Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
A. φύλου 6080-12.053
Ιερντής - Νιόλους Καραθύνος 1951-1974* Βoτήpα - Εδότρια Σταυρίδον L Eυλανή
Περίοδος Β' (1974)*
050 ε
Αύριο
ο Δράμα 86
υποδέχετι
Ημερίδα το Σάββατο στη Δράμα
Οι Ανθισμένες Μανόλιες
του ΣΦ.Γ.Τ. Δράμας
ατο την Παλιά Δράμα . .
Πως η υποχρεωτική
0 Δη01uPEΤΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 4 norΡEΟ
διαμεσολάβηση
θα λειτουργήσει υπέρ
της ελληνικής κοινωνίας
Σε διοργάνωση
του Δικηγορικού Συλλόγου Αράμος
ΠΡΟΤΟΦΑΝΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ RAΡΗAΒAΛΟΝ
ΕΣΗΜΕΙΠΘΗ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ
κατακτούν
το Δραμινό
θεατρόφιλο κοινό
n3ς έbρτ00o rd ΤελεTο Ιoddoτορισςe s ioo"
νοι-Χοpe , οuκετpλοεκ, nepinaτaι καί τep
Yές έμpαrίaες κασναβαλιν
Τον ΠΑΟΚ
σελ. θη
σελ. νη
6ελ . 3η
σΑ. 3η
Εισιτήριο για έξι Δραμινούς
μαθητές στην Εθνική Μαθηματική
Ολυμπιάδα Αρχιμήδης
Εμπόδισαν χθες δημοτικοί σύμβουλοι την αναχρηση από το Σ.Σ. Δράμας
Δεν πέτυχε η προσπάθεια
του ΟΣΕ να μεταφέρει στην Αθήνα
ιστορική εστιάμαξα από τη Δράμα!
Ζητήθηκε να χρησιμοποιη θεί σε γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής!!!
- Λίγο μετά το μεσημέρι οι αμαξοστοιχίες έφυγαν και η εσπάμαξα γύρισε στην αποθήκη
Του Θανόση Πολυμένη
ΞΑΝ ΝΑ μην έφτανε το
. πρόβλημα ότ τα
-τρένα σταματάνε στη
Δράμα κα δε συνεχζουν.
προς την ΑΜεξανδρούπολη
από το καλοκαίρι του 2019 ,
δεν φτάνει που πλέον τα
δρομολόγα του τρένου
έχουν περιπέσει σε μεγόλη
υποβάθμιση και από τη
Δράμα περνάει μόνο ένα
δρομολόγιο κι αατό με λεωφορεία τρα προσπαθούν να απογυμνσουν
ολοκληρωτικά πλέον και το
- Παζούλη Δήμητρα , 3ο ΓΕΛ Δράμας
Αξίζε αν σημειωθεί ότ , όσοι μαθητές
Δράμα στην 37η Εθνιή Μαθη- εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην
-ματική Ολυμπιάδα -Αρχμήδης,, 37η Εθνυκή Μαθηματική Ολυμπιάδα,
η ατοία θα πραγματοποηθεί το Σάρβατο αυτοί θα κληθούν να ταξιδέψουν στην
22 Φεβρουαρίου , στην Αθήνα . Οι μαθη - Αθήνα το Σάββατο 2 φεβρουαρίου.
τές της Δευτεροβάθμιας Εταίδευσης Οδιαγωνσμός θα δεξαθεί στο κτίρο
Δράμας , προκρίθηκαν έπειτα από την τυ Νέου Χημείου , στην οδό Ναυαρίνου
συμμετοχή τους στον Mαθηματικό Δα - 134 , από στις 9 το πρωί , Την επόμενη
γωνσμό -Ευκλείδης, ο οποίος πραγμα - ημέρα Κυριακή 23 εβρουαρίου , στις 11
το πρωί θα γίνει η τελετή βράβευσης
Στο διαγωνισμό-Ευκλείδης, συμμετε, των μαθητν που θα διακρθούν στον
χαν συνολικά τριάντα τέσσερις μαθηπές -Αρχιμήδη- , στην Αθουσα Τελετν του
Γυμνασίων και Λυκείων από το Νομό Εθικού Μετοόβιου Πολυτεχείου , στην
Της Σουζάνας Θεοδωρίδου
8 ετροσπους θα έχει η
ΦΩΤΟ ΠΤ.
ατοίο βρίσκεται στη Δράμα εδ και πολλά χρόνια.
Η απολογία είναι ότι αυτό έχει ητηθεί από την γνωστή
ετομπή Μaster Chet του τηλεοτικού καναλιού Star
Channel, προκειμένου αυτό να χρησμοπαιηθεί σε γυρt
σματα της εκτομτής .
Σύμφωνα με το έγγραφο με το πέρας των γυρισμάτων
θα υπάρξει επιστροφή ης εστιάμαξας στη Δράμα, κάτι
άμως που αμφισβητείται ατό τον Παλmστικό Σλλογο Σ
δηροδρομικν ΦAΙΣΤΟΣ και ζήτησαν άμεσα τη βοήθεια του δημάρχου κ. Μαμσάκου , ο οποίος τάχθηκε
άμεσα κατά της μεταφοράς του βαγοιού στην Αθήνα .
Οδευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κ Στηλιτουλος ση
μεινει ότι η πραγματοποίηση των γυρισμάτων θα συντοπαήθηκε στις 18 Ιανουαρίου.
Δράμας , οι ατοίοι είαν προκρθεί στον
Μαθηματικό Διαγωνισμό Θολής, ο
οποίος είe πραγματοποηθεί στις9 Νο Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου .
α μαθηματικοί διαγωνισμοί της Ε.Μ.Ε
Η Εληνική Μαθηματική Εταιρεία
εμβρίου 2019, και τους έδωσε το εισιτή- (ΕΜ.Ε) , διοργαννει κάθε έτος Τέσσε,
ρο για την συμμετοχή τωυς στον ρις Πανελλήνους Μαθηπικούς Διαγων
σμούς . Ο σκοπός των διαγωνισμν της
οι Δραμνα μαθητές που διακρίθηκαν , ΕΜ.Ε, είναι η διάδοση και καλλιέργεια
της μαθηματικής σκέψης η ανάδεξη
νέων μαθηματικν ταλέντων και η προ . Φυτιάδης Πρόδρομος, Μουσκό Σχο - θησή τους , στα rλασα των καθερωμέ νων Δεθνν Μαθηματικν Διαγωνισμν .
οι τέσσερις αυτα διαγωνισμοί χαραΚουγουμτζψς lορδάνης , 3ο ΓΕΛΔρ κτηρίζονται με τα ονόματα , -Θαλής-,
Ευκλείδης, Αρχμήδης, και ο -ΠροΦΩΤΟ Π.Τ.
διαγωνισμο Ευκλείδης .
Μουσείο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας και τα
στορικά βαγόνα που έχει στην κατοχή του!
Το πρόβλημα δημουργήθηκε προχθές, όταν η διούηση τελέσει στην προβολή του Σιδηροδρόμου καθς και την
του ΟΣΕ και ο διευθύνων σύμβουλος κ Στηλιόπουλος , ένταξη του τρένου ως μέσο μετοφοράς στην κουλτούρα
ήτησε με επιστολή του προς την ΤΡΑΝΟΣΕ την προ - του σύγχρονου Εληνα
οωρινή μεταφορά Μουσειακή Εστάμαξας WR59 73 8820 701-5 από το Μηχανοστάσιο Δράμας στο
Σιδηροδραμικό Μουσείo .
Όπως αναφέρεται στο
σετικό έγγραφο του δευθύνοντος συμβούλου του
ΟΣΕ, πρόκεπαιγια μια στο ρική και μουσειακή εστιά
μαξα ( βαγόν εστατόρο ) .
του Onent Βpress , το
είναι οι ακόλουθο
Γ Γuνοίου
λείο Δράμας
Β' Λυκείου
| σελ.5η
Φωτιάδης Θεοδόσιος , Μουσικό Σχο
λείο Δράμας
Γμείου
. Δάλλας Αξανδρος 4ο ΓΕΛ Δράμας
Κωνσταντινδης Μαυρουδής 40 ΓΕΛ
Δράμας
κριματικός Διαγωνισμός-.
Το φωτογραφικό στιγμότυπο από τον
Μαθηματικό Δαγωνισμό Ευλεδης
στη Δράμα , το οποίο μας παραχρησε
ευγενς , η κα. Βάσα Μαντέλου
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
TΓΥΛOΓΟΣ ΦΙΛΝΝ ΡAΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΟLΑΗ οΜΑAΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Π Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΝΟΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΑΝΟΛΙΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηλiξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Mοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογηκός Τομοράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonαντoηρόφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΝΙΕΡΙ ΙΑΤΟ Β42211
DPN ttiata
Ι RΗΕ E Η0
A μαι uan
ΜΕ ηΤΟ
πάνα 8πλα 6ας αυτιέoη
μαίτσ τροάντο
μετομ muκIΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ. 2521022423, Fak 25210 22413
emailk [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
Ε μmντu mΟe0)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα