Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5362

ΣΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

Όρισαν τιµές,
αλλά όχι και
ηµεροµηνία
ΣΕΛ. 9

ΜΕΓΑΛΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ Π.Υ.

Στις
φλόγες η
Στροφυλιά

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΙΧΜΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΩΦΗ

«Αντάρτικο»
στο ΚΙΝ.ΑΛ.
- 3 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΜΗΣ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η 27ΧΡΟΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Σύµπραξη
για τη φλόγα
ΣΕΛ. 7

ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ

Στην Πάτρα
ο Πρόεδρος
του Α.Π.
ΣΕΛ. 6

«Γιατί το άφησα

δίπλα στη θάλασσα»
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ,
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ
ΦΡΟΥΡΟΥΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ
«ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

ΠΝΙΓΜΟΣ
Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ,
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΖΗΤΑ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΕΛ. 5

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ

Σήµερα η
απόφαση για
τον φανοποιό

ΑΠΟ ΤΥΧΗ ∆ΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΕΛ. 19-24

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Πανστρατιά για το Κύπελλο

ΣΕΛ. 4

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

«Επανάσταση»
και για
το τρένο
ΣΕΛ .8

Ο ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ «Γ»

«Έβρεξε» σοβάδες
στην Κανακάρη
ΣΕΛ. 4