Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εκδήλωση
Εκδηλσεις
Νέα του
ΠΡΩΤΕΑ
κουκα ΕΝΤΠΟΥ683
Βιβλίο
Γρεβενν
ΠΙΝΔΟΥ
M48 α ηpoppες σωπό
τηνηρομαμκητa
Ienba 6,
ΣεNδο
ΕΛΥΤΕE
XPONIKA
ΑΡMOΣ ΦΜΛΟΥ 802
Ετα 170 ΤΜΗ 050E
Πopooεuή 142.30 20
ΔΥΤΙΚΗΣ
MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΝ
Φnehhtv %. Γρεβενά | TnA. 2462 097772, Fax 2452 0975
jemal: chrokρα α αnet gr.
Ενταφιάστηκαν στην Κnεισούρα 20 Πεσόντες
του εηνoίτanικού nonέμου
Με 6nες τς τμές ηpoμστηoare στο Σφατωτκό Κοuητήριο της Kneooφας, 6pn
σκευτκή τεheτή εντοφιοσμού των οσπν ακόμη 20 Emuv neοόντων στρατωτκν του
ennmokahoύ nontμou 1940-1941, nouυ ανευpέθnoovν στο nnao εφαομογής της διμ
ρoύς Βυμφωνος Εnnooς Apavίας του 2009
Μετά την εnuν μόσυν η &non tα στά των Εων neooντων καλυμμένα με την
εθνκή σημσα τonoeετήrov σε ξωριστά κενοτόφα έnεta aιό 79 po . Προς τμήν
τους κατατέθηκαν στεφάνα στο βάθρο του ννdντου στουφού nou κοσμεί το ehmvό
σφαιωτό νεκpοτοφείο στην κneoύρα.
Anό το ος 22 Γενopn 2013 nou doσε πέμπρατη εφopμογή της δηερούς συμφωνίας
του 2010 γιο τον εντοn μά ετοφή τουταnoinan και aντοφοσμό των Εmivuν reooντων
του έπouς του 40, το oυνono ων οστν των ΕΜήvν neoόντuν nou aνanoύονται ηλέoν
στο συγκεχρμένο στραυωτκό νεxpoτοφείο έφτοσε τους 975, εν ona exoτό εντοφο
στηκον στο σορκό νexροτοφείο anό τoν ndnepo του 40, στο εmmo μεονστκό xω
Quote fapavaior
ριού Βοunpάτες
Τα οστή συλeyoντα anό nepoές δnha στα στενά της Khoούρας Πρeμετίς . 6nou ό
θrκαν α φονικότερες μάες κα anό enhmς nneυρός σκοτθηκον noνω anό 5 xhdδeς
μαατές στο σύνοno των a.5 00, στο σn οικό μέτωna
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
Σύμβουλος Θηλασμού (1BCις &
Παιδικής Διατροφής (PGPN Βoston .
Ευαγγελιστρίας 4, Γρεβενά
Τηλ. 2462091341 , 6979674754
Email [email protected]
Αό την συμμε υwή της Περιφέρεος Δυτκής Μακεδονίος στην έκθεση Τρoφ
μων και Πστν - m noΤΡΟΦ24 έως 26 Ιονουορίου 2020
www.raptidimitra.gr & www.thilazoume.gr
Στούροs Χp Καραγκούνns M.D.
Μοιευτήραs- Κειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
XPONIKA
Πρότυπο Κέντρο Μouτκns Γυναικοογίas
& Υnoβonθούμενηs Ανaαρaγωrήs
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρναβά 1
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενά
4οs άραφes
οκοΜΚΑ ΥΛΚΑ, BΗ ΥΠΕΗΣ ΠΛΑΔΑ
r AMΔΕΣ-ΣΕΡΑΜΟΡΟΗΣ ΛΑΜΑΡΙΜEΙ
Tηλ.: 24525 02144
ΜΟΙKΑΥΚΑ-ΕΙΑΛΕΑΣΡΚΑ
Επείγοντα: 5944 2067951
mtoc - Τeστ no- Ψ0tαon Μοστοο -Βιοψίες
nopo00on κύοος -Au ή δοporaa-DoobrΚορδιοτορόφομα
-Oupoγuwοδοiα -0pαia Ακpotεoς
Μxpons: βοική χαροpγκt oοpοoόo Yσupοoόαo
Δερύοσn 4 Αντμτθαιου oονμότιτας -Υποβουθούμεm Aanopoyωή
Brδaτριας Εnopτθron- Εδοωμτι γoνμοnoίnon
20ΕΠΟΡΠΑΣ Τρτ-nopo 0a00- 1400 18ε00-21.0
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΣΕ ΟΣ 20
ΓΡEΒEΝΑ
τηλ.: 2462 0 28964 -255 20 25214
κ. 6571 019057-0032 755251.
στάν pυντιθο