Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
naEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
ξειρΡΕΑΕΡ
TPITH
ΓΕΝΙΙΚΗ
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΟΥΛΟΥ 12453
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.T.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Eurogroup αι Ecofin βλέπουν ΤOν κοροναιό και τρομάζουν για την ανάπυξη
Προς δημοσιονομική χαλάρωση στην Ε.Ε.
Πάνω από 7 δισ.
θα αρίξουνν οι τράπεζες
στα ομόλογα
Προς αναζήτηση
επενδύσεων
στα HAΕ
νλόpoτoν1 με 8 διο . Φα έχoνv τη δυνατότητα
να θ στην αοpά των ομολόν ληνκές τράπεξες από τον εeχύμενο μήνα , όποτε σύμηuνα
με λες nς ενδεες Οα οθεί το πλαφόν πον έχα τε
9αί από την Ευpαπαίχή Κεντρκή Τράπεα στις επεν
δόσεις τους oε μαοpθευμυς τίλους του Ελλη
wod Δοσύου.μερα τέoσεpς συτμκές τpά .
πεtες δεν μτορούν να δαρατούν στο χαρτοpυλά
0o toυς ομόλοα τoυ Ελλην Δμοoίου συνολικς
aς dνω v 9 δα . Μiα tίτaα eξη στην ουνοία
-λύνει τα χέα των ελληνυν τραπεύν πρoεμt
νου να αποτήρουν μία μεγαλύτερη συμμετοχή τόoο
στην πρτογενή σppά μολόριν αλλά ναι κοδημερ.
νός στη δεντεργινή αγορά
Σpd σνναντήεwν στην
"Οήνα Φα α την Τετάρ
τη ο Κυμάος Μητοοτάκης και
-oκ i Sobsδρήαι Sln pλaoa
λυπληθή αντιπροσωπεία ατό τα
Ηνωμένα Aρυβικά Εμιράτα στον
απόηχο της επίκενης του πρω
θυποτpγού στα Hvμένα Ενκd
Εμιράτα , στις αρχές του μήνα .
ο .Μητοοτάκης 0α σνναντη
Φεί την Τετάρτη στις 9 στο πρuί
στο με τον επεpαλής της αντ
προσωπείας , Υπουγό Επικpα .
τείας τοwν AE, Saltan AΝ Jaber .
Στη σννίχεου, θa πρorματοποιη
Τις Βρυξλλες βρίσκεται ο Υπουργός Oικονομικν κ. Χρή
στος Στακούρας . όπου θα συμμετάσχα στις συνεδριάσεις
'του Eurogrουp και του Εcolin mou mραγματοπούνται χθες
Το μεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό Πάρκο
της χρας
και σήμερααντίστοιχα.
Στς συνεδριάσες θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θtματα για το
μέλλον της Ouκονομικής και Νομισματικής Ενωσης. τους δημοσ.
Τ γλτερο ωταβολτaό πάpο της χρας
και τo πμπτο της Ενπης. θα κατοσκτόσουw
στην Κονη μέχ ταος του 2021 , τα Ελληνοά
Πετpaa με τον γeμαν ολυενό όμιλο Jen
ο νογeς Ενίyrs Κοστής Χατηβάνη. δοσε
θούν σνναντήσες Υnoυγγν κοι
ονομικούς κανόνες και την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.
τη φορολογική επιβάρυνση της εργοσίας και τη στρατηγική για
στελεχν της κυβέφνησης με τα
30 μέλη της αντιnροouπείας των
ΗAE, για ένα εp φdσμα θμά
των που εκτείνεται από την oεο
την επίτευξη βσημης ανάπτυξης .
Οι γεωmολιπικές εξελξεις η επιβρόδυνση της ευρω-οικονομίας ,
Το Broxit, o εμπορικός πόλεμος ΗΠΑΚίνας και τελυταία ο κοροopn A Deουμod uaxoδεp nAn beau ng
ναιός , δημιουργούν mς προϋποθέσεις για αποφόσεις που θα
τονσουν την "παραπαίουσα" ανάπτυξη και θα μεισουν την
"λατρεία" στις συστηρές δημοσιονομικές επιταγές
noίηση του Το σνγεμένο νωτβaλιu πpo
κατ τη διάφρά aruoεής του στην Κοάνη πp .
καιται να δόσε. 0 0έας toγooiα . θα naρayt
300 μεγαβατpες ο χpύνo κ0ι α καλήπτι τς ανύ .
γeς 75000ν pv , Το έyro ea οστίpe 130
eαt . κa κάθε χρόνο θα αποδδει στην τοπική κον
να περί τς sou00 εup .
νομία και τις επενδύσεg , os την
άμννα , την οέγγau , το περβάλ .
λον, τον nλιτισμό και τον του
Στο περιθριο πων συνεδριάσεων, ο Υπουργός Ouκονομικν θα
Qυσμό.
προγματοποήσει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξωματούχους
ΔΝΤ Καμπανάκιν
Δόγιω κοροναίού
Moody'ss Θεπική η έκδοση
ομολόγου της Πειραις
Ελληνικό Μια. δικαστική
απόφαση απομένει
Τεπιδφία του κοpoνaio μτορeί να καrτeένα
Lην nopadσμια ανάπυ0 bή η φαλs οη Tier l της Πapodς η Μοds με ον οί.
τον ΑΝT, Κοσταλίνα Γgνoβα, σημνντας ωστό .
00 πuς m0ανόν να aoοτθήσι μια σχνρή αι ταεία
ανάκαμνηλΜποροί να υπόαα μια μείωη που ελπου
με α είνoι της τάξης 414.%, δλoοε η γνκή διεe
θύντρα τον ΑΝΤ στο Παγκύσμο Φρουμ Γννoκν στο
Νουμπά
5 πoτκά θετική εξη κρίντι την νέα ομολογα.
vείνo orή η δωδεκασία για την επόδυση στο Ελ.
Αληνoκ μόνο μια δαστκή απόpoη ατομέν, δ
αβeβαiσε μέσω του ΣΚΑΙ hens gydδης Στον
απόηχο της προoφήs της Hard Rock Ioterat o γνα
ωνα σημνι ότ το ομάλοα θα συμβάλει στη σημαντ.
κή μεωση ων πρβληματικν δανείων m, -Η έοση
ομολόγον Tier l oχia ην κεγαλακή άση της και
στης τς προmάθεες της τpάπεes γpα την επεyχiμε
νη τιλnοηνη πρβληατικν δαντίων.
uκο0ο Sop Sta Surtgοbου φιάo
pdbης τννα ότ μετά την αpοοη της επτeής
πρoηνγiv τ έγ θα ανψpα .