Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

16oC, 20:00

12oC - Υγρασία 55%-79% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:33 - Δύση ηλίου: 18:16

€0.80

Êõíçãþíôáò ô’ üíåéñï

Όταν θυμόμαστε τα όνειρά μας συμπεραίνουμε ότι βασική διαφορά τους από την πραγματικότητα είναι η έλλειψη λογικής. Μια άλλη, η έλλειψη χρονικής αλληλουχίας. Αυτή η αλληλουχία
είναι η βάση της αφήγησης της ιστορίας μας στον εαυτό μας (γνωστό ως αυτοβιογραφική μνήμη). Αν τα όνειρά μας συνεχίζονταν από το ένα
βράδυ στο άλλο από εκεί που έμειναν, θα ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο. Υπάρχει όμως και
κάτι πιο θεμελιώδες. Η έλλειψη απώτερου σκοπού. Τα όνειρα είναι μεν γεμάτα από επιθυμίες: «να τρέξω», «να πάρω» «να πάω», «να έρθω». 3>>

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5062

ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ, Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ôá âñüíôçîå áðü ôï Ìïí Ñåðü!
ÖÝñíåé ôï èÝìá
óôï äçìïôéêü óõìâïýëéï
ï Ã. Êáëïýäçò

Ìå ôá êáéíïýñãéá öôåñÜ ôçò Aegean, ç ¢íôæåëá

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε μείζον θέμα τείνει να εξελιχθεί η αποκατάσταση
των τριών κτιρίων στο Μον Ρεπό.
Ο λόγος γίνεται για το έργο αποκατάστασης των τριών βοηθητικών κτιρίων της έπαυλης Φρέντερικς Άνταμς, που βρίσκονται εντός τους χώρου της Παλαιόπολης και συγκεκριμένα, την «Οικία του φύλακα Μαστροκωστόπουλου», το «Κτίριο της Κλινικής»
και το «Κτίριο του Προσωπικού».

Νέα εποχή ανάπτυξης ξεκινά για την Aegean, με την παραλαβή των τριών αεροσκαφών νέας γενιάς Airbus A320neo και το νέο λογότυπο της, που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση, στην τεχνική βάση της εταιρείας, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Παρούσα και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου που διάλεξε να φωτογραφηθεί μπροστά από τις θηριώδεις τουρμπίνες των νέων αεροσκαφών.

Áêýñùóç ôçò ðáñá÷þñçóçò
êáé åðáíÝëåã÷ï æçôÜåé
ôï ÔÅÅ ãéá ôïí Åñçìßôç! 3 >>

Σελίδα 5>>

Åñþôçóç ÌðéÜãêç:
ÐÝíôå ìÞíåò ÷ùñßò ãéáôñü
ç Åñåßêïõóá êáé
ç êõâÝñíçóç áäéáöïñåß 4>>>

ÄÞëùóç óôÞñéîçò
óôïí Ã. Ìá÷åéìÜñç, ìåôÜ
ôéò ðÝíôå ðáñáéôÞóåéò 6>>>

ÌåãÜëï & êñßóéìï íôÝñìðé
Èéíáëéáêïý-Á
ÁÅ Ëåõêßììçò 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα