Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HEA ΑePT εo ΕΟΡA ετα pa ιo
LO5 οΡΙΝΟ εν
THeIE
Bεru AΑ
ΔΥΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
μπuς oω en
THAΜΣΜΕΤΗΝ n
2.2E προς
την Κ. Αχαΐα
Η Πόλη
σε ταινία
ΔΕΥΑ: Δστε
και οστε
ATANIA
opvιutou
npoo ά e
oυκα ς
pόpnς
DirOTA
ΤΟναmο
ΕTHNΓAΤ
pvφικοηm
εvέ pra
Εφοδοςμήνυμα
Π ΔΕΝ
ΜΕΤΡΗΣΕ
Η ΜΕΛΕΤΗ
την τροαία
Hrpenntn e Apre
oδγno
u δtep e
dο o δn
Arηγνόup on ς Εppeo aιν ω
bωpr un uppteυ μη εnωση
oς τ opp υμ o ea
per v w oop tσυ α γ μεο
Φοu ί pν
ουκpκήo,
ΕΑΣTΝΟΜΑ ΑΠΟΟAΕΝ ΕΝΗ
ΕΝΛneΚΚΑΝ 45 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
O NTETEKTIB
ΠΑΡΕΟΣΕ
ΤΕ ΚΑΣΕΤΕΣ
ETO KENTPO KABNI H
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΧΕ ΒΡΕΒΕΙ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΒΕ ΦΡΙΟ
ΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΤΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΙΤΑΙΗ, ΗΤΑ ΙΥΝΙΡΟΜΗ
ΤΑΝ ΑΛΛΝ ΑΡΧΝ
| ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
TΗΣ ΚΤΡΑΚΗΣ
Κοnuέo Η
μεάο ακ.
Mopt a w poφό.
paό tu
ν Φ 0
Di uυ σκtς n
nauis ς poλεw
Φu nrpκaι
ΑApe, ouν .
ΔΑΒΑΙΤΕ
ΦΟΡΟκα
Dp φο
0 pός τ φuo
w- ένο
NEPIDER
0εu proτpn
HEOOPIA
ANEBAZEI
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ .
Το σύνθημα του προέδρου: Δικαστές , γpηγορείτε
οννκ Aoο
Κοw οκo po δκwκlνe u ηaw w κe
m Δx Mt, σφΜανueφ
b ννα noνκοη μoνpo omς
d. nέo. e
0 τν κi t
KA'OY.
Dκ Mόpipo
e λpo e
Maaerodev
Mppφ e οn μtn p νοντει otan
Ο Μέγας Αλέξανδρος
του βόλεϊ είναι Παιρινός
Εδυσε η Ιεωργία που
αγα1ουoε to ηλιοβασίλεμα
Ιεiάμενια, . Δείεν Ερια Γiνκ ωννγά εσ ταην Liε.
νoλικείκά κικ ταν τάνη(καί εκέS κφλκά νΜτέκειε
αε τμι με ωα ψεμεsίυό. Αγatρω feυε
όε μh αgείκολν διν όραιο δακη Η ερονιωου μοκ απρακεύτέγλα Ακά) κίηκκααιίς κιμδέας,
- ipoγα ύνεησύκανά d Μρ ε iaι χακα.
4 aiaνaπότά σα βaεκκλτδiλακ. Δίαημ
λΜΝΜΕΝικκέα ειαίκ Φδιiχαα κα λιδειαι, 44.
ας 2α μενέρι έχμκι ιανό α απι εκ4 ΑΤΕΚ.
Δlaκ καλ) 4να τειδδι iειμιαα μο νλμν
κ δάκ ές, σειν κένηρό, ιπο όιαΓεά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα