Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 630-Αρ. φύλλου 17.700. Τμή 0,60 Ε. Σάββατο - Κυριακή 15-16 Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453
% * Τι. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350
htp:/ww.proinosiogos.gge emailinio@proinosiogos gr
Μόνο το 5% των γεωργο-κτηνοτρόφων μας είναι κάτω των 35 ετν. .
ΨΗΡΑΣΝΕΝΗ ΝΑΓΡΟΙΑΤΗΣ ΗΓΕΡΟΥΑ
HΙΕΡΟΥΙ
Ο Τας Τράτεζς (Εική-Περαιός-ΕΤΕm) εννουντς δινμεις τους κα
στηρίουνμενές επειδύσες-560 καπ. υρό- oγροτκές επισαρίσας
Τιδήλωσαν οι Διοικητές τους για το νέο χρηματοδοπικό πρόγραμμα
Όσοπερνάειοκιρός, οξύνετα το πρόβλημα της στέγης
θέλει πολύ ψάζιμο αι..
Τύχη για
να βρει κανείς σπίτι στα Γιάννενα!
. οικονομία της Ελλάδος
και η συνοχή mης Ελληνικής κο
νωνίας, συνδεεται απόλυτα με
ην εξέλιδη και ην πρόοδο Του
πρωτογενούς Τομέα, είχε Τονίσει
ο Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτξης Κ.
Σκρέκας κατά την πρόσφατη εκ .
δήλωση για τον Αγρότη της
χρονιάς, στα Γιάννενα .
κOιΗΕπέλασηφτου Airbnb και των μεταναστν εξαντλείτα διαθέσιμα
προς ενοικίαση σε ντόπιους διαμερίσματα, σε μία πόλη με χλιάδες
φοπητές . Κατοικίες για τους πρόσφυγες αναζητά και ο ΔΟΜ .
. Σε σημείο καμπής βρίσκεται
πλέον ο τομέας της στέγης στα
Γιάννενα Από τη οικοδομκόA
[ΡΕΠΟΡΤΑΖ
μμα η
κή δραστηριότητα στην πόλη έχα
επαγσει τα τελευταία χρόνα
Πράγματ , ο γωpγο-κηνοτροφικός Τομέας έχαι μεγάλα περιθρα
ανάπτυξης κα υπό προύποθέσεις
μπορεί να αποτελέσε Το αντίδoτο
στην ανερήα . Και μπορεί στην
Σημαντική κανάσα
στον πρωτογενή τομέα
θα δσει η πρτη στο
χευμένη χρηματοδότηση
της ΕΙΕT, σε συνεργασία
με την Εθνική και την
Πειραις που ανακονθηκε χθες .
Ηπερο να υπάρχουν αρκετές πρόυπες επιχερήσεις αλλά και μεμονωμένο αγροτο κτηνοτρόφαι που
πρωτοπορούν στον τομα τους κι
ξεχωρίζουν εντός α εκτός συνόρων,
ουτό όμως δεν σημανε ότ ο κλάδος διανύα εύκαλες μέρες , καθς
καλείται ν αντιμετωπίσει μια σειρά
προκλήσεων καμηλές Τιμές, αθρό ες αστγωγές παράνομες ελληνο
ποιήσεις , υψηλό κό 1η σελ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
λόγω της οικονομικής κρίσης
όπως εξάλλου έχι συμβεί και γε
νικότερα στην Ήπειρο .
Από την άλλη , έχα ουξηθεί και
στην περισχ μος η πρακτική της
Enoφορά του Φpέoου
γάλτος σς 5 ημέρες.
ψτά ο Μ. npαιnοος
Μπορείνα είναι μεγλη
πολη τα Γιάννα , αίλά ο
αντοχέου της συν τομέα
Της στήης είαι συγκερμίες και ήδη πληοάζ
στα όριά της
βραχυχρόνος μίσθωσης διαμερ- αποτέλεσμα να εχάνετα ένα σημαντικό ποσοστό των διαθέσμων ως
τρα σπιmuν , εν δεκάδες εναι και
αυτά που κατοικούντα πλέον από
μετανάστες και πρόσφυγες, αι σποί
α δεν χωρούν σε δομές φιλοξενίος
-11η σελ
, . . η4*νεοοεεεουκκηφsτηρ00
: σμάτων , γνωστή και ως Atr , με
st. 12
Δέσμευση του Κ. Μητσοτάκη χθες στη Βουλή
θα αρθεί η αδικία σε βάρος των
B/Ηπειρωτν για το ασφαλιστικό
ν Την κκανοτοίησηή της εκφράζα η-ΟΜΟΝΟ14.
Μ. ΝΤΙναλέξης-ΔΜπιλανάκης-Ν. Καλαίτίδης:
και ξενοδοχεία
Μάχηη για τρεις οι αυριανές
εκλογές στην ΟΝΝΕΔ Ιωαννίνων
ν θα δεξοχθυύν στα γραφεία
ης ΝΟΔΕ από9 πμ έως 5μμ.
Για έργα υποδομν, περιβάλλοντος κα...
<Πακέτον προτάσεων από Γ. Ζάνα
κατόπιν εορτής στον Α. Τσίπρα!
Θ δήλωση του Κυ βερνητικού Εκπρο συπου Στέλιου ntτσα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
όι (στο τέλος Μαρτί
ου) θα λυθεί το πρ ΝΙΚΟΥ ΓΩΤΙΤΣΑ
ν Koή ΚΈγα mνεπίσκεφη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σην Ήπειρο
Σης κάλπες προσέρχονται
σύριο Κυριακή τα μέλη τηs
ΟΝΝΕΛ, προκιμένου να αναδεί
ξουν τους νέους Προέδρους των
Νομαρχιακν Επmρoπν αλλά
βλημα που υπάρχα
. Σειρά προτόσε.
ων κατέθεσε στον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
και τ. Πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίτρα ο
Γιργος Ζάψας εm
κεφαλής Της περμε
με το Ασφαλιστικό
Των Βορειοηπειρωκαι τα μέλη των Δημοτικν Τοπ
κν Οργανσεων.
Να σημειωθεί ότι κάλπες αύpo
Βα στηθούν μόνο σε Εξ Νομούς της
ΑrΟΜΣτικο
τν , επιβεβαιθη κε
κδις χθες από τον
διο τον
Πpωθυπουρ
γό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάθημα Πολιτικής
συμπεριφοράς
πραγματικότητα την οποία Το
Υπουργείο θα λάβει υπόψη Του και
θα γίουν ο απαραίτημες
Από το βήμα της Βoυλής, στη
συζήτηση σε επίπεδο Παλιτκν αp-11η σελ
οινό Των Ηπειρω
τνν κα μέλος της
Κεντρικής Επιτρ πής Ανασυγκρότησης του
ΣΥΡΖΑ, Πρoοδευτική Συμμαχία
χτνν , ο Πρωθυπουργός επανέλα: βε ότι ευπάρχει μια σδικία σε βάρος
Των Βορεκηπερωτν μέλη ης ελ
από κ . Τασούλα
. Μάθημα πολτικής
φοράς , παρέδωσε για μια ο
φορά χθες ο Πρόεδρος της Βουλής Κστας Τασούλας , ο oποίος
κερδίζει συνεχς
ως προς τον τρόπο που διευθύ ς στους υπόλοπους α υποψη
να ης Εργασίες της Βουλής . Συ γκεκριμένα επέστρε - -1ησελ: τουτου έγνε ανακήρυ - -12η σε
τοβουλίες Τρα περισσόττρο ε κλαμβάνονσαι us 11η σε .
Αννής μονoτηος , στην Παιρίδα
μος και στοχεοθέτησν συνταξοδο
Τικό δικαίμα δεν είχον η δυνατό Νέα anaτημέσω διαδικτυύου!
Προτάσεις που περλαμβάνουν
διαχρονικά , αλλά και σύγχρονα η
Τήματα που αποσχολούν mν Ηπα
po, τα σποία ωστόσο θα είχαν πολΤκή αδα και σημασία αν αυτά ο κ
Ζάψας τα Εθετε ενόσω ήταν Kυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσε ή
θα έπρεπε να πάρει σχετκές πρωΗ κόm
Πλήρωσε, αλλά κινητό
ουδέποτε παρέλαβε
Τηνα εκ των πραγμάτωw να συμπληρσουν τα 40 χρόνα καθς Το κα
Lυέλι, hoinig πiw ψ
μμίρ iph
χάρος για την ανάδεξη νέων προ .
δρων νομαΡχωκν επιπροπν, καθεστς στην Αλβανία κατέρρευσε ο
1989. 0ι πιο πολλοί ήρθαν στην
Eλλάδα από το 1997. Αυτή είνο μία
ς Τις
: εντυπσες
. Στη σελίδα 12
φιότητες υπήρξαν μοναδικές και ως
> ETH TEAIAA 6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.%
ΕΠΣΗ ΜΑΝΣΕΙΣ
ΓΝΩΜΕΣ
Αύριο με 120 παίκτη τους οπαδούς του
Πάνοπλος και αισιόδοξος υποδέχεται
ο ΠΑΣ Γιάννινα τον Απόλλωνα Σμύρνης
w Αη Γιαννίης Οι ποοοφαιριστές είναι διγασμένοι για τη νίκη.
Οι εσφαλμένες επλογές και πράξεις
οδιγούν σε καταστροφή την Παμβτιδα
Να χαθούν οι Ελληνες για
να φάνε κ άλλα οι τράπεζες;
> Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ,
.Το πo κρίσιμο παιχνίδι
της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος δίνει αύριo
(1602, 5:00 μ.μ.) ο ΠΑΣΓιάν .
viνα καθς
στο Εκό Σ
: δες , στο μεγάλο ντέρμπι κο> papei ο ΚΩΣΤΑΣ Δ ΚΑΛΙΣΗΣ
ΑΑ, ΓΙΜΜ
πρ Προέδρου Σολόγου Προσταοίας Περβάλλοντος
. ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ πολύ που είμαστε υποχρεωμένοι από τα γεγονότα να επικρίνουμε σκληρά τη Ν.Λ. κα ην ευβέρνηση. Πριν από επτά
μήνες περίπου απαλλαγήκαμε από τον δίασο Του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, τον οποίο σφυροκοπούσαμε αγpίως και νομίσαμε ότι δε θα ξα ναζήσουμε τα ίδια και χειρότερα! Οχι πως δε γίνονται κάποια βήματα
προόδου και αλλαγν , αλλά σβήνοντα τα ίχνη τους από δηλσεις
και αποφάσεις Τραγικές , που σχεδόν πανικοβάλλουν τους πολίτες .
ΣΤΙΣ ήμέρες που πίpασαν ακούσαμε τον υπουργό Ανάπτξης
Αδωνη Γεωργιάδη να λέι ότι nπροστασία της πρωτης -ησελ
. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ tνα tpγο που έλεπτε,
που έπρεε να γίνα στην περίμετρο της Λίμνης
μας , έχει γίνει πλέον έργο καταστροφής της
Το 2003 η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από πολυε .
τείς πέσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης
Ανάπλασης Αξιοτπm
Νοέμβριο 2005 υπεγρόφη ΣΥΜΒΑΣΗ με την επιλεγείσα
6 ντμετωπίζει
Ζωσιμά 17η αγωνιστι
κήη ogνe 2 Τον Απόλ.
λωνα Σμύρνης, ο οποίος Τον ακο - κοpυφή της βαθρολογίος με 37 βα λουθεί στη 2η θέση της βαθμολο - μούς και προέρχοντα από την εμ γίας .
Οι Γιανντες βρίσκονται στην
σηςΠροστοσίας Λίμνης Παμβηδας . Τον
- η σελ
φατική νίκη με 15 επΙ11η σελ:
8μ ΑΟΟΗ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
M- ητικός or
ΕM0αΟΝ Το πρωί
ΤΗΣ ΔεΥΤόΡΑΣ)
Έκιμς ποοpαμές χαι αναpους για dα τα ΣΠΟΡ 10LΕΚΗΟ ΑΝNΕΗΕ
YPenoptoζ από το ντέρμηu ΠΑΣ Πιάννα- Αnόλλων Σuρης
ΥΑναλυση του αγνα Ανατολής - Μακεδονικού Φούφα 5
γ oλn η αθλπτική κίνηση του Σαββατοκύριακου
της Δευτέρας
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία τφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
σ' όλα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα