Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Υπό μελέτηn κατασκευή
νέας γέφυρας του Ευρτα
στη Σκάλα > σελ. 7
ΚΟικονόμου: <Πιστεύω ότι
στο τέλος θα καταφέρουμε
να είμαστε πρτοιν > σελ15
Στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
ξεναγήθηκαν οι πρόσφυγες
Από το νσττούτο Σπάρτης σλ1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πορασκευή 14 Φεβρουαρίου 20201Ετος 24 Αριθμός 5028 | Τuή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 e-mallinfoelakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Στη Σπάρτη
ως λαμπαδηδρόμος
ο Τζ Μπάτλερ
Μαζί και ο
λακωνικής καταγωγής
ηθοnοιός Μn. Ζέν
Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις διαδικτυακές συνήθειες ανηλίκων
Βυθίζονταιν στο ίντερνετ
χωρίς έλεγχο τα παιδιά
Την επίσκεψη του κορυφαίου ηθοποιού Τζεράρντ
Μπάτλερ στη Σπάρτη , στο
πλαίσιο των εορτασμν των
2.500 χρόνων από τη Μόχη
των θερμοπυλν , ανακοί
νωσε ο δήμαρχος Σηάρτης κ .
Πως επηρεάζεται η Ψυχολογία από κοινωνικά δίκτυα και onlinegaming
Πέτρος Δούκας στη διάρκεια
του Δημοτικού Συμβουλίου
της Τετάρτης ( 12/2) , Όπως
είπε ο κ . Δούκας , ο ηθοποιός
σποδέχτηκε την Πρόσκληση
και θα Βρεθεί για Πρη
Η ανάγκη nερισσότερης επί Βλεψης των διαδικτυακν συ νηθειν των Παιδιν από τους
γονείς και η καλλιέργεια μια
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ
γονιν και noιδιν έτσι στε να
επτευχθεί μεγαλύτερη ηροστα σία των ανήλικων χρηστν στον
ψηφιοκό κόσμο ανοδεικνύεται
μέσα από τη νέα έρευνα του Ελ ληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου του Ιδρύματος Τε χνολογίας και Ερευνος μTE) no
nρoγματοnoιήθηκε υπό ην έγκριση του Υnouργείου Παιδείος
και θρησκευμάτων το διάστημα
άπτονται της ασφαλούς χρήσης
2019 σε δείγμα 13.000 μαθητν του διοδικτύου εν ένα μεγάλο
ηλικίας από 10-18 ετν σε διά - Πoooστό γονιν συνεκίζει να μη
θέτει όρια ούτε στο χρόνο nou
δαπανούν τα nαιδιά στο διαδίκτυο ούτε στο περιεχόμενο nou
επτρέπεται να έχουν πρόσβαση
ουνέχεια σελ 9
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου
φορες Περιοχές της χρας .
Πιο αναλυτικό 2 στα 10 nαιδιά
δημοτικού και 4 στα 10 Παιδιά
γυμνοσίου-λυκείου δε συζητούν
με τους γονείς τους θέματα Που
φορά στη ΣΠάρτη στα μέσα
του ηροσεχούς Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, ο χολιγουντιανός ηθοποιός , nou υnoδύθηκε τον Βασιλιά Λεωνίδα
Ζευγάρι πιάστη κε με βυζαντινές
αρχαιότητες στην Αν . Μάνη
στη θρυλική ταινία *300μεταδίδοντας το μήνυμα
This is Spartav σε όλο τον
Πλανήτη, θα Βρεθεί καλε Κατασχέθηκαν δύο Πήλινα τμήματα αγγείων , εκρηκτικά και κάνναβη
> σελ 9
σμένος στην Σπόρτη στο διά στημα 10 έως 14 Μαρτίου
2020. Μάλιστα , ο διάσημος
Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
σταρ θα Παραβρεθεί στην τε λετή υnοδοχής της Ολυμπια κής Φλόγας κοι θα τρέξει
onό το Μυστρά μέχρι τη
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όΤι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
Σπάρτη, ως λαμπαδηδρόμος
των Ολυμηιακν Αγνων
του Τόκυο 2020.
ουνέχεια σελ 7
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
Ε.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Η εικόνα ισόρροηος
των έργων φανήναω
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Απόστολου Παηαφωτίου
>0ελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα