Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27479
Κόπωση στην
Μεγαλύτερη ανάπτυξη για
την Ελλάδα
ευρωπαϊκή
οικονομία
<Συνέχιση της σταθερής και συΣύμφωνα με την ΕΕ
γκρατημένης ανάπτυξης> προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία της
ευρωπαϊκής οικονομίας, μετά τη δημοσίευση των χειμερινν προβλέψεων για το
2020, εν η ευρωζνη βινει τη μεγαλύτερη περίοδο διαρκούς ανάπτυξης από
την καθιέρωση του ευρ το 1999 .
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση
του ακαθάριστου εγχριου
προϊόντος (ΑΕΠ) της ζνης Σ 3
ήταν και πάλι ο χύριος
μοχλός της ανάπτυξης
στα πρτα τρία τρίμηνα
του 2019. Παρά τη βραδύτερη ανάπτυξη σε ορι σμένες από τις κύριες εξαγωγικές αγορές της
Ελλάδας , η αύξηση των
παρέμεινε
ανθεκτική , υποδηλνοντας περαιτέρω κέρδη
σε μερίδια της αγοράς ,
περιλαμβανομένου του
τουριστικού τομέα . Η
ανάπτυξη το 2019 επη
ρεάσθηκε , επίσης , θετιά
από την ισχυρή αύξηση
της δημόσιας κατανάλωσης πριν από τις εκλογές
του Ιουλίου , εν η ιδιω τική κατανάλωση και η
αύξηση των επενδύσεων
παρέμειναν υποτονικές .
Ο τομέας των υπηρεσιν
συνέχισε να αποτελεί
την χύρια πηγή ανάπτυξης στα τρία πρτα τρίμηνα του 2019 Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα συνέβαλε επίσης
θετικά στην ανάπτυξη στο πρτο εξάμηνο
GROWTH
ECONOMY
εξαγωγν
Επιφυλακτικός ο
ΣΕΒ για
ασφαλιστικό και
αυξήσεις μισθν
<Να επιδειχθεί σύνεση από την πολι τεία στην αύξηση του καττατου μισθού
το 2020, καθς μια επανάληψη της μαξιμαλιστικής πολιτικής του 2019 θα έχει
αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.
ζητά ο ΣEB με το μηνιαίο δελτίο οικονομικν εξελίξεων.
Οπως υποστηρίζει , οι αυξή. ΣΕΝΑ3
να αναπτυχθεί 2% ή περισσότερο στην
περίοδο που αφορούν οι προβλέψεις, εφόσον οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
συνεχίσουν να υλοποιούνταυν, σημεινει
η Κομισιόν στην έκθεσή της για τις χει μερινές προβλέψεις .
Οπως αναφέρει, οι καθαρές εξαγωγές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι
η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με
ρυθμό 2,2% το 2019 , ενό προβλέπει ότι θα
αναπτυχθεί 2,4% φέτος και 2% το 2021.
Η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε 2,2% το 2019 και αναμένεται
Μονόδρομος η
ηλεκτροκίνηση
λόγω κόστους
του 2019 .
Με την επιχειρηματική
και καταναλωτική εμπιστο- ΣΤ
Η ηλεκτρκίνηση αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τις αυτοκινητο βιομηχανίες και τις κυβερνήσεις που θέλουν να
μεισουν το ενεργειακό τους αποτύπω μα. Ο σημερινός χρήστης ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου εξ ορισμού προβάλλεται ως
άτομο ευαισθητοποιη μένο
που πρωτοπορεί στις εξελίξεις. Η οικονομία της ενέρΔίκοπο μαχαίρι η Χάγη
φωνία Τουρκίας-Λιύης . Η Ελλάδα τότε
έδιωξε τον Λίβυο Πρέσβη, εν θα έπρεπε
να είχε διξει τον Τούρ
ΧΟ, επισημαίνει στο Sput- ΣΕΛΑ
αυτό , η τουρχική πολιτική ηγεσία πιέζει
υπερβολικά την Ελλάδα. Ο Ερντογάν
προσπαθεί να κάνει τη χρα να ενδσει
με bullyin., όπως προσπάθησε με τη συμΤη διαδικασία προσφυγής για επίλυση διαφορν Ελλάδας- Τουρκίας στο δι
καστήριο της Χάγης βάζει στο μικροσκόπιο το Sputnik, εξετάζοντας παραμέτρους της και πιθανά σενάρια. Τι λέει
στο Sputnik διακεκριμένος τουρχολόγος
Το σενάριο της προσφυγής στο διεθνές
δικαστήριο στη Χάγη για την επιλυση διαφορν Ελλάδας-Τουρκίας φαίνεται να
κερδίζει έδαφος υπό προϋποθέσεις. Ωστόσο, η διαδικασία , αν ξεκινήσει επίσημα, έχει πολλά στάδια για την υλοποίηση της .
Οι Τούρκοι φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να κλιμακσουν την πίεση προς
τη χρα μας.
<Η Τουρκα κατάλαβε από το σκηνικό
της Συμφωνίας των Πρεσπν ότι η Ελλάδα υποκύπτει σε χρες που δεν την απειλούν στρατιωτικά και οικονομικά , άρα εί
ναι αδύναμη και είναι διατεθειμένη προς
αποφυγήν σύγκρουσης με αυτές που την απειλούν , να τα δσει όλα . Για τον λόγο
ΣΕΛΑ 2
Εύσημα από το
εξωτερικό για τις
αποδόσεις των
ομολόγων
Πάνω από 500 θερμίδες την ημέρα
στα σκουπίδια
Το προόβλημα της σπατάλης των τροφίμων που καταλήγουν στα σκου πίδια χωρίς
να καταναλω θούν , είναι πολύ μεγαλύτερο από τις έως τρα εκτιμήσεις , υποστηρίζει
μια νέα ολλαν δική επιστημονική μελέτη. Σύμφων α με αυτήν ο μέσος άνθρωπος στη Γη
πετάει κάθε μέρα φαγητό ισοδύναμο με περίπου 527 θερμίδες . Αν δεν υπήρχε αυτή η
σπατάλη, θα μπορούσαν να τραφούν πέντε άνθρωποι, αντί για τέσσερις , από το φαγητό
στην κουζίνα ενός μέσου νοικοχυριού.
Η προηγούμενη εκτίμηση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνν ήταν ότι κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος πετάει καθημερινά φαγητό 214
θερμίδων . Η νέα υπερδιπλάσια ποσότητα των 527 θερμίδων είναι περίπου το ένα πέμπτο
των 2.500 θερμίδων που χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος για να διατηρήσει το βάρος του
σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Μόνικα βαν ντεν Βέρμα του ολλανδικού ΕΤ3
Με θετικές εκτιμήσεις , πολλά θερμά
λόγια και επαίνους για την πορεία της
ελληνικής οιονομίας , τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνη σης και τον
πρωθυπουργ , Κυριάκο Μητσοτάκη, υποδέχθηκε ο διεθνής τύπος την απόδοση
του 10ετούς ομολόγου κάτω από το 1% .
Wall Street Journal
<Η απόδοση του 10ε- ΣΕΝΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα