Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κόκκινος συναγερμός για τα κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 59216 2
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 | τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.1 53
Κόκκινος συναγερμός
για τα κόκκινα δάνεια
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Λιγότερα χρήματαπερισσότερη ευελιξία
Η συμβιβαστική Πρόταση για το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου
2021-2027 Που υπέβαλεχθες ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, απέχει
κατά 41 δισ. ευρ από την αρχική Πρόταση της
Κομισιόν. Ωστόσο, Προσφέροντας στα κράτη
μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην απορρόφηση
των κοινοτικν Πόρων μαζ με κάποια δωράκια> Που θα κάνει την τελευταία στιγμή , ο
Ευρωπαίος αξιωματούχος ελπίζει ότι θα αποσπάσει τελικά το πράσινο φως των Ευρωπαίων
ηγετν την προσεχή εβδομάδα . σελ .2
Ύστατη Προσπάθεια του ΥΠΟΙΚ Προς τράπεζες και δανειολήπες για ρυθμίσεις
Συναγερμός έχει σημάνει στο ΥΠΟΙΚ για τους απο καρδιωτικούς ρυθμούς διευθέτησης των κόκκινων
δανείων Που έχουν ως υποθήκη την Πρτη κατοικία.
Με δεδομένο ότι από την 1η Μαΐου του 2020 Παύει
να ισχύει το υφιστάμενο Πλαίσιο Προστασίας, το
οΠοίο Προβλέπει και σημαντική επιδότηση των δα νείων Που ρυθμίζονται, ο υπουργός Χρήστος Σταίκούρας φαίνεται να αναλαμβάνει Προσωπικά το
καυτό αυτό ζήτημα και επιδικει να ενεργοποιήσει
τόσο τις τράπεζες όσο και τους δανειολήπτες να
Προχωρήσουν σε ρυθμίσεις, είτε μέσω της eπλατ
φόρμας είτε σε διμερές επίπεδο, δηλαδή με διαπραγμάτευση τραπεζν-δανειοληπτν. Ανκαι την
Πλατφόρμα έχουν επισκεφτείν Πάνω από 65.000
δανειολήπες, οι ρυθμίσεις δανείων που έχουνγίνει
είναι 731, εν οι οριστικά αποδεκτές έως στιγμής
ανέρχονται σε μόλις 315. Επίσης, άρση του τραπε ζικού απορρήτου έχουν αποδεχθεί σχεδόν 43.500
δανειολήπες, αλλά οι αιuήσεις Που έχουν υποβληθεί
ανέρχονται στις 2.073. Η τεράστια αυτή απόκλιση
προκαλεί προβληματισμό , όχι για την ουσία της
ρύθμισης , αλλά για το Πός ην αντιμετωπίζουν οι
δανειολήτες και Πολύ Περισσότερο οι τράπεζες .
Σε επιστολή του Προς τις τράπεζες, ο κ. Σταϊκούρας
τους καταλογίζει ευθέως ευθύνες, σημεινοντας
ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων για τις οποίες τα
τραπεζικά ιδρύματα, αν και αναγνωρίζουν ότι οι
ορειλέτες είναι επιλέξιμοι, δεν προσφέρουν πρότασηn
ρύθμισης και προτρέπουν τον οφειλέτηνα προσφύγει
στη δικαστική ρύθμιση . σελ 5
Καταγγελίες Κινέζων επενδυτν
Προβλήματα καθυστερήσεων
στη χορήγηση της golden visa
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το
πρόγραμμα χορήγησης αδειν Παραμονής golden visa (χρυσή βίζα) , καθς-όπως σημεινουν
φορείς Που συνεργάζονται καθημερινά με
ξένους επενδυτές ακινήτων-το σύστημα έχει
ξεπεράσει ήδη τα όριά του. Ήδη 35 Κίνέζοι, ι
οΠοίοι έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρ για αγορά ακινήτων
στην Αθήνα, έπειτα από 2 και πλέον χρόνια δεν
έχουν λάβει τη μόνιμη άδεια διαμονής . σελ . 7
Το Πρότυπο έκδοσης
των e τιμολογίων
Γιασυναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων
Ελληνοαμερικανικό
σχήμα για τα λιμάνια
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα φορολογικν στοιχείων από τους
Προς τηV κατεύθυνση της ψη
φιοποίησης των βασικν φορο - ΤΑXIS και την ηλεκτρονική τ
λογικν διαδικασιν πραγματο
Ποίησε τουπουργείο Οικονομι
κν με την απόφαση για τον κα
θορισμότου Προτύπου έκδοσης
του ηλεκτρονικού τιμολογίου,
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προ
διαγραφές . Η απόφαση αυτή
ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη μικν Απ. Βεσυρόπουλου , καεφαρμογή της ηλεκτρονικής τ
μολόγησης στις συναλλαγές με
ταξύ επιχειρήσεων , η οΠ0ία σε
συνδυασμό με την ηλεκτρονική στις συναλλαγές μεταξύεπιχει
διαβίβαση των δεδομένων των
φορολογικούς μηχανισμούς στο
Αναδύθηκεν Χθες στην αμερικανική Πρεσβεία
στην Αθήνα ελληνοαμερικανικό σχήμα Που
σχεδιάζει να διεκδικήσει στους διεθνείς διαγωνσμούς Που θα γίνουν τα λιμάνια της
Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και του Βόλου .
Βασικοίπαίκτες του σχήματος, κατά πληροθα είναι ο ελληνικός όμιλος Goldair, n
αμερικανική SSA Marine και ο επενδυτικός
οίκος Black Summit Financial Group. σελ 11
pηoη των φορολογικν βιβλίων
μέσω του συστήματος ΤΑXISnet
θα συμβάλουν στην εξάλειψη
της φοροδιαφυγής Που διαπράτ
τεται με tm χρήση Πλαστν και
εικονικν τιμολογίων. Με από
φαση του υφυπουργού Οικονο
Τον Ιούνιο η απόφαση για τον καττατο μισθό
Στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για την αύξηση του καττατου μισθού τον Ιούνο και την
υλοποίηση ενός Πλέγματος Προγραμμάτων απασχόλησης αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για σχεδόν πέντε ρες ο πρωθυπουργός και οι πολιτκοί αρχηγοί διασταύρωναν τα ξφη τους για θέματα Που σχετίζονται με την αγορά εργασίας , με
τη συζήτηση σε Πολλά σημεία να οδηγείται σε μία εφ' όλης της ύλης αντιπαράθεση. σελ 17
θορίζεται ο μορφότυπος) του
ηλεκτρονικού τιμολογίου Που
θα Πρέπει να χρησιμοΠοιείται
Νέα απειλή κατάρρευσης
της τουρκικής λίρας
Με νέα κατάρρευση αειλείται η τουρκική λίρα ,
καθς η Τουρκία εισέρχεται όλο και Πο βαθιά
στη συριακή κρίση , Πληρνοντας ήδη μημα
για τη στρατιωτική της ανάμιξη στην ντλίμπ.
Παράλληλα ο κίνδυνος να επιδεινωθούν οι ρωσοτουρκικές σχέσεις έχει επαναφέρει τη νευρκότητα στην τουρκική χρηματαγορά. σελ . 15
ρήσεων. σελ. 4
Τρεις δανειακές
συμβάσεις
ύψους 300 εκατ.
Σεπτέμβριο
οδιαγωνισμός
για το 49%
του ΔΕΔΔΗΕ
Δ'τρίμηνο
Κάλεσμα για
συνεργασία
κατάτου
Covid-19
Στο όριο
της ύφεσης
ηγερμανική
Επιστροφή ενισχύσεων
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση
της Κομισιόν Που Προέβλεπε την Παρακράτηση
από την Ελλάδα στρεμματικν ενισχύσεων
ύψους 302 εκατ. ευρ. Το ακριβές Ποσό Που
θα επιστραφεί θα Προσδιοριστεί από τις κοινοτικές υπηρεσίες. σελ . 10
Με ισχυρά δικαιματα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
σελ 14
σελ. 14
Tον Σεπτέμβριο θα Προκη
ρυχθεί ο διαγωνισμός για την
εκχρηση του 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
( ΔΕΔΔΗΕ) , όπως ανέφερε χθες
ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.
Η ιδιωτικοΠοίηση θα γίνει με
ισχυρά δικαιματα για τον μέ
τοχο μειοψηφίας. σελ. 12
Τρεις δανειακές συμβάσεις με τm χρα μας, για
τις οποίες το υπουργείο Οικονομικν Παρέχει εγ
γυήσεις του Δημοσίου, υπέγραψε η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ ) . Οι δύο συμβάσεις ,
συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρ , αφορούν τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραις και του ομίλου
της Εθνικής Τράπεζας με την ΕΤΕπ, για τη στήριξη
των επενδύσεων στον γεωργικό και τον αγροδιατροφικό κλάδο, καθς και στον κλάδο της βιοοκονομίας . Η τρίτη δανειακή σύμβαση, ύψους 100
εκατ. ευρ, υπογράφεται με τη ΔΕΗ. σελ. 12
Επιστρέφει.
Δευτέρα 17/2
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
ΠΑΓΩΣΕ Η ΑΑΔΕ ΤΟΧΑΡΑΤΣΙ
ΤΩΝ 15 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ
ΤΑ ΕΛΤΑ ΣΤΑΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑΙ
DOW JONES 29.360,53(-0,21%)▼
FTSE 100 7.409,13 (-0,58%)
ΓΑ ΧΑ 9223 (022%) Α
DAX 30 1374421 -001%) ν
CAC 40 6069.35 -039%) V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,0836 V
ΧΡΥΣΟΣ 1.582,774 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5796Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα