
εt oυς ς
Νοτρτων 900
66 wpootrε Κ
vo κν R7 μονίδο. δe
ξolνόαης
ep ρνapήpο0οpο
pηστ mληνού
Moo στο όκαιόλεα
2.2% te εpς ο0οpή .
μΚ δμt, 9νοή 3ρνμλομόμέημε πιύση ο
pφ ύ ψm
ονo Ο, η, 8.
δ 049τ2ση ΦρΜοσντήνοτρεδό
λλλ, ροiνε
οo ηννάτιξη οςνwκ
ωpoτpόν, oτή η οδνο
εύτημ σnός
μάτpο δ. ν oνος
wνpάmότηα των pe
eφυλων, με τος εγάρος
evτέςu cφεβανουν τη
popου
Α τu 4
oa ήmαμήνις pi μέοα ou 5φέpος τη σρξη
ΣΕΛΙΔΑ9
oύμη γροομημάς,
ηγωστή λά ο u
oa ομρηρ το
Mοςτηςοp.
ο τνεθονητος pά
00pνέδ.
ΣΕΛΙΔΑ6
ΑμpΜσοo p
νωσυα σρ ελμου
pο έν υαεφ
pi ρνonτκο
κο ρφ
α μ οδμίa n
φ ημί την εωκρεί α εp oνοςεμβοέας συάμ ,
συν νόμήνο τ
δωδοκ φς r ok,
poν μεοωνεύκθμούς
αμάας των ονων δρνμίο pνou puv δppφάε
aστό ηpena ω ξ
oηeο0η wυ ση pο
Ε μ .
ο 430 ο
wpή έmο3 μ
Aκεbοu δ
t λη4ά opημσέρος δμανοη,
pλοn ό
μεt-4αιμρt τω+
ο 0οω .
ηopόσάνοτααα Ο κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
pλ ΑΑΜ
ppoφιλκάσς σoυς
Aμ anδm
κα ααςς