Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

14oC, 20:00

€0.80

11oC - Υγρασία 66%-94% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:29 - Δύση ηλίου: 18:19

Το κέρδος που δημιούργησε η κρίση σκουπιδιών στην Κέρκυρα, βγαίνει από την
Ôï õðüäåéãìá ôùí Êáëáöáôéþíùí εξαιρετική
δραστηριοποίηση των δημοτών σε πολλές περιοχές του νησιού που συντηρούν πράσινες γωνιές με θαυμαστά αποτελέσματα. Τις προάλλες η αναφορά έγινε για τους Αυλιώτες, την Κασσιώπη κ.α. Τώρα για τους
Καλαφατιώνες, που όπως παρουσιάστηκε το Σάββατο, διαχειρίστηκαν πάνω από 30 τόνους σκουπιδιών μέσα σε έναν χρόνο, προχωρώντας σε
επιμελημένη διαλογή ανακυκλώσιμων πέραν των γνωστών ρευμάτων. 3»

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5063

ΟΚΤΩ ΦΙΡΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Åßíáé ìáêñýò ï äñüìïò ãéá ôçí ÊïæÜíç
ÓÞìåñá óôï ä.ó. ôïõ
ÖÏÄÓÁ ôï èÝìá ìáæß
ìå ôçí åê íÝïõ Ýãêñéóç
ôùí ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò
ôïõ åñãïóôáóßïõ

Äõï êåñêõñáßïé óõããñáöåßò óôçí êïñõöÞ ôïõ óõããñáöéêïý êüóìïõ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μπορεί η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας να είχε προαναγγείλει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη θα ξεκινούσε περί τα τέλη Γενάρη, όμως διανύουμε ήδη το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη,
χωρίς να έχει μετακινηθεί «ούτε
χαρτοπετσέτα».

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι Κερκυραίοι Λεωνίδας Γουδέλης και Λεωνίδας Μερτύρης, φίλοι στη ζωή αλλά και στη συγγραφή, διακρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020, σε έναν διεθνή διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ονομάζεται «Songs of Peace: World’s Biggest Anthology of Contemporary
Poetry 2020» και πρόκειται για την διάκριση των 1000 καλύτερων ποιημάτων στον κόσμο με θέμα την παγκόσμια ειρήνη. 11»

Ç EXPO CORFU 2020
óôéò 14-15-16 Ìáñôßïõ
óôï ÍÝï ËéìÜíé
4>>>

Σελίδα 5>>

Ôï øÞöéóìá ôïõ
Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ
ãéá ôá ÔïõñéóôéêÜ
Ëåùöïñåßá 5>>>

Ï Èéíáëéáêüò
êåñäéóìÝíïò óôï ôïðéêü
íôÝñìðé ôçò ô ÅèíéêÞò 15>>>

¸óðáóå ôï ñüäé ï ÁÏÊÊ 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα