Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗΚΡΑΝ 16 ΦΕΡΟΧΡΙΟΥ 200 ΗΜΕFHEIA ΠΡΟΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Τ
ΑΡΦΛΟΥ 22
40 ΓΕΛΜΕ
Συζητείται η σύνδεση
της Ρόδου
με την Κύπρο
Όλα τα στοιχεία
θα μπει τέλος
στο κκυνήγν
των εγγράφων
για τον τουρισμό
στη Δωδεκάνησο
Eε L121 oέοονται συναλικά τα ξενοδο χεία. ούμφωνα με τη ελέτη του IΝΕΕΤΕ
Ενδιαφέρουσα. ανάλυση για διανυκτερεύ
σες και εon pόξες
Ειδκή nτφήρμα αμόa ο
uroupreio Ψpής Διαβέρνηon
thdaxεa oα θa noua nγpopε.
οκροτία nou τολoίε τους noλίες
ΤΕr το θέμα anό ww υφυ
noupyo Τοupριομού κ. Μάν
Κόνοολα
•IEA.4
ΣEA.6-7
- Δοκιμάστηκε και Πάλι η Ρόδος
Ιαπό τη χθεσινή ισκυρή βροχόπτωση
ΕΕΧΕΙΛΣΑΝ
ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΕΗ
- Κουνούν το δάτυλο στm
κυβέρνηon ουτoί nou μο
κληροδότοντα nρoλnμπο- τονίζεαn βουλατής
Mixo lσpiδn
aτοuppsur εnannλapκέ000 e
Εooμοεύ καauυ
uunns nαρpεφαταέη
υ κε u0 le
ΠΛΤHΟ
ΞΕΙΑΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η ΑΝΑΒΑ0ΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
DAY & NIGHT
PTATA
καθεροpoνΨεημε
SELE 5νε.
poμς pου
ΤΥAΛMA
aΕχρress
CarWasl ΔΕΝ χρειάζεταr
σκούμωμα.
ΕΝρμo
Be Eerνίu
Πλατεία 7ης Μαρτίου - Ρόδος
0,50€!
Τηλέφωνο κρατή σεων:
698 039 6302
AΗμαcλειδν 152. Ιασός P65ος
Τ 2η150 pτεο B13e
ΘΕΜ Κ