Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
ΡΩΙΝΗ
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 7448
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΩΔΙΚΟΣ
Συνεδρίαση | Μητσοτάκης
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γρεβενν
- Τετάρτη 19Φεβρουαρίου
ΞΕργασία
Συνέχεια στην 8
για 153.000 αινέργους
VΠρογράμματα κατάρτισης
ΑUΠΑΡΗΕΙΟΙ
και απασχόλησης
που θα τρέξουν μέσα στο 2020
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Μειωμένες
εισφορές για
εργαζόμενες
μητέρες
Συνέχεια στην 11
Φορολογικός οδηγς
για επιδόματα, μέρισμα και
13η σύνταξη
Συνέχεια στην 17
Συνέχεια στην 10
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
δυMB9
Ίδρυση Κοινού Διακρατικού
Ερευνητικού Εργαστηρίου
μεταξύ των Πανεπιστημίων
Δύτ. Μακεδονίας και
Kragujevac της Σερβίας
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕGΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε!
Συνέχεια στην 4
Γ Εθνική
Το πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου
TPEBENA
33nς Οκτωβρίου 151Ψou.
Εθνική
ΠΡΟΤΑΟΛΗ.
Συνέχεια στην 20