Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
PAOPINHS
ΗαΕ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΗ Τ ΥΑΝΝHΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Α ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΝ
ΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Τηλ: 23060 22195
Far: 23850 2228
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Ούλλου : 285
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΜΩΝ
E-mail: [email protected]
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
12 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πραγματοηοήθημε ναρiς το απόγευμα της Δευτέρας 10 Φεβρου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΙΖΗΔΑΚΗΣ pοu σύσκεμη στο Διοκητήριο Φλρινας με αντικείμενο την
12 μέτρα άμεσης δράσης για τη Δυτική Μακεδνία εν όψει κατ. ε, Συνέχιση χρηματοδότησης μέσω του Πράσινου Ταμείου , χάραξη του οδιού όξονα προς την Εγνατία οδό και συγκεφuένα
mς απολιγνποποίησης, παρουσίασε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου Δημιουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας από απορρψμματα , | του τμήματος Εινό Νερό-Αμμοχρι . Η σύσκεψη ήταν σε
ο unouργός Περβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζδάης . Ενίοχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , Ειδικές φο-| σνέχεια προηoύμενης σσκεμης, ης Δευτέρας 3 Φeρουρίυ
Ο Κωστής Χατπη δάης, ο υπουγές Ανάπιξς Αδωνς Γεωγάδης ρολμκές (νες , ειδικά φορολογικά κiνητρα για τη θέρμανση, | όπου στελέχη της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ είκαν παρουσιάσει μία καικαθς και άλλα κυβερνητικά στελέχη αλλά και οργανισμν , ειδική φορολογική μεταχείριση για όσους χάνουν τη δουλειά | νούργα χάραξη , nρόταη που πaρουσίασαν εκ νέου ο πρόεδpος
σε ημερίδα γα τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
τους Εκπόνηση νέου ανατυξιακού Προγράμματος με χρημα. της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε Γιργος Κωνστπαντόπουλος , πρην
Της Δυτικής Μnκεδονίας , Πou διοργάγωσε η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαϊδα.
- Τα μέτρα που παρουσίασε είναι επιγραμματικά τα εξής:
Εγκατάσταση αnό την ΔΕΗ φωτοβολταϊκν σταθμν συνολ
κής ισχυος 26v, ΕΒέλούσια έξοδος υπαλλήλων της ΔΕΗ, Απoκατάσταση των ορυχείων από την ΔΕΗ , Συνέχιση των τηλεθε .
ρμάνσεων της περιοχής, Προσαρμογή του χωροταξικού σχε
διασμού, Καμία άλλαγη στο εκπτωτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
(ΠΟT , Απόδουη από τη ΔΕΗ του τοπικού πόρου ύψους 130 ετοδοτηση από ΕΣΠΑ Ταμείο Δίκαης Μετάβασης, Ευρωπαϊκή υπουγός και ο Δευθνων εμβαλος Κωνσταντνος Κουτοούκος.
Τρόπεζα Επενδύσεων , InvestEU (Πακέτο Γιούνκερ ) , εθικούς Στην σίσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δύτικής Μακε.
και ιδιωτικούς nopouς .
0ι Δήμαρχα των ενεργειακν Δήμων αποχρησαν από την | Δημοκρατίας Γιάννης Αντωνιάδης , οι Αντιπεριφερειάρχες
ημερίδα καθς , όπως δηλωσε ο πρόεδρος του Δικτύου Γιννης Κιοσές, Δημήτρης Σαββοπουλος , Βασλης Αμτας και
Βασλης Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλρινας , η απόφαση στηρίχθη. | κάλλη Κυριακίδου, οδ
βουλευτής Φλρινας Νέας
δονίας
,ωpγος, Κασαπίδης, 94
κε στο ότ δεν μπορεί να γίνει απoλιγνιτοπούηση το 2023, αλ . Πεοφερειακός Σν ρχος Ορνος Βεσλης Γιαννάκης, ο
λά πρέπει να δοθεί χρόνος στε να αναπτυχθεί το νέο καινω - και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής καθς και στελέχη των
νικό μοντέλο για ης τοπικές κοινωνίες ,
Σωτήρης Βόσδου , ο προίστάμενος
Τεχνικν Υτηρεσιν της Φλρινας .
Αφού Παρουαιάστηκαν από πλευράς της ΕΓΝΑΤΙΑΣ τα ενδεχόμενα Πλεονεκτήματα της νέας χάραξης εκφράστηκαν οπό
| Τους συμμετέχοντες οι προβληματισμοί σχετικά με τα ζη ήματα
ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Αγια Ώρα εσήμανε στη Μακεδονα ταυτόχρονα
με την Μότιο Ελλάδα , nαpαμονή του Ευαγγελισμού
Όταν στις 23 Μαρτίου 1821 οι Μανιάτες κ άλλοι
Μοραϊτες επαναστάτες έμπαιναν ελευθερωτές
στην Καλαμάτα ο αρχιστράτηγος Της Μακεδονίας
Εμμανουήλ .Παπάς αποβιβαζόταν στο Αγιον Ορος
με ένα καράβι όπλα και mupoμαχικά .
Εoφιγμένου εμάλη εν μέσω δακρύων πανηγυρική
δοξολογία για την oπελευθερωση του Γένους Χλιοι
Αγιορείτες Μοναχοί πήραν τα όπλα . Η επνάσταη
άρχισε . Οι Μακεδόνες καθίστανται πάλι Ελλάδος
Πρόφραγμα . Πράγματι . Τα ελληνικά καράβα είχαν
αποκλείσει το Αιγαίο και τα οθωμανικά στρατεύμα .
τα της Ανατολής έπρεπε να διασχίσουν τη Μακεδονία για να καταπνίξουν την Εθνεγερσία στη
Ρούμελη και στον Μοριά . Σουλτάνος και Χαλίσης
των πιστν Μαχμούτ κηρύσσει "
τζχάντ . Τον Απροο 1821 πέμπει δια της Μακεδονας μα στρατιά πολεμιστν και ερήμωση.
υπό τον Χατή Μπαίράμ πασά του Αίδινου και του Σοροχάν
Καθηλνετα , όμως , στη Μακεδονία διότ, μετά το Αγιον Ορος, Παπάς φτάνε στην Αθυτο μα με τον γιο του ΑΒανάσιο και επιβι - | κρίθηκε και προήχθη στον βαθμό του Ανιπυράρχου.
τον Μάιο επαναστατεί ο Πλύγυpος , η Χολκιδιή και ολόκληρος βάζεται στο καραβι του Χατζή Βιρζη με πλρη τα νησιά . Αλλά |
ο σιμεμνός νομός θεσσαλονίκης.
Μια φάλαγγα επαναστατν υπό τον Γιάννη Χάψα από τη
Συκιά κνήθηκε προς την δια τη θεοσυλονίκη, πλησίαaσε τις ανα τολικές πύλεες της και συνέτριψε τον Αγκούς αγά στα Βαλικά , και έμπορος , με δίκτυα στην Μεσευρπη και στην Κωνσταντιαλλά σταμάτησε
Η μεγάλη φάλαγγα υπό τον Εμμανουήλ Παπά κινήθηκε προς 0ι άλλοι επτά όφησαν τα μέγορά τους στην Ευρπη και στην 2020 στο ξενοδοχείο S1.Gιorpe Lycabthus στη Αθήνα εκδή.
την Ιερισσό και, μέσω Ολυμπιάδος , βγήκε στον Σταυρό . Επιασε
τα Στενά της Ρεντίνας , εισήλθε δυτικά στο Εγρή Μπουτζάκ Από τους επά Ουσιάσθηκαν μαχόμενοι α έξι 0 Αλέξανδρος με Βέμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ -Η ΝΕΑ ΔΕΚΕΤΙΑ ΤΩΝ
( Νέα Απολλωνία ) και κινήθηκε προς Λαγκαδά-θεσσαλονίκη . πέφτει στο Μεσαλόγγι στο πλευρό του Μάρκου Μπότσαρη , 0 ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Επήλθαν άμως, ο Μπαράμ πασός από ανατολικά και ο Γιουσούρ Νικόλαος στο Φάληρο με τον Καραίσκάκη . ο ωάννης στο Μα. Μετά την προβολή βίντεο ποu αναφέρονταν στην ιστορία το
μπέης από τα δυτικά. Ο Εμμανουήλ Παπάς βρέθηκε μεταξύ δύο γιάκι με τον
πυρων και υποχρεθηκε να υποχωρήσει στο Αγιον Ορος. ο Δημήτριος απαγχοιστηκε στο Νεοκαστρο . Και ο Αθανάσιος α. μαδαων περιφερειακν εφημερίδων , μλησαν ο npόεδρος της
Γιουσούφ μπέης και ο Μπαϊράμ naoάς κατέστρεψαν σαράντα ποκεφαλίζεται στη Χαλκίδα. Ο Αναστάσιος ήλθε από η Βιέννη.
δύο χωρά της επαρχίας Λαγκαδο, την ερισσό και τα Μαντε - αγωνίζεται στο πολιορκημένο Μεσολόγι με τον Ελβετύ φιλέλ| Τμήμπτως της Ενωσης Ευρωπαίων Δrμουγρά Σάγα Τσuυσδου.
μοχωρια γυρω από το Στρατόνι . Εσφαξαν όλους τους άνδρες . ληνα Μάγιερ, nou εχδίδει την εφημερδα με το χρονικό ης πομαριά
0 Σουλτάνος τότε εξαπολύει κατά των Μακεδάνων | που προκύπτουν, προβληματισμοί που είκαν επισημανθεί και
μεγαλύτερη στρατά υπό τον βεζύρη Μεχμέτ Εμίν, στην προηγούμενη σύοκεψη.
πασά της Νίγδης, του Γενή Σεχίp και του Κρί
Σεχήρ , στον οποίο ενχωρεί τα πασαλίκα της θεο- | ουσκεψης ήταν να ουεχίσει η εκπόνηση ης μελέης στην ήη
σαλονίης και της Καβάλας για ν αντλήσει μεγά- μελετμενη χάραξη 0τα του oρυχείου με διέλευση ανατολικά
λες δυνάμεις . Αμοβόρος , αποκαλούμενος Εμπού Του Αγίου Βαρθολομαίου ) καθς η προτεινόμενη τροποποίηση
Λουμπούτ, δηλαδή κρανιοθραύστης , ο Μεχμέτ Εμίν οδηγούσε σε σημαντική χρονική καθυστέρηση και δεν ήταν
πασάς στις αρχές Νοεμβρίου 1821 οτέκλεισε το επαναστατημένο Αγιον Ορος με 3.500 άνδρες , ππικό | και υπήρξε δέσμευση ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες στε
και πυροβόλα . Με επιπλέον 14.000 άνδρες επε - να ολοκληρωθεύν α μελέτες σε χρόνο nou Ba επτρέπει όχι
τέθη στην Ποτίδαια, nou κρατούσε ο Εμμανουήλ | μόνο την ένταξη του έργου στην τρέχουσα χρηματοδοτική πε
Παπάς με περίπου 1.500 πολεμιστές και απέρρυψε| ρίοδο αλλά και την κατασκευή σημαντικού τμήματος του έργου .
όλες Τις προτάσεις υπoταγής Την Δευτέρα 13 Νοεμ
βρίου 1821 όλες οι κατά μέτωπον επιθέσεις αποκοουσ6ηκαν,,0μως μετά η άμυνα έσπασε και οι
Τούρκο χύμηξαν χιλιάδες, Ακολούθησε oφαγή των
Μετά από ην εξέταση όλων των πaραμέτρων κατάληξη της
, Μονή του
επίσης δεδομένες οι σχετικές αδειοδοτησεις . Επισημάνθηκε
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΡΟΗΧΟΗ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΥ
Μετά από ουνεδρίαση , την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020,
του Ανωτέρου Συμβουλίσυ του Πυpοσβευτικού Σάμπτος ο Γιάνης
του Νίκου Μέpτζou
Αννoυ
ιερό πόλεμο.
Οπισθοχωρντας με ελάχιστους πολεμιστές , ο Εμμανουήλ | Μιαούλης , διοικητής ης nupοσ ε στκής Υπpεσίας Φλρινας .
Τον ουμπατρωτη μας Γιάνη Μιαούλη συγχαίρουμε για την Πpoη μεγάλη καρδα του δεν αντέχει τον πόνο . Στον δρόμο ο μεγά - | αγωγή του και του ευχόμαστε και σε αντερα.
λος Μακεδν πεθανει Εντοφιάζεται στα Ψαρά. Ο Εμμανουήλ
Παπάς από την Δοβίστα των Σερρν , βαθύπλουτος τραπε(της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Η ΝΕΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
νούnoλn, εί οκτ γους κα μα θυγατέρα . 0 ένας ήταν ανηλικος , Νε μεγολη επτ rpaμaτonτοήηχε την Πάπτη 6 Φεβρουpίου
Κωνσταντινούπoλη και συνέχιοαν Τον αγνα στη Νότω Ελλάδα, λωση που δοργάνωσε η Ενωση Ιδιοκτητν Επαρχιακού Τύπο ,
έπεσε στη Λαμία . Ο| napoν , αλλά και το μέλλον της Ε.ΕΤ. και του κλάδου των εβδο E.E.Τ. Αντνης Μουντάκης και η Πρόεδρος του Εληνικού
με θέμα: "0
χρες , Συγκρίσεις που προβληματίζουν.,
Τiς γυνοκες και τα παδιά τους, πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα λιορκίας , μοιροζει τα απομενοντα Πλούτη του στην Υδρα , χα - ευρωπακέ- φερειακός Τύπος στην Ελλάδα και σε άλλες
της θεσουλονίκης, Η ακηνή της μακεδονικής τραγωδίας μόλις ρίξει τunoγροφaίο και pιία στην ΑΒrpα κα, μετά την απελευθέρω- Χαρεισμούς απηθυναν ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνν
εNE ανοξε. Την πεογράφουν επίσημα ο0ωμανικά έγγροφα ση , πεθανει ΠaμΠτυχος , ληυμονημενος σΠΟ uν aιpιυα, ουν Τ Bεάλooς Paυαόπουλος. 0 Γενικός Γραμματέας
στα ιεροδικεία θεσσαλονίκης και Βεροίης, 0 Μπαϊράμ πασάς Πάτρα.
αναpέρει στα τέλη lουλίου 1821: Aφού δεπερόσυμεν εν στόμαι
μαχαίρας τους απίστους τεσσαράκοντα δύο χωρίων , εξαπο στείλοντας τας ρυπαράς ψυχάς αυτν ες την κόλασν, Τχμα λωτίσαμεν τος ουζυγους και τα Τε
σαμεν τας πλουσίας περιουσίας αυτν , τα δε χωρία και στρατό nεδα αυτν παρεδσαμεν εις τας φλόγας.,
Με το αμ τω Μοκεδόνων ο Μopoς και η Ρούμελη κερδουν | 0του γιαο εορταμοων χρονων γραμματέας του Συνδέσμου Ημερήσιων Πειφερειακν Εφημε
χρόνο και νίκες. Είναι ήδη Σεπτέμβρος μήνας του 1821 κα η υυνεχοuς και ενεργους δραστηριότητας του ομίλου. Αυτό ανα - |
επανάσταση στη Χαλκιδική και στην περιοή ης θεσσαλονιης Ολονος (Φ0.0.Φ) Βαλίνα Ρόζα κατά την τελετή κοπής της
δεν οβήνει , napa τις συμφορές Εμμανουηλ naaς, oοu Ελαβε βααλόnιτας noυ έγνε την Κυρακή 9 Φεβρουαρίου στο τουρί.
Bαήθεια 50 άνδρες , Ποu του έστείλε ο αpματολός Διαμαντής | ΤΙκ πεΜΤέρου Του Φ0 0.0 , στο λόφο του Αγίου Παντελεήαπό τον Όλυμπο, σχυρθηκε στο στενό της ουχαίας Πoτδαιος, μονα , Το ΑΣ Προγραμματζει σειρά εκδηλσεων που θα προ το oπoίo εννει η χερονησο της Κασσανορας με την καλα-άλουν το έργο και την προσφορά του συλλόγου στην 6υχρονη
ΡΑΣΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΟ ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. 9poμ uup α δουτή Του ουου τον Ηλία
Δημοκρατας και πρην υπουpγος -αρμοδιος σε θέματα
| και βουλευτής Χανίων Νέας Δημοκρατίας Βασλής Διγαλάκης.
ο βουλευτής Α θεσσαλονίης ΣΥΡΟΑ Χφήστος Γιαννούλης, ο
Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ Φ.0.0.Φ .
60 ΧΡΟΝΙΑΦ.0.0.Φ.- ΕΤΟΣ ΗΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΗ
Ετος Ηλία Βυζάντην ανακήρυξε το 2020 το Διοικητικό δ
τέκνα αυτν και ελαφυραγωγήγενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και πρ. δήμαρχος Πύλου
A ΚμΡ.
Δημήτρης Κοφαντάρης, ο πρόεδρος της Ενωσης Δημοσογράφων
ν neμοδικου Τυπou Μχάλης Σαββάκης και ο γενκός
ρίδων Γιργος Κατααίτς .
1 Πρύεδρoς του Φυσιολατικού Ορείβατικού Ομίλου
κείνωσε η
ENDEH AOKTITON
μuκοr Τpor
: δους όσους υεoepερuν και με κεντμκό
προσυποτο
Βυζάντη ,
Κατά την διάρκεια της τελετής, σε συνέχεια των βραβεύσεων
0Δαίμων του τυπογραφείου δεν λέει να ησυχάσει
Παραμένει ενεργός και παραμονεύει στε να δράσει μόλις
βρει την ευκαιρία . Και την ευκαιρία δεν την άφησε αναξιο- nou είχαν καθιερωθεί το 1970 , υπανεμήθηκαν τιμητικές ηλακέτες
Ποίητη καθως την βρήκε (μάλλον του την δσομε ) στο προη . σε δύο ορειβάτες που διακρυθηκαν την προηγούμενη χρονιά.
γούμενο φύλλο της ΦΩΝΗ .
' Όπως διαπίστωσαν πολλου αναγνστες
της έκδοσης ήταν λοθος καθς ανίΜα εu n ης κορυφης Vidikovec , 2.004 μέτρων (Περιστέρι Μονα .
είχε καταχωρηθεί 6 Φεβρουαρίου .
Ευχαριστούμε Πολύ τν Βασίλη Σφέτκο, συνεργάτη της | πλακέτα στον Λεωνίδα Καλιβιάνο, γι την κατάκτηση της κορυφής | Παλμός , Πτολεμαίδα ) , Αντνης Μουντάκης, Πρόεδρος ΕLE.T.
ΦΩΝΗΣ από το στήσιμου και το πρτο φύλλο της έκδοσης , Mουzaa , 2.925 μέτρων (Βουλγορία) , την υψηλότερη των Βαλκανων . | (Οpοντες κοοάμου Χανίω) , Γιργος Αμανατίδης , βουλευτής
Που πρτος μας το επκή μανε.
Στον νεαρό οpεβάτη Νικόλαο Κοομά Pούφα , για την κατάκτηση
για 7 Φεβρουαρίου !
στηρίου ) , aπένειμε την πλακέτα ο Βαγγέλης Ταμουτοέλης εν
ο πρην πρόεδρος του 0.0.0,0. Σπύρος Κύρου απένειμε την | Από αριστερά . Αντνης Πουγαpίδης Ττολεμαίος.Eορδακeς
Κοζάνης (Νέα Δημοκρατία) , Σωτήρης Βόσδου