Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Γ Εθνική Κατηγορία
Νίκησε και αύξησε τη διαφορά
ο Αστέρας Βλαχιτη oλ15
ΑΔΕΔΥ κι ΕΚ Λακωνίας
στην σημερινή 24ωρη
Πανελλαδική απεργία σλ
Από το μπαρόκ ως το τάνγκο
και τη σύγχρονη μουσική
στη Βαμβακού > σελ11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρτη 18 ΦεΒρουαρίου 2020 1Ετος 24Ι Αριθμός 5830 | Τrμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Faxi 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Οριστικές λύσεις για επιβίωση διεκδικούν οι επιχειρματίες
Στυλοβάτης
του επιχειρείν
το Επιμελητήριο
Λακωνίας
Βραβεύτηκαν
δύο επιχειρήσεις
. Διαρκής πτωτική Πορεία
για το εμπόριο
Το ελληνικό εμπόριο και no
συγκεκριμένα οι μικρομεσαίες
επχειρήσεις δίνουν ένον καθη μερινό αγνα επιβίωσης υπό
άκρως δυσμενείς συνθήκες, τονζει η Ομοσπονδία Εμηορίου και
Επχειρηματικότητος Πελοnoνή σου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζa κύνθου , Κεφαλληνίας & 1θάκης
[DEEΣΠ , η onoia επισημαίνει ότι
εκθέτει συνεχς τα προβλήματα
nou αντιμετωηίζουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις αωρίς όμως να
έχουν δοθεί (οριστικές λύσεις
από την Κυβέρνηση . Πρέπει να
υπάρξει σύμπνοια και noλιτική
Βούληση για την ηροθηση των
κατάλληλων λύσεων..
Η κοnή Βοσυλόπιτας του Εnμελητηρίου Λακωνίας , αλλά
και η εκδήλωση απονομής
των Βροβείων Enιχειρηματι κότητας 2020, Πραγματοηο
ήθηκαν την Τετάρτη 12
Φεβρουαρίου στην αίθουσα
εκδηλσεων του Επιμελητηpίου στο Γύθειο.
Παρουσία των μελν του Δι οικητικού Συμβουλίου , του
Προσωηικού και επιχειρήσεων , ο ηρόεδρος του Enμελητηρίου
Ιωόννης Παναρίτης αφού ευ χήθηκε σε όλους καλή χρονιά
με υγεία, ειρήνη και ευημερία.
ανέφερε μεταξύ άλλων τα
εξής -Για τα προϊόντα nou
naρoγει αυτός ο ευλογημένος
τόπος χρειάζεται να βρί σκουμε τις κατάλληλες κάθε
φορά αγορές για να τα διοχετεύσουμε . Το τρίπτυχο no ότητα-τυnonoiηση- δίκτυο
αποτελεί τον τρόηο για την
προθηση των Προίόντων .
Τυπonoiηση και noιότητα
Την τρέχουσα εβδομάδα ηρό κειται να έρθει ηρος Ψήφιση στη
Βουλή το νέο ασφαλισττικό νομο σχέδιο και όπως αναφέρει η
Λακωνίας
Ομοσπονδίαέτουμε τονίσει ότ Τα προβλήματα και τα Πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου
το νέο ασφαλιστικό" θα Πρέπει να
Προοonίζει και να στηρίζει τον σίου ουστήματος ασφάλισης και υγείας και ηρόνοιας οντίστουχες πρόοδο της εποχής.
κοινωνικό χαρακτήρα του δημο - να ηροσφέρει σε όλους napoxές μετις σύγρονες ανάγκες και την
συνέχεια σελθ
Συνέντευξη του Προέδρου Χρ. Ασλιχανίδη και της αντιπροέδρου Ζ.Πανταζή
Η αυλαία της ΕΘΟΛ ανοίγειν
στον Λακωνικό Τύπο
είναι τομέας nou αφορά στον
επχειρηματία εν το δίκτυο
οφορά τόσο στις επχειρήσεις
όσο και στους εμπλεκόμενους
φορείς όηως Υnoυργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, Περι
φέρεια, Επμελητήριο, Συνε
ταιρισμοί/οργανσεις
επικειρηματιν , Η μέθοδος
αυτή αnοτελεί το αντίδοτο της
κρίσης και μέσω αυτής θα
αnoφευχθούν αρνητικά φα νόμενα όηως η καταστροφική
φεινή τιμή του ελαιόλαδου .
συνέχεια σελ . 8
και Παραστάσεις να εμπερίέχουν ένα μήνυμα Που θα δσει τροφή για σκέψη"
2 0ελ 9
Η ΤΟΥΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
ΟΤι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Πpοστθεται στο υφιστάμενο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευοστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
Η Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Γεωργίου Μηόνου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα