Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

17

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2020

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2529

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ ΜΕ 61-57

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΞ... ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ,
ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το τέλος
του θρίλερ
ήταν... πικρό!

ΤΡΙΣΕΛΙ∆Ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ
ΤΗΣ «Γ», ΠΡΟΚΟΠΗ
Χ. ΚΟΓΚΟ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΣΕΛ. 19-33

ΤΙ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ 27ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ!

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Εµπλοκή
µε το όνοµα!
ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ «ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»
ΣΕΛ. 3, 15

Ο ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

19 θετικές
διατάξεις

Συγκλονιστικές
λεπτοµέρειες
ΣΗΜΕΡΑ Ο∆ΗΓΕΙΤΑΙ ΕΚ
ΝΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ
H ΠΑΙ∆ΟΚΤΟΝΟΣ

ΑΥΡΙΟ Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 9

ΟΦΕΙΛΕ 171.515 ΕΥΡΩ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 17.350 ΕΥΡΩ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Γενναίο «κούρεµα»
σε Πατρινό δανειολήπτη!
ΣΕΛ. 8

Ο ΦΩΤΗΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Στο «τραπέζι»
η ασφάλεια
ΣΕΛ. 10

Τιµήθηκε η µνήµη του
Θεοδ. Κολοκοτρώνη
ΣΕΛ. 14

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ: «ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΖΩΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μηνύµατα εθελοντισµού

ΣΕΛ. 13