Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5363

ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΓΊ∆ΕΨΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΉ

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα είχε...
«400»,
ενηµέρωσε
το «100»

Στα... «χαµηλά»
η ∆υτική Ελλάδα!
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ,
Η ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 4

ΘΡΗΝΕΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΦΟ∆ΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
–ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Πεδίο
σύγκρουσης
τα εργασιακά!
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΓΙΑ «ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ»
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 8

ΕΦΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΟΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ

«Ξήλωσαν»
45 πινακίδες

Πρόωρο
φευγιό

ΕΣΒΗΣΕ ΣΤΑ 43 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ,
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙ∆Η ΧΘΕΣ

ΣΕΛ. 19-24

ΟΛΗ Η ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι»
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΡΙΑΝΟ ΤΕΛΙΚΟ

Σε ρυθµούς
Προµηθέα

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Γενική
απεργία

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ
ΣΤΗ «Γ»

ΣΕΛ. 6

Οδηγίες για γρήγορες αποφάσεις
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η αλήθεια για
την προτοµή
του Παλαµά
ΣΕΛ. 11

Ο 40ΧΡΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ

Αφέθηκε
ελεύθερος
µε όρους
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 5