Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" Δoφωνo μο ου . .
0ηwστ όρος,
μέχρι 0ονάτου e
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
| την όπον
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5953
Τιμή φύλ.: 0500
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
ΑΦΜ και ΑΜ ΚΑ
τα μωρά που γεννιούνται
- Τα 13 πρτα μαιευτήρια στα οποία θα εφαρμοστεί το μέτρο
-Ενα στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 12
Ετοφικοσκότιο
Την άνοιξη ο διαγωνισμός για
το πρτο mega-φωτοβολταϊκό
της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα
Σελίδα 11
67.000 αυθαίρετα
- Βαριά ηρόστιμα
για Ψευδείs δηλσειs
-Οι έλεγχοι θα χωριστούν
σε τρειs κατηγορίεs
αΠαρατηρητήριο
Απολιγνιτοποίησης
συγκροτήθηκε
στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύρια κου
15-16/2/2020
Σελίδα 15
ζυθοποιία
ΑΙοΨΕΙΣ
την Κοζάνη που
στοχεύει
Ημιζέρια
της προγονοπληξίας.. .
Σελίδα 24
Πορατηρούμε τις τελευταίες μέρες μια ευpεία "δυοανεξία" σε
|οχέση με τα σήματα της διοργάνωσης των επ.
| για τα 200 χρόνια ano την εnανάσταση του 1821 .
Σύμφωνα με τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και μερίδα του
|Τonου moλλοί είναι αυτοί rou δεν βλnoυν στο σήμα τα anapoiτηaα
|εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα nou ενέπευοαν τον ξεσηκωμό
|Του γένους εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας .
Για κάποιους το σήμα του κυματιομού rou καταλήγει στον αρι0μό
1 ως ένας σχηματισμός δυνομικής κίνησης nou θα μπορούσε να
| uποδηλνει το 1 ως κονό opoνομoστή των χρονολογιν δυο δια| Φορετικν αινων ( 1821-2021) θυμίζει το naxέτo "Αoος Κασε | τίνα, της
" o00ο ούοαμε τα 15 εκατ Ελληνες οc όλη την υφή.
λιο, ο καθένος θα coχε μια δική τουιδέα την onoία θα θeωpούσε
ουνέχεια στη σελίδα 4
να κατα κτήσει τις
αγορές
Συνέντευξη το ΑΠΕ- ΜΠΕ
Σελίδα 24
νη ( ΣΟΧU