Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

18

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5365

Η 27ΧΡΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΜΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΕΣ
ΤΗΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑΣ Ρ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΚΑΙ Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Στη φυλακή
µετά την
απολογία της

Ξέσπασµα
οργής!
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΩΝ ∆ΥΟ ΘΥΜΑΤΩΝ

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ»

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ασφαλιστικό:
Η πρώτη
απεργία
ΣΕΛ. 6

Ξεσπιτώνονται

χιλιάδες οικογένειες
n ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΝ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
n Β. ΣΑΜΟΥΡΗ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙΚΟΙ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 3

ΤΟΝΙΣΕ Ο ΣΤ. ΚΟΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

«Να κρατήσουµε
ζωντανές τις
κοµµατικές
οργανώσεις»
ΣΕΛ. 2

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ

ΣΕΛ. 19-25

ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ 2-1

«Μπλόκο» στις κόντρες

Απογοήτευσε η Παναχαϊκή

ΣΕΛ. 39

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ

Ξεθώριασαν
οι «πινελιές»
ΣΕΛ. 10

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνεχίζουν τον
αγώνα οι 433
«οκταµηνίτες»
ΣΕΛ. 6

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

∆ιπλάσιες
οικιακές
συνδέσεις
ΣΕΛ. 11

ΜΑΘΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στο Νοσοκοµείο
από κάµπιες!

ΣΕΛ. 39

ΟΠΑ∆ΟΙ ΤΗΝ «ΕΠΕΣΑΝ» ΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

«Βλέπει» αισιόδοξα
την επόµενη µέρα