Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 630-Αρ. φύλλου 17.701.Τιμή 0,60 Ε. Τρίη 18 Φεβρουαρίου 2020
/ Γραφείαr Φ.Τζαβδλλα 11-1ANNΙNA 453 33 Τλ. Κέντρο 26510 5677, 33.791-Fac 26510 30350o tip:/ww.proinosiogos.gr enalini@prchosίogos.gr
Ψήφισμα της Συγκλήτου μιλάειγια υποχρηματοδότηση και απειλεί με .
4ΟΥΚΕΤΟυ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΑΝΙΝΩΝ:
Ο ΕΤυεςα οπτηψίνες της γα την ονγμιαη ιαοτμας των πιν ιολεγν του η | Βαθές μεταρρυθμίσεις φέργει με νομοχέδι τουπ. Εσωτερικν
Euμίκηα δημη η η μη Η υτοδιοίκηση ... εξοπλίζεται
Ουμα aτοκαλπει τηρβλήματα η τπ τν Τρ Αμπίη Ποτατκή Ασγή
με ισχυρές αρμοδιότητες!
. Με καθυστέρηση περίmou.
τημερν, η υπό τον Τριαντά
φυλλο Αλμπάνη Πρυτανική Αρχή
Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
δημοσιοποησε χθες απόφαση
που έλαβε η Σύγκλητος για Τον
προϋπολογισμό Του ίδρύματος
Σορωτικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, στην οξιολόγηση υπαλΜήλων, Τις εχνικές
υπηρεσίες, ταληξιαρχεία κλη. ο Χάνουν εξουσίες oι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΕΝΤιμ Η
. Τη δυνεπότητα στους ΟΤΑ α
φενός να διαδραματίσουν αναπτυξακό ρόλο και σφετέρουνα εξυπηρετήσουν καλύτερα Τους πολίτες
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
Τρέχοντος έτους και παράλ .
ληλα ξεκίνησε πόλεμο με Το
Υπουργείο Παδείας για διάφορα
ζηήματα
Τα οικονομικά cίvaι τα πρα
στη λίστα Τα άλλα δύο αpορούν
την ενσυμάτωση πτυχίων κολεγίων
στη δημόσια εκπαίδευση και Τις
[PΕΠΟΡΤΑ
ΑΗΜΑΜΕ10 σe
φιλοδοξεί να δση Το υπουργείο
Εσυτερικν, Το οποίο έχει σχεδιά σει έναν νέο χάρτην στο χρο πης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προχuρντας σε βαθές μεταρρυθμίσε
Τον κίνδυνο λουκέτου, επισείει η Προτανική Aρχή, προκε.
ipένου να εξασφαλίσει τη μεχαλότερη δυνατή γρηματοδότηση
GITY HALL
γνα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
----------- -- ----Κ.Τμκυς.
ΣηEnιαπε
προσλήμεις προσωπικού ΔΕΠ
Όπως προσνήγγΕλν σε χθεσ Σήμερα από ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο
νή συνέντευξη Τύπου ο Πρύτανης
ΟΚ Κτοίρας ωτοκηρε
pρίωτ αpοντί MΜ
Περισοότερες αρμοδιότητες σχεδιάζεα να δσει στους ΟΙΑ
Το υπ. Εσωτερικν με Το νέο νομοσχέδιο που φέρνει εντός
Της ερδομάδας στη Βουλή..
Τpαo Αννης α Δύο συλλαλητήρια στα Γιάννενα
Αντιπρυτάνεις , η
ση του ίδρύματος κκαθίστά επpaλή τη
Πανεπιστημίου Τους επόμενους μή μεο, τοποθέτηση που συνάδει με
τον κίνδυνο αλουκέτου.
για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Σελ. 12
noi JodnoY Stu ρno u(
Κάλεομα συμμετοχής ατηθυνανχες εχτρόνωπο ουματείων
Μέσω αυτν ενισχύονται με ου
σιαστικό τρόπο Περιφέρειες και
Δήμου
Οι αλλαγές είναι σαρωτκές και a
φορούν, μεταξύ άλλων , τον τρόπο E
κλογής Των wπκν αρχόντων με κΤάργηση της απλής αναλογκής κι
την αξολόηση των υπαλλήλων, εν
προβλέποντα λύστις γυ προβλήμα-τα που κκαίνε και τους Δήμους της
Ηπείρου όπος αυτό
Δηίρο ήχν ης ίργς
απμμος wbuvio
. Δεν θα περά .
σει αναίμακτα Το
Οι ανnppήσες της Συγκλήτου : νέο σοφαλιστικό νοpοσχέδιο που κατέ
θεσε η Κυβέρνηση
1:μτις πρμαΚΗΝΜρίμν
Διαφωνία για το 20
ΗΦέτα ΔΩΔΩΝΗ στην
Σελ. 12
ως προς ο οικονομ 11η σελ
κορυφή και το 2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Συνεργασία Γ. Τσίyκρου με Γ. Λυκοτραφίτη
Νέα Διοίκηση και αλλαγή
σελίδας στο TΕΕ Ηπείρου!
. Ση σελίδα 6
11η σελ.
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Μήνυμα της ΕΕ. ενόψει της απογραφής:
πpος ψήφιση στη Βουλή, καθς συναντά έντονες αντιδράσεις Τόσο aπό τους συνδικαλισικοούς φορείς Του δημόσιουrομέα όσο και από ε.
κείνους Του ιδιωπικού , οι οποίοι κάνουν λόγο για διατήΗΜενία να σεβαστεί τα θεμελιδη
-11η σελ
ν Πήλωσαν χθες οι επικεφαλής των παρατάξων ΑΚΜ και ΔΕΣΜΗ
Κορυφνονται τις επόμενες τημέρες
Με τον Μπιζάνιο Δρόμο ξεκίνησαν δκαιματα της Ελληνικής Μεονότητας
eggβθε92.
PΑπάντηση του Επτρόπου σε ερτηση του Μ. Κεφαλογιόνη
. Νέο μήνυμα προς
την Αλβανία να σεβοστεί
τα δικαιματα ης Ελληνε.
κής Εθνικής Μειονότητας
κατά την επικεήμενη σπογραφή στέλνει η Ευρωπα
κή Επιτροπή , μέσω rou
αρμόδιου Ευρωπαίου Εmτρόπου για τη Δεύρυνση
δνer Verhely
Η υποθtτηση ου Ευpωπαίου Εππρόπου έγνε σε απa νηση σχετκής ερτησης του ευρωpουλευτή της ΝΑ Μανη Κεpαo Αλβαή-B Μ ν b α
γιάννη και anoκτά διaίτερη σημασία
για δύο πρόσθετους λόγους Ο ένας
οι εκδηλσεις για τα Ελευθέρια
ν Έrρεξαν πάνω ατό 2.300 δρομείς . Ολοιοι νικητές του αγνα
περίοδο 2020-2024.
Η έα διοκηση του ΤΕΕ Ηπef
, προύυμε μεσα a
. Σλίδα Υύρισε το Τμήμα
Ηπείρου Του Τεχνικού Επιμεληηρίου Ελλάδος η αντιπpοσuπτία
Του οποίου εξέλεξε το Σάββατο η
νέα Διοικούσα Επιτροπή για Την
: από τη συνερ pουn
γασία των παρατάξεων κλημακραη
κ Κνηση Μηχανικν-Συνεργαζ
μενο Μηχανικοί , που πρόσκεται
στη ΝΑ, με εmφαλής τον Γιάννη
Τσίγκρο , και κΔΕΣΜΗ η οποία .
χει τη στήρξη του ΚΙΝΑΛ με επικ φαλής Τον Γιάννη Λυκοτραφίτη.
Νέος Πρόtδρος λaπόν στο ΤΕΕ
για την πρτη διετία θα είναι ο Γιάννης Λικοτpοφίmς, ο ο- 11ησελ
ότι αν τα απστελέσματα τς Εκθεσης
ms Ε.Ε. Του!
ΑΣΤΕα θα να θετ
| L MνE
AΝΟκαθίστανται αξιμές
συ Αρκοντικό Πυρoτέλλa
σελ.2
κά θα υποστηρίει Την έναρξη των E
νιαξακν διαπραγματεύσεων για Τς
συγακρμένες χρες.
Ο δεύτερος (χα
. Αλλη μία επέro, την 107η από την απτλευθέρωσή τους από Τον
Τουρκικό ζυγό ετομζονται να γιορτάσουν ια ιάννενα και στς εκδη - : σχrζετaι με την δωση Του Προ
λσεις θα παραβρεούν Τόσο ο απερχόμενος Πρόεδρος 11η σελ.
δρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν,
+ 11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Etmρκόχήψα μτάτο ατωρατκό 51 τo AnόλωταΣτρης
Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα της η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η ρα της αλήθειας,
η ρα της ευθύνης ..
Νέο Πλαίσιο και στην Ήπειρο
για τις αντικειμενικές αξίες!
> Γράφει ο ΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ
. Σε έναν πολυ
όμορφο και (στό
χρο στην αίθουσα
εκδηλσεων του κέντρου Αλέαν
μέσα σε γιορινό
πανηγν- 11η σεk
> Του ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
.Η Ζωσιμαία Σχολή, λειτούργησε από το 1828
μέχρι το 1926 με πιστή εφαρμογή των όσων ορΚονται στο Άρθρο Ε της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά
και υπό καθεστς πλήρους οικονομικής , εκπα
δευτικής και διοικητικής αυτονομίας
Στην περίοδο αυτή των πρτων 98 χρόνων η
cΖωσμαία Σχολήp αναδείχθηκε σε ένα λαμπρό εκ.
παιδευτικό1δρuμα , πανελλήνιας ακινοβολίας έκτorε ο ίτλος
. 0ι αντικειμενικές ξίες των ακινήτων αποτε λούν θέμα που απασχολεί σχεδόν καθημερινς τα
ΜΜΕ. Ki συτό γιαπ "pόκται να αλλάξουν σε ολό κληρη τη χρα
, Πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι τα σκίνητα σε
όλη τη χρα θα έχουν νέες αες εν περισσότε.
ρες από 3.000 περιοχές θα αποκτήσουν για πρτη φορά τιμές ζνης . Το θέμα είνα πολ σοβαρό διότι από τις αντικειμενικές αξες
επηρεάζεται άμεσα η ζωή μας μέσα από τα δημοτικά
και στη περιοχή μας.
Σχολήφ εμπερέχα ιστορικά, εννοιολογικά και διαχειρ
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ισελίδες 7 και 12)
στικά τα εξής χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα άρρηκτα μεταξύ τους
εκπαιδευτική παράδοση των Ιωαννίνων- Αδελφοί Ζω- η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα