Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Νέες εισφορές και συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
ME TON NOMO
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
μαNIS Tας
LEGAL
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 7
: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108979123
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο Αρ. φύλλοu 30.350Ιδρυτής: Γ. Α Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr € 1,20
Επιπλέον 1 εκατ. Πρόσφυγες από τη Συρία
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ 
<Παγνουν>
τα έργα
για μία
ΑΘΗΝΑΙ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18 τΟΥΝΙΟΥ 1939
ΗRΙΔΙ ΑρΔί ρμαα
ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
εβδομάδα
Στα κλειστά κέντρα
ΔΗΜΗΡΙΟΣ
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει
τον διάλογο με τιs τοπικές αρχές .
προκειμένου να βρεθεί κοινόs τοπOs για τη διαχείριση του προσφυ
γικού-μεταναστευτικού, ο υπουρνos Μετανάστευσns και Ασύλου,
Νότns Μηταράκη, ανακοίνωσε
χθεs ότι παγνουνν για μία εβδομάδα τα έργα για την κατασκευή
των νέων, κλειστνV κέντρων στα
vησιά. Οι τοπικέs αρχές καλούνται
να προτείνουν οι ίδιεs περιοχέs για
την κατασκευή των κέντρων. Σελ. 6
ΕΗΚΑΘΗΜΕΓΙΝΗ
KIAMOTOTS
ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
Περίπου 1 εκατ. άνθρωποι, κυρίως γυναικόπαιδα, έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους λόγω του Πολέμου στη βορειοδυτική Συρία, εκτιμούν τα
Ηνωμένα Εθνη. Φόβοι για νέο Προσφυγικό κύμα προς την Ευρπη. Σελ. 9
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τ ΕΡΗΑΗΣ: ΤΡΗΤΗ Σ
Νέες εισφορές και συντάξεις uon
Εξαποστάσεως
εξέταση μαρτύρων
ΣΗΜΕΡΑ
Προτείνει n Ασφάλεια
Κατατέθηκε το ασφαλιστικό-Τον Ιούνιο οι αυξισεις σε κύριες και επικουρικές
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Tην εξέταση των προστατευόμεVων
μαρτύρων στην υπόθεση Νovartis
εξαποστάσεωs , από ειδικά διαμορ φωμένη αίθουσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και με
αλλοιωμένη φωνή, κρίνει ωs προσφορότερη διαδικασία προs τα μέ λη τns προανακριτικής επιτροπήs
ο προϊστάμενοs τns Διεύθυνσns
Ασφάλειas Αττικήs. Σελ , 4
Στα ΕΛΠΕ
Αυξήσεις στιs συντάξειs τουs και μάλιστα ματίες , το νομοσχέδιο καθιερνει τιs νέεs
αναδρομικά από 1ns Οκτωβρίου 2019, κατ'
εφαρμογήν των πρόσφατων αποφάσεων λογής , που ισχύουν από 1ns Ιανουαρίου . όπωs υποστηρίζει, τη μακροπρόθεσμη βιωτου Συμβουλίου τηs Επικρατείas, θα δουν
από τον Ιούνιο όσοι έχουν πάνω από 30 έτη
ασφάλισηs και συνταξιοδοτήθηκαν μετά
τον νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με ο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε
χθεs. Για 1,44 εκατ. ελεύθεροus επαγγελ - ταθέσει, κατά τη συζήτησηn του νομοσχε
δίου στην αρμόδια επιτροπή τns Βουλήs,
την αναλογιστική μελέτη που αποδεικνύει,
ασφαλιστικέs κατηγορίεs, ελεύθερns επιτο μεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό πάρκο
Για τουs μισθωτούs , προβλέπεται η μείωση σιμότητα του συστήματοs. Οι παλιοί συτων ασφαλιστικν εισφορν στην πλήρn νταξιούχοι, προ του νόμου Κατρούγκαλου,
απασχόληση κατά 0,90 τns μονάδαs από
τον Ιούνιο του 2020. Ο υπουργός Εργασί- σειs , εφόσον έχουν αρνητική προσωπική
as Γιάννns Βρούτσns αναμένεται να καΣυμφωνία για την εξαγορά του με
γαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου
στην Ελλάδα, από τη Juwi Hellas, θυγατρική γερμανικής εταιρείας , υπέ
γραψαν χθες τα ΕΛΠΕ. Το Πάρκο, με
ταξύ Κοζάνης και Πτολεμαϊδας , είναι
σε φάση αδειοδότησης και η κατα σκευή του θα ολοκληρωθεί στο τέλος
του 2021. Σελ. 25
θα δουν και αυτοί αυξήσεs σε πέντε δοδιαφορά ή πολύ μικρή θετική προσωπική
διαφορά . Σελ. 3
Ταφή με..
οικολογική
συνείδηση
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
Δέκα δισ. από τον Μπέζος για τη σωτηρία του Πλανήτη
Σχέδιο
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
και υπομονή
Πρεμιέρα ΜΟΕ
με 34 παραβιάσεις
Μέσω κλιπασματοποίηση
Ενα μέρos τns κοινωνίas έχει
δικαίωs υψηλέs προσδοκίε.
Δεν έχουν όμωs όλες οι μεταρρυθμίσειs διακόπτη. Δεν μπρούν όλεs να γίνουν αύριο το
πρωί . Ιδίωs σε τομεis ταλαν σμένουs από ψευτομεταρρυθ μιστικές εμπνεύσειs , όπωs η
Παιδεία, χρειάζεται χειρουργι
κήν εφαρμογή , στε οι όποιεs
αλλαγές να ριζσουν στο εκ.
παιδευτικό σμα. Πρέπει να
πειστεί πρτα η εκπαιδευτική
κοινότητα ότι δεν πρόκειται να
υποστεί πάλι θνησιγενή πειρά
ματα. Οι στόχοι τηs σημερινήs
ηγεσίas του υπουργείου Παιδεί as είναι σωστοί και μπορεί να
οδηγήσουν σε αλλαγή σελίδα.
Από 34 Παραβιάσεις και τέσσερις
εικονικές αερομαχίες συνοδεύθnκε η χθεσινή Πρεμιέρα της συζή.
τησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης στην Αθήνα .
Η τουρκική αντιπροσωπεία προσήλθε στη συζήτηση χωρίς κάποια
συγκεκριμένη ατζέντα, ωστόσο οι
επαφές θα συνεχιστούν έως και
την Πέμπτη. Σελ . 5
Η αλιπασματοποίηση των νεκρν είναι η νέα, εξαιρετικά
οικολογική πρόταση τns αμε
ρικανικής εταιρείαs Recompose
για όσουs θέλουν να διατηρή
σουν την περιβαλλοντική τοUs
συνείδηση ακόμη και κατά τον
θάνατό του. Η διαδικασία, που
θα προσφέρεται στην ΟυάσιΥκτον από τον επόμενο Φεβρουάριο, θα εξοικονομεί την
εκπομπή 1,4 τόνου άνθρακα
στην ατμόσφαιρα συγκριτικά
με την αποτέφρωση, αλλά και
τη διαδικασία συμβατικής τα
φns του νεκρού . Είναι, ωστόσο,
μακρά και χρειάζεται περίπου
30 ημέρεs για την ολοκλήρωσή τns. Σελ. 11
. Κύπρος: Την αντιαεροπορική
άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας
δοκίμασαν, στο Πλαίσιο της διμερούς
συνεργασίας, χθες, γαλλικά μαχη τικά <Ραφάλ Που απονηθηκαν
από το αεροπλανοφόρο αΣαρλ ντε
Γκωλ. Σελ. 5
Τη δημιουργία ιδρύματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής , μεπροίκα 10 δισ. δολαρίν, ανακοίνωσε ο ιδρυτής της Amazon , Τζεφ Μπέζος . 0 Πλουσιότερος άνθρωπος του Πλανήτη θα χρηματοδοτήσει
επιστήμονες και μη κυβερνητικές οργανσεις Που αγωνίζονται για την ανάσχεση του φαινομένου. Σελ. 10
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΣΧΟΛΙΟΙΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
Σε πίστα αγνων ο Τραμπ
Προς νέα
θητεία
Στον πλανήτη του 2019-nCoV
ο Στουρνάρας
Πάλι καλά, και ο νέος συναγερμός έλη ξε
καθησυχαστικά: ο κορωνοϊός δεν έφτασε ακόμη στην Ελλάδα . Οι δύο Κινέζες Που
εξετάστηκαν στο θριάσιο δεν είναι φορείς
του. Για καλή τύχη Πρόκειται, σε μια εποχή
Που και το καλό και το κακό ΠαγκοσμιοΠοούνται ταχύτατα, ανεμπόδιστα από σύνορα
και απαγορεύσεις , Ας μη βιαστούν , λοιπό ,
οι αγγελιοφόροι φιλελληνικν ουράνιων
επεμβάσεων να χρησιμοποιήσουν τα κλισέ
τους για τον κθεό της Ελλάδας> και για τα
κθαύματα του ενός ή του άλλου αγίου.
Δυστυχς όμως , η Παρηγορητική έκβαση
του περιστατικού δεν σημαίνει ότι θα πάΨουμε να βλέπουμε και εδ-όΠως Πολ
λοί στην Ευρπη και στην Αμερική-σαν
σίγουρους ασθενείς και μεταδότες τους
ασχιστομάτη δες. Συλλήβδην. Ανεξαρτήτως εθνικότητας, για την οποία άλλωστε
αδιαφορούμε. Στο βλέμμα μας, και κυρίως
στις Πάγιες αντιλήψεις μας , κόλοι τους είναι
ίδιοι . Κτρνάρηδεφ. Δυστυχς επίσης,
δεν θα Πάψουμε να καταναλνουμε ή και
να αναμεταδίδουμε διαδικτυακά εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας και κραυγαλέα πλαστές ειδήσεις. Συνηθισμένοι στον
ανταγωνισμό σεισμολόγων και μετεωρο
λόγων για το ΠΟιος θα προαναγγείλει τον
καταστρεπτικότερο σεισμό ή τη δεινότερη
μεταστροφή του καιρού , αφού ξέρουν ότι
τα κακά νέα είναι Πάντα δημοφιλέστερα,
Παρακολουθούμε το ίδιο τρομοκρατικό παi
γνιο σε οικουμενική κλίμακα. Ειδικοί και μη ,
εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη του αυταρχ
κού κινεζικού συστήματος, συναγωνίζονται
Ποιος θα Προμαντέψει τα χειρότερα ή Ποιος
θα καποκαλύψεω τα καποσιωπημέναν
<Μας κρύβουν την αλήθεια , Εκατομμύρια
οι Κινέζοι ασθενείς, μυριάδες οι νεκροίn .
αΠροϊόν εργαστηρίου ο ιός <θα νοσήσει
το 70% του παγκόσμιου Πληθυσμούn. Μόνο
για την κατασκευή γιγαντοκιβωτν στις Αν ΕΠ!ΤΗ
δεις ή στα ιμαλάια δεν ακούσαμε ακόμηn, με
ναυπηγό μια σκοτεινή εταιρεία με το όνομα
< Μάλθους , τα μέλη της οΠοίας (σιωνιστές,
τι άλλο) αποφάσισαν να λύσουν διά πανδημίας το πρόβλημα του υπερπληθυσμού .
ΤίΠοτε δεν μας εξασφαλίζει τη διαινιση
της καλοτυχίας. Ας ευχηθούμε, λοιπόν, ότι
στο υπουργείο Υγείας δεν θα Πάρουν στα
σοβαρά την πρωτοσέλιδηn διαβεβαίωση
Προφητολογικού φύλλου ότι σε ταινία του
2011, με θέμα της μια εφιαλτική Πανδημία , η Ελλάδα μένει αλβητη. Τις εναγν
ες ευχές τις καθιστά υποχρεωτικές το εξής
απλό: Στο μεταναστευτικό-Προσφυγικό, ένα
Πρόβλημα Παλιό, η κυβέρνηση , Που υποτ
θεται Πως είχε βούληση , γνση και σχέδιο,
οδεύει αμήχανη από αυτοσχεδιασμό σε αυτοσχεδιασμό. Πόθεν λοιπόνη διαχεόμενη
σγουριά ότι ένα Πρόβλημα νέο , Πολύπλοο ,
με αδιευκρίνιστες πτυχές θα αντιμετωπι στεί Πρεπόντως
Σελ. 4
. ΣΥΡΙΖΑ: Πύρρειο νίκη πέτυχε
το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική
Επτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης
Τσίπρας. Σελ.5
. Απεργία: Χωρίς λεωφορεία
τρόλεϊ, τραμ, μετρό και ηλεκτρικό θα
μείνει σήμερα n Πρωτεύουσα, καθς
οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς
συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία
για το ασφαλιστικό. Σελ. 6
Με την Προεδρική λιμουζίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ κά
νει ένα γύρο στην Πίστα αγνων της Ντείτόνα στη Φλόριντα, ενθουσιάζοντας τους οπαδούς του . Πάντως , γουρι δεν έφερε: οι αγνες αναβλήθηκαν για μία ημέρα
λόγω έντονων βροχοπτσεων, εν ο υπεύθυνος της
εκστρατείας του έκανε γκάφα ανεβάζοντας στο Twitter
φωτογραφία από την αντίστοιχη Παρουσία, στους ίδιους
αγνες , του Τζορτζ Μπους. Σελ. 9
Λόγω της 24ωρης απεργίας της
Ενωσης Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων, n Ks δεν
θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου. Ολες οι εξελίξεις
στο www.kathimerini.gr.
INTIME NEWS
A.P. PHOTO / PATRICK SEMANSKY, FILE
A.P. PHOTO
SAUL LOEB / POOL PHOTO VIA A

Τελευταία νέα από την εφημερίδα