Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
15 02

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.02.2020
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1143
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

Regional Media awaRds 2019

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες

24 - 48 ΔΟΣΕΙΣ

ΕχΕΙΣ χρΕΗ;
Να ΠωΣ θα ΞΟφΛΗΣΕΙΣ

* Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις νέες διατάξεις
* Ο συντελεστής με βάση το εισόδημα
* Οι παγίδες της νέας ρύθμισης, πότε χάνεται η ένταξη
Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου αναμένεται να δώσει η νέα ρύθμιση
του υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει την εξόφληση χρεών σε
24 - 48 δόσεις. Η νέα πάγια ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου
παρά το γεγονός ότι οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις όριζαν ότι θα τεθεί σε
ισχύ από τις αρχές του 2020.

Με απολογισμό
του έργου της
έκοψε πίτα
η «Δύναμη
Προοπτικής»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗτου
Δημάρχου, Τ. Μαυρίδη
αφορμή τη διοργάνωση
της 1ης Επιχειρηματικής
Συνάντησης

Ο ΔΥΣκΟΛΟΣ
ΔρΟΜΟΣ ΤΟΥ
αΛΕΞΗ ΤΣΙΠρα
ΕωΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔρΙΟ

ΙΣΟρρΟΠΙα ΤρΟΜΟΥ

ΜΕΤαΝαΣΤΕΥΤΙκΟ
καΙ αΛΛα 5 ΜΕΤωΠα
κρΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ κΥβΕρΝΗΣΗΣ

Στην πιο κρίσιμη καμπή εισέρχονται
οι εσωκομματικές εξελίξεις στον
ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να
καλείται να πάρει αποφάσεις
που θα σφραγίσουν τη φυσιογνωμία του κόμματος.
σελ. 11

σελ. 10

σελ. 9

"Ο Δήμος Λυκόβρυσης –
Πεύκης Επιχειρεί(ν) και
στηρίζει την τοπική
επιχειρηματικότητα"

66η Ανθοκομική Έκθεση
– Η γιορτή της Άνοιξης
έρχεται στo Δήμο Κηφισιάς

σελ. 12-13

καθοριστικής σημασίας κρίνεται το επόμενο διάστημα για τον κ. Μητσοτάκη, καθώς
το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά, είναι ικανά να τινάξουν στον αέρα τις
εξαιρετικά λεπτές ισορροπίες.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜαρχΟΥ
Ν. ΙωΝΙαΣ, ΔΕΣΠΟΙΝαΣ θωΜαϊΔΟΥ

σελ. 14

σελ. 22

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

Τeσσερα βραβεiα για
τον Χ-τύπο, το xtypos.gr
και το syneidisi.com

Μαζική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από το ΣτΕ κατά
της μετεγκατάστασης
του καζίνο Πάρνηθας
σελ. 6
στο Μαρούσι