Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
iω) ΕΛΤΑ
Ανιδράσεις για
τη μεταφορά
Αντιδράσεις φορέων έχει προκα λέσει η πληροφορία ότι η διοίκη
ση της ΕΤΕ, προτίθεται να κλεί
σει το Περιφερειακό Κέντρο
Πιστοδοτήσεων της Πάτρας
Προσλήψεις ιατρν
και στην Αχαία
Ξεκινά από σήμερα η υποβολή
ατήσεων για την πρόσληψη ιατρν σε νοσοκομεία και Κέντρα
Υγείας . Για σταγόνα στον ωκε
ανό - κάνει λόγο η ΕΙΝΑ
Εκδήλωση για
τον Περιφερειακό
Τύπο από την ΕΙΕΤ
EBNIK
Σελ 2.:
Σελ. 3
Σελ. 10
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
|Μανος 04 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
-oημαίνει couror
www.symboulos.gr
e-mail: [email protected]
Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs r| Ap. Φύλλου 1143
Παρασκευή 14Φεβρουαρίου 2020
Αγ. Ανδρέου 125
Τηλ. 2610 226644
επιχ ειρη σευν
Κτηνοτροφία
Συμπίεση των
τιμν στο γάλα
>Η ομοφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας για το θαλάσσιο μέτωπο
Εφαλτήριο
υπερβάσεων από όλους για το κοινό καλό
Μια χρονιά Ποu Παρ' όλες τις
ιδανικές καιρικές συνθήκες και
tην Ποιoητα γάλακτος , οι Τμές
Παρέμειναν καθηλωμένες χαρα
κηρίζειαι η φαινή στην Αχαία,
σύμφωνα με έρευνα του Σ.E.
Οι Παραγωγοί δηλνουν Προ βληματισμένοι , διότι οι τιμές δεν
αφήνουν Περιθριο κέρδους .
Αγροτική Ανάπτυξη- σελ 18-19
Αλλάζει η Παραλιακή μορφή της Πάτρας
μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου να εχχρίνει τον ανοικτό αρx τεκτονικό διαγωνισμό για τη ανάπλαση του
θαλασσίου μετπου , Που θα αναβαθμίσει
ένα σημαντικό ημήμα της Πόλης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε από την Πλευρά της δημοτικής
αρχής ότι η Πάτρα aποκτάει τα ουσιαστικά
χαρακτηριστικά μιας Πaραλιακής Πόλης.
Η αντιπολίτευση από την Πλευρά της σημεί .
ωσε ότι η συγκαχριμένη εξέλιξη ήταν αποτέ
λεσμα Πρωτοβουλιν και παρεμβάσεων Πou
είχαν αναληφθεί την προηγούμενη δεκαετία
και καταγράφονται στο ΠΙΣ ης Πόλης . Η
ουσία είναι ότι αλλάζa όλη η εικόνα μιας
περιοχής μετά από Πολλά χρόνια αναμονής
Η συμφωνία που
επιεύχθικε στο
Δημοτικό Συβούλιο
καταδεικνύει ότι είναι
επιβεβλημένο στα με
γάλα ζιτήματα να αναζιτείται συναίνεση και
να παραγχωνιζονται οι
κομματικές διαφορές
Η συγκεκριμένη απόενίαυΣ
Απεργία για,
ασφαλιστικό
ΠΑΡΕΝ
φαση για ο θαλάσσιο
μέτωπο , κατά πολλούς
είναι δυνατόν να απoελέσει τmν αφετηρία
για πολλαπλές υπερβάσεις στα μγάλα
θέματα της πόλης
Απεργία την Τρίη 18 Φεβρουαρίου εξίγειλε το Εργατικό Κέντρο με m συμμειοχή ης ΟΕΒΕΣΝΑ και Πολλν κλαδικν
σωματείων, αντιδρντας στο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Σελ 3
Σελ. 6
aplopolis
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
webster
Το βιομηχανικό προφίλ
της Δυτικής Ελλάδας
*your web specialists
Αναλυτικό αφιέρωμα του -Σ.Ε, στη χαρτογράφηση της επικειρηματικής δραστηριότητας nou έγινε αnό τον ΣΕΒ στο Πλαίσιο
της έρευνας Βιομηκανία 4.0 και παρουσιάστηκε στην Πάτρα . Τα
στοιχεία noυ αφορούν και την Περιοχή της Δυτικής Ελλάδας
καταδεικνύουν ότι υπήρξε Προσφορά των βιομηκανιν στην
τοπική οικονομία σε σημαντικό βαθμό στα χρόνια της κρίσης .
Σελ 12-14
O thewebster.gr
Τζαφέρη 16, Γκάζι, Αθήνα
Ο Φιλοηοίμενος. 45, πάτρα
O +30 6933 350 605
www.aplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ .:2610 315478
Σύμβουλos
Online
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων
www.symboulos.gr