Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τόπo tou
Πρeπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης - Ειδτης Δεtυπής BA ΡΒA Ετος 50 Αμ Φ1λλου (149 Τιμή 0 0 αιμό Τρίη 18 Φερυσρίοα 20
ΟΑΡΕΑ ΕΠΑΚΕΙ ΦΝ ΑΝΑΝΕΗ ΕΝΑ ΙΙΚΕΡΙΚΕΗ ΙΑ ΜΙΕ
ΤΟΥΣ ΚΡΙΣΜΟΥΣ
ΑΡΜΟΥΣΤΗΣ
ΕΟΥΣΙΑΣ
AHAQE O AL. TEIMPAE, OPOKAMANTAE OYEMA ANTLAPAERN
λλες εnοχές αρμούς της εξουσ . όμως προκλεοε στην
Ούμισ
φpάση του A . πάpe φωτιά καθς τροπ του ΣΥΡΙΖΑ,
η oς . Το διαδίκτυο έχι
ίδια την κrντρική εm.
λέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥ.
ΡIΖΑ επιδικει , όταν πλαaσνουν τη δή - σαν να τον στηρίξουν
αναλάβει ξανά την λωση με τραγούδια και άλλοι κράτησην
κυβέρνηση , να ελέ της Επττiας . .
ξει τους κρίοιμους Πλήθος αντι8ράστων
αρκετoί σχολιαστές καθς άλλοι έomευ
arooτοτις.
ννέχτi oνη
| 1 είπε στην ομλία του για το Νοσοκομείο Πρέβεζας!
Ο Δημ Σουμαλεύρης συν ακίλωση της ιοιλότπας
Eε μα όμορφα εκδηλωσn στο κέντρο
Σάβρος Αγου Θυμά Πρβεζος έκοφαν τmν
Βοσλoτa οι ΟAnoyou των τpν , οδ νοάτρων , Φορμακοnοιν και οι κτηνίστρο
του Νομού μος το neροσμένο tάββατο το
βρόδυ .
Τη Βασιλόππα έκοψε
ο Π.Σ. Πρέβεζα"
σννέχει η
Κυρίαρχο θέμα ήταν τα προβλήματα
των Μουσικν Σχολείων
"Ανατριχιαστική
δήλωση.
Στην Δ Περιφερειακή Σύσκεψη της Πανελλήνιας
Ένωσης Γονέων Που έγινε στην Πρέβεζα
ος ανατριχιαστική δήλωσn καρκτή .
ρισε ο Στέhoς Πέτoας την ανοφορά του
Κυρίαρχο θέμα tης
συζήτηoη anottn .
σαν τα npoβnήματα
Λειτουργίος tων Μου.
σικν Σnολeίων στην Δ
nεpιφεpεiaκή Σύσκεψη
της nανεhΜήνος Ένω .
σης Γονέων nou npay
ματοηοήθηιKε στο Εp
γατικό κέντρο nρέβ
ζας την Κυριακή το
Αλέξη Τσίnρα όu η εnόμενη κυβέρνση
ΣΥΡΙΖΑ θα npenei να ελέγξει όnους τους
αρμούς της εξουσίας ,
συνέχεια υτη σελ. "
μννέχετα ντη ε.