Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜEΡA ΑΕΑΡΤΗΗ ΠΕ0EΡΑΚΗ ΕΟEA- ΕΤΟE υα 6
neNM ευναγωΥ κα
ΑΡΘΡΟ
Μος κλέβουν.
τους γιατpoύς
tetolomkala
pt r εe
Τι περιμένουμε από
ΤΗΣ n.
τη νέα ηγεσία της ΕΛΑΣ
αστ un py. a pra νwpor . α o
upo r Nare βυ γ n δev A
Σκάβουν την
άβυσσο της
Ψυχής της
ΑN0ΜΑΛΩΤΟ οι
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
opu εp
τ. v μεpd ν ae
α εuiκόα Α Σ
23pοα νo δ o pα γiνe nυ δv ovtpη.
poa uς tnepeε w o mν κuι
sppoς ptrn ες ou oonε 1ο
nEY YntTΡΙΣΕΙ ΟΤ10 ΘΑΝΑΤΟE ο κ v epup , ouμο ww
ΤΟΥ ΒΡΕΦΠ EΝ ΕΠΑΟΧΒΕ oύ v φέε Το tp e
a pas otec ου o i
ΠΑΝΕΛΑΝΕΑM
ME THN ALIANOHTH
ΑΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ
ΕΥΜΙΕΡΙΦΡΑ ΤHΙ ΜΑTEΡΑΙ
ΕΙΛΟΙΕΙΑ ΚΑΤΑΒΛΙΨΗ
ΕΠΙΚΑΙΕΤΑΙΗ ΥΠΕΡΑΣΠΗ
ΠΚΑΝEΙ
οmnΟΣ
ΠΑΤΗΓΟΣΣΑ
aon Mοκύ μeφν
ptnorΕB5υμα ιόυ
Υnόθoη
όλης της
Δ. Ελάδος
Εμ n yo pe
monpΜκοu
A5K. Mο Κx
ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ,
ΕΟΥΠΑΡΞΕΙ
ΚΑΙ ΒΛΑΚΑΣ
pe p μa
εν uμv
ΓΡΑΦΟΥΝ
Ερχεται άνοιξη των κινητοΠοιήσεων
Πonpo (ou υw Μ κpe me moύp ppdοεοφ φο ww
wppεν v Moςσp mν o αns o p e
u No μλο
νο Rνdομo ,
νtinpen r
b piο
Η εχνοκράτης Που έγινε
ΠροσωΠο ης ημέρας
Τι θα ακούσει σημερα
ο Πρόεδρος του Α. Πάγου
Ανιάμε βα uκ λiαντς ΑΕιανοδλεια μααι ένα
bούν δ4ν ΜΕ βί0δαι γεδ (Ν Φ6/λιαιε μλκάν8. ίω
υναν κυ δν εαν αεΗ νις να αιων και κ
ήων β4λύν ένα μΟηελει έκάλι 4. τνα έ4
ω ειεκ alis
Ts Ibλψεο Luκul y Iύstλα μέν bleς με νίν
Εφφμήμεκ εΕliros κ Μα aκ tωριμέντος
υp οι διαοιμο αό λειασκηηρν ναει 40 Γυνόγ631ρδi5 ΑΜ4 μοι ανια Μτά δε κί) Μητνακί ύιk
ρδα έλα καλί άροτό8