Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφων μο4ou.
Γ0 ογuνιτ όμως μέχο Βονάτου y.
νο εκφρdζεy/
11 λεύθερο/
| την όηoo /
|0οu"
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5952
Τιμή φύλ: 0.50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
Δυτική Μακεδονία:
Εεκλειδθηκανο 136 εκατ. ευρ
από τον λιγνιτικό πόρο της ΔΕΗ
-Κωστής Χατζηδάκης: Υλοποιήθηκε ένα από τα 12 μέτρα
Σελίδα 11
Αύξηση
Προγράμματα για 153.500 ανέργους
του ΟΑΕΔ και νέες θέσεις εργασίας
μέσα στο 2020
Σελίδα 12
μισθού
του καττατου
Mητσοτάκηs: Εxει ξεκινήσει
η διαδικασία για την αύξησή
του μέσω συζήτησns με τoυs
κοινωνικούs εταίροus
0ι Έλληνες γυρίζουν . .
την πλάτη
στις πλαστικές σακούλες
- Τι δείννουν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ
Σελίδα 15
Σελίδα 13
Πανεπιστήμο
Δυτικής
Μακεδονίας
Ίδρυση Κοινού
Διακρατικού
Ερευνητικού
Εργαστηρίου
μεταξύ
Γ Εθνική: & ΕΠΣ Κοζάνης
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
ΑΠοΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Η μιζέρια
της προγονοπληξίας. . .
napaτηpoύμε τις τελευταίες μέρος μα ευpeίa "δυσαν εξία" σε
|σχέση με τασήματα της διοργνωσης των επετειακν εκδηλσεων
| για τα 200 χρόνια aπό την cnavόσταση του 1821.
Σύμφωνα με τα σχόλια στα κοινωνικά δτυα αλλά και μερίδα του
Τύπou roλλοί είναι αυτοί nου δεν βλέπουν στο σήμα τα aπopaimτa
Ι εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα mou ενέηνευοαν τον ξεσηκωμό του |
| γένους εναντίον της οθωμανικής κυραρχίας .
Για κάποους το σήμα του κυματισμού nou καταλήγει στον αp0μ
1 ως ένος σχιματισμός δυνομικής κάνησης πoυ θα μπορούσε να υno |
Ι δηλνει το 1ως κονό mεpovoμαστή των χρονολογιν δυο διαφορε.
| Τικν αινων ( 18212021) θυμζει το neκέτo "Αo0ος Κοσετίνα" της
naneστράτος..
| Φοβάμαι πως αν ρωτούοαμε τα 15 εκατ . Ελληνες σε όλη την υφή.
λεο, ο καθένος θα είχε μα δική του ιδέα την onoia θα θεωpούσε a
των Πανεπι ΗP1ΟΥΣ
στημίων Δυτ.
Μακεδονίας και
Kragujevac της
Σερβίας
ψΤΑΡΑΣ
Σελίδα 4
ουνέχειο στη σελίa 4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΑ